In memoriam Janny Haveman-Veenstra

Op 5 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Janny (Jantiena) Haveman-Veenstra op de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 3 juli 2012 weduwe van Henk Haveman.  Zij woonde aan het Van Harinxmaplein 27.

Janny is op 10 juni 1933 in Burgum geboren. Al jong verhuisde ze en ging wonen op kasteel Doorwerth, waar haar vader tuinman was. Het was een bijzondere plek, maar voor Janny had het heel gemengde herinneringen. Ze voelde zich er vaak alleen. In de oorlog waren er veel onderduikers en daardoor moest zij altijd zwijgen en mochten er nooit kinderen bij haar komen. In 1944 werd bij de slag om Arnhem het kasteel zwaar beschoten en gebombardeerd. Een heftige ervaring voor zo’n jong meisje. De oorlog heeft ook een blijvende stempel op haar leven gezet.

In die periode gingen ze terug naar Friesland en kwamen ze wonen in Marssum, waar haar vader werkte bij het Poptaslot.

Ze leerde Henk Haveman kennen en ze gingen in 1955 trouwen. Ze kregen drie kinderen.

De eerste jaren woonden zij in bij ds. Groneman, die predikante was in Engelum. Janny heeft haar ook verzorgd  toen zij zwaar ziek was en overleed.

Door het werk van Henk verhuisden ze naar Leeuwarden. Daar groeiden de kinderen op tot zij uitvlogen. Dat laatste vond Janny moeilijk.

Janny hield van zorgen voor en van schoonmaken en poetsen. Ze voelden zich het meest op haar gemak in haar eigen huis. Daar was iedereen welkom en kon ook iedereen altijd aanschuiven.

Haar man Henk had perioden dat het psychisch heel zwaar was en dat heeft ook een wissel op Janny getrokken. Er was dan zorg voor en zorg om Henk.

Toen Henk later zwaar ziek was, heeft zij veel gegeven om voor hem te zorgen.

Op 3 juli 2012 overleed hij en moest zij alleen verder.

Ze zei zelf dat ze goed alleen kon zijn en hield van lezen. De laatste tijd werd haar gezondheid kwetsbaar. Ze moest steeds meer inleveren. Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is zij in haar huis heengegaan.

De afscheidsplechtigheid is gehouden op donderdag 12 mei in het Yardenhuis te Goutum. Wij lazen samen de woorden uit Psalm 139. God kent ons en weet wat er in ons leeft. Hij houdt ons voor altijd vast. In dat vertrouwen hebben wij afscheid van haar genomen.

Mogen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder, oma en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij leven mee met Arjen Nauta. Hij heeft een poosje geleden zijn been gebroken. Hij moet nu rust houden om weer op de been te komen. Dat betekent dat wij hem als organist ook een poosje moeten missen. Wij willen als gemeente Arjen veel sterkte toewensen en wij hopen dat het herstel voorspoedig mag verlopen.

Huwelijksjubileum

Op 29 mei is het een bijzondere dag voor echtpaar G.F. Rosier en J. Rosier-Winsemius. Op deze dag zijn zij namelijk 60 jaar getrouwd. Dat is een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum. Wij wensen hen een feestelijk dag toe.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 22 mei hoopt Siena Cnossen bij ons voor te gaan. Mooi dat de gemeente haar weer kan ontmoeten.

Op 26 mei is het Hemelvaartsdag. Dan zal ik voorgaan in de gezamenlijke dienst in Kurioskerk. Wij lezen op deze dag Handelingen 1: 1-14. In ons liedboek staan ook een aantal prachtige liederen speciaal voor deze dag.

Op zondag 28 mei is het Wezenzondag of zondag van de weeskinderen, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Het rooster van Kind op Zondag begint dan met de lezingen uit Ruth. Voor deze zondag gaan wij Ruth 1 lezen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Op zondag 1 mei mochten Tine en Kor Reitsma  van het de bloemen uit de kerk ontvangen. En op zondag 8 mei kreeg Mies Koster een boeket.

Bosk en de kerk

Overzicht activiteiten rond het BOSK-project, mede vanuit de Werkgroep Geloven in Leeuwarden

In het kader van het BOSK-bomenproject worden deze zomer in het centrum van Leeuwarden tal van activiteiten georganiseerd. Een selectie hieruit:

Woensdag 15 juni van 19.30-22.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18: lezing en dialoog over ‘Waterhuishouding’ door Cees Buisman.

Woensdag 22 juni van 19.30-22.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18: lezing en dialoog over ‘Verantwoorde landbouw’ door Pieter Knijff en Theo Mulder.

Zondag 10 juli van 15.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Impact van verpakking/’afval’/hergebruik/kringloop’ door Gerrit-Jan Vernhout en Trees van Montfoort.

Woensdag 20 juli van 19.30-21.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Energietransitie’ door Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer.

Zondag 31 juli van 15.00-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, lezing en dialoog over ‘Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? (en hoe nu verder?)’ door Trees van Montfoort.

Vanaf 7 mei t/m 14 augustus op zaterdagen vanaf 11.00-17.00 uur en op zondagmiddag vanaf 13.00 uur in de Waalse kerk: Open kerk met tentoonstelling ‘Broze aarde’, een lied voor het universum (werkgroep Remonstrantse Gemeente en Oecumenische basisgemeente)

Vanaf 1 juni t/m 15 september op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur in de Grote kerk: Open kerk met tentoonstelling van schilderijen van Henk Pietersma.

Vanaf 2 juli op vrijdag van 14.00-16.00 uur en op zaterdag van 13.30-17.00 uur in de Doopsgezinde kerk: Zomertentoonstelling met werken van Doet Boersma: “Fertile Soil’, en gedichten van Baukje Wytsma.

Een en ander is volgens de stand van zaken van 21 april 2022 en onder voorbehoud. Voor actuele informatie en aanvullingen zie o.a. de website van ‘Geloven in Leeuwarden’: www.geloveninleeuwarden.nl

Meer informatie over het BOSK-project is te vinden onder www.arcadia.frl/projecten/bosk

Uitgebreide agenda:

WanneerWatWaarWie Georganiseerd door
8 mei 15.00- 17.00 uurLezing en dialoog: Het nieuwe verhaal:
De aarde ons huis
Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18Trees van MontfoortGeloven in Leeuwarden
21 mei 11.00 uurEen appelboom op stap.Van Bonifatiusplein naar BeurspleinDs. Gerben Hoogterp en kinderen uit Leeuwardene.o.PKN Lekkum  
22 mei 11.00 uurOpenluchtdienst De LevensboomDoarpstún SnakkerburenDs. Gerben Hoogterp m.m.v.  dorpskoor Hawar en band As NijPKN Lekkum  
22 mei 12.30 uurLezing over voedsel samen eten samen delenDoarpstún SnakkerburenTheo van der Molen  en Korrie Hoekstra en Trees van MontfoortPKN Lekkum/GiL
29 mei 9.30 uurKerkdienst  ZaadVrije Evangelische Gemeente Zuidvliet 14  Ds. Gooitzen RiemersmaVrije Evangelische Gemeente
6 juni Start lange wandeling om 9.30 uur en korte wandeling om 12.30 uur. Viering om 15.30 uurPinksterpaad NijkleasterNijkleaster, Sluytermanwei 4, JorwertWerkgroep NijkleasterWurkgroep Nijkleaster
11 juni 14.00-17.00 uurWorkshops afval en natuurBonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21Diverse begeleidersSint Vitusparochie
12 juni 11.00 uurKerkelijke viering TwijgBonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21Germa Kamsma-Kunst e.a.Sint Vitusparochie
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag van 14.00-16.00 uurOpen kerk, 12 juni- 14 augustus met tentoonstelling afval en natuurBonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21Kerkwachten  en werkgroepSint Vitusparochie
15 juni 19.30-22.00 uurLezing en dialoog over ‘Water-huishouding’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18Cees BuismanGeloven in Leeuwarden
18 juni  14.00 uur tot 22.00 uur  Bomenfestival met diverse workshopsGrote kerk Jacobijnerkerkhof 95Ype BrouwerPKN rondom de Grote Kerk
19 juni, 10.00 uur  Kerk dienst Stam, met bomen in de Grote Kerk, uitgezonden door Omrop FryslânGrote kerk Jacobijnerkerkhof 95Trees van Montfoort en Jan-Jaap StegemanPKN rondom de Grote Kerk
Openingstijden Vanaf 1 juni tot 15 september op dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uurOpen kerk met tentoonstelling van schilderijen van Henk PietersmaGrote kerk Jacobijnerkerkhof 95Henk PietersmaPKN rondom de Grote Kerk
22 juni 19.30-22.00 uurLezing en dialoog over ‘Verantwoorde Landbouw’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18Pieter Knijff en Theo MulderGeloven in Leeuwarden
26 juni 10.30 uur  Kerkdienst TakWaalse kerk Grote Kerkstraat 222Ds. Jan van BelleRemonstrantse Gemeente
3 juli 10.30 uur  KerkdienstWaalse kerk Grote Kerkstraat 222Koos JorritsmaOecumenische Basisgemeente
7 mei -14 augustus,  zaterdag van 11.00u-17.00u onder voorbehoud en zondagmiddag vanaf 13.00uOpen kerk met tentoonstelling “Broze aarde”, een lied voor het universumWaalse kerk Grote Kerkstraat 222Werkgroep  Remonstrantse Gemeente en Oecumenische BasisgemeenteRemonstrantse Gemeente en Oecumenische Basisgemeente
Vanaf 2 juli op vrijdag van 14-16 uur en op zaterdag van 13.30 – 17.00 uurZomertentoonstelling met werken van Doet Boersma: ‘Fertile Soil’, en gedichten van Baukje WytsmaDoopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Doet Boersma, Baukje WytsmaDoopsgezinde Gemeente
9 juli, van 11.00 uur tot 17.00 uurVruchtenmarkt op kerkpleinDoopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Werkgroep Doopsgezinde GemeenteDoopsgezinde Gemeente
10 juli, 10.00 uurKerkdienst Vruchten  Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Ds. Tjitske HiemstraDoopsgezinde Gemeente
10 juli 15.00-17.00 uurLezing en dialoog over  ‘Impact van verpakking /’afval’/ hergebruik/kringloop’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Gerrit-Jan Vernhout, Trees van MontfoortGeloven in Leeuwarden
17 juli  Vacant ????
20 juli 19.30-21.30 uurLezing en dialoog over ‘Energietransitie’Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Marjolein Tiemens, Bouwe de BoerGeloven in Leeuwarden
24 juli 10.00 uurKerkdienst Verlies bladeren, aansluitend wandelingStadskerk de Wijngaard, Troelstraweg 147a  Audry ter VoortStadskerk de Wijngaard
31 juli 9.30 uur  Kerkdienst vervalDe Schakel Havingastate 7ds. Joke BaaijPKN de Schakel
31 juli 15.00-17.00 uurLezing en dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? (En hoe nu verder?)Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18  Trees van MontfoortGeloven in Leeuwarden
7 augustus??Afsluitende openluchtviering?Prinsentuin?Diverse voorgangersGeloven in Leeuwarden?

Notulen wijkkerkenraad 4 april 2022

De voorzitter verwelkomt de leden deze keer in de consistorie, nu de afgezwakte Coronamaatregelen dit mogelijk maken en de groep iets kleiner is vanwege de afmelding door drie leden. Als opening leest hij Psalm 125 met als titel ‘Een pelgrimslied’. Deze psalm sluit met troostrijke woorden goed aan bij het oorlogsgebeuren in Oekraïne. De agenda wordt nagelopen en één punt wordt aangepast en uitgebreid met wijkzaken. De notulen van de vergadering van 7 maart geven geen aanleiding tot wijzigingen, zodat die worden goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden drie punten afgevoerd en een punt gewijzigd. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat onze website aan opschoning toe is. Hiertoe zullen stappen worden ondernomen. De lijst met ingekomen en uitgegane stukken bevat geen punten die tot discussie leiden. Er is een brief uitgegaan naar het College van Kerkrentmeesters met het verzoek de veel energie gebruikende verlichting in de kerkzaal te vervangen door zuinige Led lampen. Bij het punt wijkzaken wordt de op 9 maart gehouden wijkavond geëvalueerd, waarbij de conclusie wordt getrokken dat de avond goed werd bezocht en dat het luchtige onderdeel met films over het middeleeuwse Leeuwarden en oud Huizum in de smaak viel. Op de wijkavond in het najaar zal een zwaarder onderwerp deel uitmaken van het programma. De commissie heeft de wijkkas over de jaren 2020 en 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering keurt daarom de verantwoordingen goed. De heren E. de Boer en A. Halma worden bedankt voor de uitgevoerde controle. De commissie voor 2022 zal bestaan uit de heer E. de Boer en mw. R. Engbrenghof. Mw. A. Timmermans wordt bedankt voor het keurige beheer van de wijkkas. Omdat er nog geen verslag van de werkgroep “Mozaïek voor de toekomst’ beschikbaar is, wordt dit agendapunt niet behandeld en verplaatst naar de volgende wijkkerkenraadsvergadering. Het voorstel van de wijkkerkenraad voor wijzigingen en aanvullingen van het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad voor de jaren 2023-2026 wordt besproken. De vergadering vindt het nodig meer aanbevelingen in ons voorstel op te nemen. Dit zal op korte termijn worden gedaan en worden doorgestuurd naar de AK. Naar aanleiding van het geactualiseerde rooster van aftreden van ambtsdragers voor de komende jaren wordt besloten de bevestiging van een nieuwe ouderling naar voren te halen en de herbenoeming van de nu niet actieve ambtsdragers te laten plaatsvinden op de startzondag op 18 september. Voor deze zondag zal nog een kleine werkgroep, bestaande uit wijkgemeenteleden, worden gevormd. Bij de terugblik op de laatst gehouden kerkdiensten wordt kritisch gekeken naar een dienst in maart. Er is een wijziging in het rooster voor de dienst op 22 mei waarin nu ds. S. Cnossen zal voorgaan in plaats van ds. M.E. Vroonland. De pastorale diaconale avond van 24 maart was een succes en vraagt om herhaling. Hetzelfde geldt voor de gehouden bijeenkomst in Abbingahiem. Bij de rondvraag worden de komende vakanties van enkele ambtsdragers, zoals de predikant, de voorzitter en de scriba genoteerd, wat belangrijk is om het pastoraat draaiende te houden. Omdat de reguliere vergadering van de wijkkerkenraad op tweede pinksterdag zou vallen en verplaatsing niet lukt, wordt besloten niet dan bij elkaar te komen, maar wel een maand later. Verder wordt gemeld dat er nieuwe kaarten voor de bloemen uit de vieringen in de Oase naar wijkgemeenteleden zijn besteld. De voorzitter sluit deze keer de vergadering en wel met een gebed. Daarna wenst hij de aanwezigen wel thuis. De eerstvolgende bijeenkomst van de wijkkerkenraad is dus niet in mei, maar op 13 juni a.s.

A.K. Damstra, voorzitter

Bij de diensten

Op Palmzondag vierden wij een bijzondere viering.  Wat mooi dat er zoveel kinderen in de kerk waren die een feestelijke intocht door de kerk hielden met Palmpasenstokken. Wat heeft de leiding van de kindernevendienst er een bijzonder gebeurtenis van gemaakt. Bedankt.

Op deze zondag hebben wij ook de beeldschermen in gebruik genomen. De mensen achter de laptop werden meteen uitgedaagd met filmpjes en improviseren bij de liederen. Het ging fantastisch. Fijn dat dit zo wordt opgepakt. Op het moment dat ik dit schrijf komen er veel vieringen achter elkaar aan. Het zijn intense momenten waarbij wij gedragen en verbonden worden door de liturgie die wij samen vieren.  Het is zoals wij in de Paaswake en op Pasen zullen vieren: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Zo volgen wij in deze diensten de weg die Jezus ging.

Op zondag 24 april is het Beloken Pasen. Wij staan stil bij het verhaal van Thomas (uit Johannes 20:19-31)

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op dinsdag 12 april is van ons heengegaan ons gemeentelid Jo  (Johanna) IJbema-Minnema (Fioringras 20) op de leeftijd van 84 jaar. Zij was sinds 31 maart 2005 weduwe van Henk IJbema. De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 16 april in Andringastate te Marssum. Jo heeft in haar leven veel moeten incasseren, maar had het vermogen om altijd weer hoopvol verder te gaan.

Op de rouwkaart staat: Ma, lieve doorzetter, bedankt voor alles! Oma, je hebt ons laten zien dat er meer mogelijk is dan je denkt.

Wij willen als gemeente de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen bij het verlies van hun moeder en oma.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid In Memoriam worden opgenomen.

Voor zover mij bekend, liggen er op dit moment geen mensen in het ziekenhuis. Wij voelen ons verbonden met mensen die thuis ziek zijn, zorg hebben en/of bezig zijn met behandelingen. Dat is soms een zware en slopende weg.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Op zondag 3 april werden de bloemen uit de kerk gebracht naar Klaas Reitsma en op zondag  10 april kregen Jan en Ellie Koerts de bloemen uit de kerk. Beide families kregen zo een kleine blijk van medeleven vanuit de Oase

Pastoraat.

“In gesprek over het gesprek……..” Dit was het thema voor de pastorale-diaconale bijeenkomst op donderdag 24 maart. Om half zes begon de avond. Er werd gestart met soep en broodjes. Wat was het mooi om elkaar weer op deze manier te kunnen ontmoeten. Twee jaar was het niet mogelijk geweest vanwege de corona. En ook vanwege de corona waren er een aantal afmeldingen, maar toch was er nog een mooie groep over.

Ds. Anne Henk Boschma leidde het thema in. Waar kun je tegen aanlopen, als je in gesprek gaat met mensen, soms zijn wij onszelf dat niet zo bewust. Hoe komt iets over bij de ander of wat vinden wij zelf moeilijk, als wij in gesprek gaan. Mogen er stiltes vallen in een gesprek, voelen wij ons daar ongemakkelijk onder?  Iedereen brengt zijn of haar eigen levenservaringen mee. Dit geldt voor degene, die op bezoek komt, maar ook voor degene die bezoek ontvangt. Maar voor iedereen geldt, dat mensen zich graag gehoord en gezien willen voelen. En dan is het soms net even de manier waarop iets gezegd wordt of hoe er op iemand gereageerd wordt. Aan de hand van wat voorbeelden werd hierover doorgepraat en ontstond er een levendig gesprek. Er is ook niet sprake over wat goed of fout is in een situatie, maar het was goed om hier eens met zijn allen over na te denken. Ruimte geven aan de ander is belangrijk, niet gaan invullen voor een ander en ook open vragen nodigen uit om in gesprek te gaan.

Veel aspecten kwamen aan bod en de avond werd als opbouwend ervaren.

Wat zeker een grote rol speelt is de ervaring, dat je het samen doet, samen verantwoordelijk bent voor pastoraat en diaconaat, dat wij er zijn voor elkaar.

Verbinding, openheid en nieuwsgierigheid zijn niet alleen woorden, maar hebben ook te maken met een levenshouding, die belangrijk is in het pastoraat.

De bijeenkomst werd als heel fijn ervaren en voor herhaling vatbaar.

Op 31 maart was er een mooie bijeenkomst in Abbingahiem, waar de ontmoeting centraal stond, samen zingen, luisteren naar een gedeelte uit de bijbel, bidden, mooie gedichten en na afloop gezellig koffiedrinken met elkaar.

Op 9 maart was er opnieuw een themabijeenkomst met als onderwerp “Muziek in het geloof en de bijbel” De tweede keer maakten wij een muzikale wandeling door de bijbel. Wij mochten ontdekken, dat er heel veel muziek in de bijbel zit. Het begint al bij Jubal(Gen. 4:21) Heel bekend is David, die op de harp speelt.

Om nog een voorbeeld te noemen is psalm 150, waarin veel instrumenten genoemd worden. Wij beleefden veel plezier aan deze ontdekkingsreis door de bijbel. De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 mei om 14.00 uur in de Oase.  Het thema van deze middag is nog niet bekend, maar daar hoort u nog meer van in de volgende Geandewei.

Werkgroep pastoraat

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 4 mei in de Oase.

In december zou er een koffie-inloopochtend zijn met bingo. Helaas kon deze niet doorgaan, omdat wij weer in lockdown gingen. Wij beloofden dat zodra het weer goed zou gaan, er een herkansing zou komen. Daarom willen wij op deze morgen naast koffiedrinken ook een gedeelte van de morgen besteden aan bingo. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Er zijn leuke prijsjes en het is heel gezellig om zo met elkaar even een spel te doen.

Informatie: Janny de Dreu tel.2801387 of email: dreudec@gmail.com

Vakantie

Vanaf dinsdag 26 april tot 4 mei ben ik afwezig i.v.m. de meivakantie. Als u in deze periode een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met ons pastoraal steunpunt dat in handen in van Siska Vellinga  (tel.06-33826822.)

Een hartelijke voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 10 april is het Palmzondag en begint de “Goede of Stille Week”.  Voor mij is dit meest intense en indringende week van het kerkelijk jaar. Wij hebben in een korte tijd veel verschillende vieringen, allen met een heel eigen karakter.

Op Palmzondag lezen wij verder in het evangelie naar Johannes, zoals dat staat in Kind op Zondag. Wij lezen dan Johannes 12: 12-19. De kinderen zullen met hun Palmpasenstok in de kerk komen. Een feestelijk moment.

Op donderdag 14 april is het Witte Donderdag. Wij staan stil bij de instelling van het Avondmaal en lezen op deze avond de klassieke lezing van de voetwassing (Johannes 13).

Ik heb begrepen dat in de Oase dan de hele dienst aan tafels wordt gevierd. Dat zal voor mij een nieuwe ervaring zijn. Het is bijzonder om juist op deze avond brood en wijn te delen.

Op Goede Vrijdag is er een sobere dienst. Wij lezen samen het lijdensevangelie en verlaten in stilte de kerk.

Op de Stille zaterdag komen wij samen om het Licht van Pasen te verwelkomen en onze doop te gedenken. Wij mogen ook samen het licht delen en elkaar zo in het Licht van Pasen zetten.

Op de Eerste Paasdag mogen wij een feestelijke dienst vieren. Een dienst om ons even boven de werkelijkheid uit te zingen. Een zanggroep van gemeenteleden zal meewerken aan deze dienst.

Op de tweede Paasdag is er een zangdienst van het Groot evangelisatiekoor in de Oase met Martin Mans op het orgel. Ds. J. v.d. Veen is dan de voorganger.

U allen goede en inspirerende vieringen toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Neeltje Groenewegen-Prins

Op 24 maart is overleden ons gemeentelid Neeltje Groenewegen – Prins in de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde de laatste jaren in de Palsma Zathe (Piskhoarnedyk 1a). Daarvoor heeft zij jarenlang aan de Bostulp gewoond.  Ze was sinds 20 april 1998  weduwe van Dick Groenewegen. 

Neel werd op 26 oktober 1934 in Betterwird (vlakbij Dokkum) geboren op de boerderij. De oorlogsjaren maakten op haar indruk, want er waren onderduikers in huis en dat was soms best spannend.

Nog veel meer impact had TBC op haar leven. Toen zij 16 jaar was kreeg zij deze ziekte en moest zij 5 jaar kuren en rust houden. Wat moet dat ingrijpend zijn geweest voor een meisje van deze leeftijd. Haar leven stond vele jaren stil en ze moest een groot deel van haar jeugd missen. In die tijd deed zij een schriftelijke cursus directiesecretaresse. Toen zij hersteld was, ging zij in die functie aan de slag bij haar broer op het bedrijf, Firma Prins in Dokkum. Het werd een groot bedrijf en Neel was zeer goed in haar taak en was een spin in het web van de organisatie.

Helaas trof haar later nogmaals TBC toen er een uitbraak in het bedrijf was. Samen met andere werknemers werd zij ziek en moest geopereerd worden.

Door alle omstandigheden had Neel geen levenspartner gevonden, maar later kwam Dick Groenewegen uit Apeldoorn op haar weg. Ze trouwden en gingen wonen in Teuge. Daar werkte Neel ook weer als directiesecretaresse bij Unilever.  Het waren mooie jaren.

Helaas werd Dick ziek.  Neel wilde weer graag naar Friesland. Ze kwamen naar Leeuwarden en ging aan de Bostulp wonen. Met Dick ging het snel moeilijker en hij overleed in 1998.

Neel moest alleen verder. Ze deed veel vrijwilligerswerk en is vele jaren scriba van de wijkkerkenraad van Oase geweest. Ze was daarin zeer accuraat en gedreven. Ze heeft veel voor de gemeente gedaan en de gemeente was voor haar een warm nest.

De laatste jaren moest zij steeds meer inleveren en liet haar geheugen haar in de steek. Ze  werd liefdevol verzorgd in Palsma Zathe. Daar is zij op 24 maart overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 30 maart in de Oase, waarna de begrafenis plaatsvond te Raard. Op de rouwkaart stonden de woorden: Geborgen in Gods liefde.

In de dienst hebben wij samen Psalm 139 gelezen over Gods nabijheid, die zijn handen om ons bestaan legt. In dat vertrouwen hebben wij Neel uit handen gegeven.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar haar familie. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder Neel verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma. 

                                                        BLOEMENGROETEN

Margo Ozinga heeft jarenlang meegedaan met de bloemengroep om op zondag bloemen in de kerk te plaatsen en om na de kerkdienst de bloemen te brengen bij gemeenteleden!  En in de adventstijd, de kerst, en in de 40 dagentijd en Pasen heeft ze trouw en met creativiteit meegeholpen om symbolische schikkingen te maken!

Kortgeleden heeft zij te kennen gegeven dat ze daar mee wil stoppen.

In de kerkdienst van 20 maart is zij hiervoor bedankt en ze kreeg het bovenstaande mooie boeket!

Op zondag 27 maart zijn de bloemen als een bemoediging bij de familie Berg bezorgd.

In memoriam Sikke van der Weg

Op 28-2-1937 krigen Jurjen vd Weg en Janneke vd Weg-Talsma har earste bern Sikke. Fan Gerkeskleaster ferhuze de jonge húshâlding nei Rinsumageast. Dêr gie Sikke nei skoalle en groeide er op. Syn heit fûn dat dat fine jonkje mar net op it lân oan it wurk moast, dat hy gie nei de Ulo yn Moarmwâld. Dêrnei op it Dokkumer boekhâlderskantoar woe in boer him oan de stúdzje ha, dat soe hy betelje. Mar Sikke wist ek doe al syn ferantwurdlikheden: hy moast finansjeel meihelpe yn de húshâlding. Kennis garje hat er letter ynhelle, belêzen en finansjeel deskundich as er wie. En boppedat bejeftige mei in izersterk ûnthâld.

Doe kaam de Kristlik Fryske Jongerein, in belangrike boarne foar it lettere libben: omtinken foar it Frysk, yn ‘e kunde komme mei ideeën en belangen dêromhinne. Hy wie, it koe hast net oars, ponghâlder fan dy KFJ. Dêr learde er Jant kennen. It draaide op trouwen út yn 1964. Us libben yn dat begjin spile him ôf yn East-Ljouwert, op in flat yn de Iperenstrjitte. De baas fan BBF, De Jong, hie dy flat foar ús kocht, om’t er bang wie dat Sikke oars nei oar wurk omsjen soe! By BBF koer er him ûntploaie en groeide er út ta direksje-siktaris. Al rillegau ûntdiek de tsjerke syn talinten ek en waard er âlderling.

Mei ús soannen Jurjen en Gosse ferhuzen wy nei de Vondelstrjitte. Tsjerklik dus by de Pelikaantsjerke. Yn de Friese Kerkbode ferskynden hiel wat stikjes fan Sikke as lid fan de Argentiniëwurkgroep, dy’t him sterk makke foar de Argentijnse Dwaze Moeders. As redakteur fan De Stim fan Fryslân, it orgaan fan it Kristlik Frysk Selskip, koe er syn skriuwerij fierder ûntwikkelje. Underwiles wiene de bern de doar út en ferhuzen Sikke en Jant ein 1989 nei de Sleutelbloem. Dêr kaam syn oare leafhawwerij yn in moaie tún foar it ljocht: natuer, planten en fûgels. Ek tsjerklik fielde er him alhiel thús yn de Oase mei ds. Huib Klijn. Moai fûn er de liturgyske fernijing en it omtinken foar saken as Kirchentag en Wrâldrie fan Tsjerken. Hiel wat Kirchentage  waarden besocht. Neist de ynteresse foar wat de bern en ik by d’ein hiene, wie der fral omtinken foar minsken dy’t it minder goed yn it libben hiene. Bg. yn syn wurk as frijwilliger yn it Oanrinhûs dêr’t minsken sûnder ûnderkommen wolkom binne. Neist dat maatskiplik en tsjerklik wurk, fral yn de diakony, wie literatuer foar him belangryk. Fryske, Nederlânske en Dútske literatuer, û.o.mei  Heinrich Böll en Günter Grass, steane op ús boekeplanken. Under de yndruk wie er fan Korczak, de Poalske dokter dy’t yn it Joadske weeshûs yn WOII foar de bern ynstie. Hy lies en skreau dêroer.

Wy ha tegearre en mei ús bern en bernsbern in ryk libben hân, sa’t Sikke sels oant de ein ta hieltyd wer dúdlik oanjoech. Mar wat sille wy him misse!

Jant van der Weg-Laverman

Aandacht voor elkaar

Op 2 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Geeske Weerstra-Salverda in de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde aan de Holwortel 115. Sinds 30 november 1987 was zij weduwe van Klaas Weerstra. Zij was vele jaren lid van Huizum-Oost.

De afscheidsplechtigheid is in besloten kring gehouden op dinsdag 8 maart, waar de kinderen, klein en achterkleinkinderen afscheid namen van hun mama, oma en omi.

Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 27 maart is het al de 4e zondag van de 40dagentijd. Wij volgen het rooster van kind op zondag en op deze zondag staat Johannes 15:1-8 op het rooster met als thema: Houd mij vast.

Op zondag 3 april staat Johannes 15:18-27 op het rooster en zal ds. J. Bakker onze gastvoorganger zijn.

Zanggroep Pasen

Als het goed is gaat deze de week de zanggroep Pasen van start. Voor Pasen willen we vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april. Zo hopen wij de Paasdienst een extra feestelijk tintje te geven.

Ds. Anne Henk Boschma

Zondag 3 april 2022: Stemmen uit de Oekraine

Op zondag 3 april 15.00 uur, laat ds. Theo Hop uit Hillegom in de Protestantse Kerk in Goutum, Buorren 23, muziek horen uit de Oekraïens Orthodoxe Kerk. De bezoeker krijgt een programma en er wordt toelichting bij gegeven. Vragen als: Duurt een kerkdienst daar echt zo lang…, minstens twee uur? En al die tijd stáán de gelovigen? Waarom wordt de hele dienst gezongen? Waarom zingt men alles zonder muziekinstrumenten, a capella? Wat wordt er gezongen? Deze muziek raakt mensen heel diep. Ze is zó indrukwekkend mooi. Toen mensen uit Kiev in 988 de Liturgieviering in Constantinopel meemaakten, zeiden ze: ‘De muziek is zó mooi. Soms wisten we gewoon niet of we op aarde of in de hemel waren’. Vandaar ‘Muziek uit de hemel’.

De inleider heeft een grote cd-verzameling opgebouwd. Meer dan 1000! stuks. Info: www.theohop.nl. Daaruit kiest hij voor de bijeenkomst de mooiste stukken van alleen Oekraïense componisten.

Een kerk leent zich erg goed om naar deze muziek te luisteren. En je kunt deze ruimte ook heel mooi maken. Er worden veel kaarsen neergezet. Er staan iconen opgesteld. Als er iconenschilders in uw midden zijn neemt u dan contact op, thbhop@gmail.com  U bent van harte uitgenodigd om in verbondenheid met de zo zwaar getroffen bevolking van Oekraïne kennis te maken met de indrukwekkende muziek van hun Orthodoxe kerk.

Werkgroep Vorming en Toerusting

Oase en Agneskerk

Terugblik zondag 6 maart   

Zondag 6 maart vond er in de Agneskerk in Goutum een bijzondere dienst plaats. Ds. Boschma van de Oase ging voor in deze dienst.

Niet alleen de aanwezigen in de Agneskerk konden erbij zijn, maar ook de gemeenteleden van de Oase konden de dienst meemaken.

Er was voor hen een rechtstreekse video-verbinding geregeld met de kerk uit Goutum.

De gezamenlijke werkgroep Vorming en Toerusting van beide gemeenten had 2 Afghaanse vrouwen uit Leeuwarden  uitgenodigd om te vertellen over de stichting die zij hebben opgericht, nadat de Taliban weer de macht in Afghanistan heeft overgenomen. Voor deze stichting: “Stichting Supporters Afghanistan” zamelen zij hier geld in. Medewerkers in Afghanistan kopen daarmee ter plekke  voedselpakketten die bezorgd worden bij voor arme gezinnen zonder kostwinner. Een vorm van hulpverlening zonder bureaucratie maar korte lijnen, zodat iedereen weet hoe het geld precies  wordt besteed en bij wie de hulp terecht komt.

De zusjes Sara en Hasina Fard, die zelf 8 jaar geleden zijn gevlucht en nu in Leeuwarden vertelden vol enthousiasme en gelardeerd met foto’s over hun mooie initiatief.  De mensen in de Oase konden het allemaal prima volgen. Het was om verschillende redenen een bijzondere dienst!  De diaconieën van de Kurioskerk, Oase en van de Agnesgemeente hebben naar aanleiding van deze dienst de stichting van Sara en Hasina ruimhartig gesteund.

Mocht u nog wat willen storten, dan kan dat op naam van “Stichting Supporters Afghanistan” IBAN NL 30INGB540007404

Werkgroep Vorming en Toerusting,

Agneskerk en Oase

BLOEMENGROET

De bloemengroeten gingen op zondag 20 februari als een blijk van medeleven naar dhr. Stallinga en op 27 februari kreeg mevr. Havemande bloemen uit de kerk. Op zondag 6 maart mocht mevrouw Duijff de bloemen ontvangen.

Op 13 maart werden de bloemen naar de familie de Lange gebracht.

Verslag wijkavond van 9 maart 2022

Na de goed bezochte vesperdienst in het kader van Biddag voor Gewas en Arbeid bleven ruim 50 personen achter voor het bijwonen van de wijkavond, de eerste in dit jaar. Het programma heeft een luchtig karakter en bestaat uit twee delen, het doorgeven van de meest belangrijke informatie vanuit de wijkkerkenraad en het vertonen van twee videofilms.

Na het welkom door de voorzitter vertelt Ds. A.H. Boschma iets over zijn laatste wijkervaringen en over het project ‘Bosk’ dat zich komende zomer in de stad afspeelt. Vervolgens wordt vanuit de wijkkerkenraad kort stil gestaan bij de renovaties van drie ruimtes in de Oase, Zaal A (consistorie), zaal C (werkkamer predikant) en de kerkzaal. Het resultaat is prachtig en het stimuleert iedereen die er aanwezig is. Als afronding hopen we rond Pasen de nieuwe stoelen in de kerkzaal in gebruik te kunnen nemen. De eerste proeven met de projectieschermen zijn, behoudens enkele kinderziekten, goed verlopen. Omdat veel werk door vrijwilligers van het klusteam is uitgevoerd, worden de leden in het zonnetje gezet en beloond met een gezamenlijk dinerbedrag. Ze mogen het met elkaar op een zelf te kiezen locatie besteden. Uitvoerig wordt de situatie met betrekking tot de invulling van de ambten geschetst. De situatie in onze wijk is hierbij redelijk goed; binnen het College van Kerkrentmeester zijn echter wel acute vacatures ontstaan. Er zal op termijn worden gestreefd naar een kleinere en slagvaardige wijkkerkenraad, die meer project gericht en minder vaak in de totale bezetting bijeen zal komen in nauwe samenwerking met onze werkgroepen. De werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’ zal hiertoe binnenkort voorstellen aandragen. Na het rondbrengen van het traditionele hapje en drankje worden twee videofilms getoond, namelijk ‘Leeuwarden in de Gouden Eeuw’ en ‘Huizum op Film’. Voor velen is vooral de laatste film een ‘Och heden ja’ ervaring. Voldaan kunnen de bezoekers huiswaarts gaan, nadat de voorzitter de avond om 22 uur mocht afsluiten.

A.K. Damstra, preses

V.l.n.r. Corrie Kamminga, Eddy de Boer, Rennie Wendelaar Bonga, Sjoerd Wendelaar Bonga en Ate Damstra. Henk Breur ontbreekt op de foto.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering van 7 maart 2022

Zonder berichten van verhindering komt de wijkkerkenraad uit voorzorg nog een keer in de Vijverzaal bijeen. De leden worden verwelkomd en de voorzitter leest enkele verzen Johannes 3, te weten 31 t/m 36, waar boven staat ‘’Getuigenis van Johannes de Doper”. Aansluitend hierop wordt de agenda gevolgd.

De notulen van de vorige vergadering op 7 februari worden doorgenomen en met een correctie als aanvulling in de nieuwe notulen goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst vermeldt slechts zes punten, waarvan er vijf kunnen worden afgevoerd. Ook de lijst met poststukken bevat enkele bespreekpunten. Van het aanbod om in de Oase een Bible Box te plaatsen, zal geen gebruik worden gemaakt, omdat dit meer past in monumentale kerken waar veel vaak buitenlandse bezoekers komen. Wel wordt positief gereageerd op de vraag van het Kwartettenkoor uit Drachten om mee te mogen werken aan de kerkdienst van 3 juli. Er gaat een brief naar het College van Kerkrentmeesters om de huidige energievretende verlichting in de kerkzaal te vervangen door zuinige LED lampen. Dit gebeurt op advies van Liander na het plaatsen van een slimme meter.

Voor de wijkavond op 9 maart zijn alle noodzakelijke voorbereidingen inmiddels rond. Ook de aanpassingen in de kerkzaal zijn in principe klaar. Wel zal de reflectie door enkele ramen op de projectieschermen nog moeten worden verholpen. Voorts zijn enkele kinderziektes met het geluid nog een aandachtspunt; de eerste ervaringen bij het gebruik waren overigens positief. De nieuwe stoelen hopen we voor Pasen binnen te krijgen. Daarna zal worden bekeken wanneer wordt overgegaan tot het plaatsen ervan in rijen. Omtrent het uiten van de waardering voor het werk van onze vrijwilligers wordt een laatste besluit genomen. Nieuws daarover volgt later aan de betrokkenen. Meer tijd wordt vervolgens besteed aan het nieuwe Beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd wijzigingsvoorstellen aan te leveren wat geresulteerd heeft in een conceptvoorstel, dat uitvoerig wordt besproken. Er zullen nog enkele wijzigingen in worden aangebracht en mogelijk ook een paar aanvullingen. In een later stadium zullen de wijkgemeente en gemeente hierin worden gekend. Er is ter bespreking een geactualiseerd rooster van aftreden van onze ambtsdragers opgesteld. Dit wordt besproken en daar nodig toegelicht en gewijzigd. Het rooster geeft aan dat voor de in 2021 aftredende ambtsdragers regelingen zijn getroffen, waardoor de continuïteit is gewaarborgd. Aftredend in 2022 is één ambtsdragers en in 2023 zijn het er twee. In de alle gevallen betreft het ambtsdragers die hun maximale termijn erop hebben zitten. De herbenoeming en/of losmaking zal mogelijk in augustus gebeuren. Bij de terugblik op kerkdiensten wordt stil gestaan bij de bijzondere gemeenschappelijke dienst met PG Goutum op 6 maart. Een sterke verbondenheid werd beleefd, zelfs met de videoverbinding van de Agneskerk met de Oase. Vanuit het pastoraat werden enkele ernstig zieke wijkgemeenteleden gemeld en een 60-jarig huwelijksfeest, waarbij we pastoraal aanwezig waren. Nagegaan zal worden of er binnenkort in Erasmus weer een kerkdienst kan worden gehouden. Ds. Boschma bezocht een bijeenkomst waar werd nagegaan hoe de kerken in de nieuwe wijk Middelsee in de toekomst acte de présence kunnen geven. Hoe worden kerkleden daar geregistreerd? Hoe kunnen daar vieringen worden gehouden en wie verzorgen het pastoraat? Het lijkt een hele uitdaging als pioniersplek en voor de aangrenzende gemeentes zoals PG Goutum, WG Huizum-West en WG Huizum-Oost een zware taak. Bij de mededelingen wordt afgesproken met Pasen enkele extra boeketten bloemen te bezorgen. De rondvraag was goed voor het kiezen van de paaskaars voor 2022. De heer F. Elgersma leest tot slot een gedicht van Marinus van den Berg, getiteld ‘Elkaar tot zegen’, waarna de voorzitter de vergadering om 21.45 uur sluit. De eerstvolgende bijeenkomst van de wijkkerkenraad zal zijn op 4 april a.s.

A.K. Damstra, preses

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 2 maart is ons gemeentelid  Sikke van der Weg van ons heengegaan in de leeftijd van 85 jaar.

Op de rouwkaart staan de indrukwekkende woorden:

Us leave Sikke is oan syn grutte reis begûn.

Hy fielde him ferbûn mei wa’t ûnrjocht oandien waard.

Foar ús wie er in betrouber beaken yn it libben,

dêr’t wy altyd telâne koenen.

En

Ofskie nimme is mei tankbere hannen weemoedich meidrage

al wat it wurdich is om net te ferjitten …

Wij leven mee met Jant, de kinderen en de kleinkinderen nu zij zonder Sikke verder moeten. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid “In Memoriam” opgenomen worden.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Wat een hartverwarmende, bemoedigende en liefdevolle reacties hebben we gekregen de afgelopen weken. Allemaal blijken van medeleven die steun geven in deze heftige tijd voor Ineke en ons. We hopen dat Ineke half maart weer naar huis kan komen. Hartelijk dank voor alle aandacht en steun. Het doet ons goed.

Ineke de Lange-Pronk & familie.

Activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting

Het afgelopen seizoen waren de mogelijkheden om iets te organiseren beperkt. Daardoor zijn een aantal onderwerpen blijven liggen. Maar nu pakken wij de draad weer op. Hieronder ziet u een uitgestelde activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Oase en Agneskerk.

Van harte bij u aanbevolen,

Ds. Anne Henk Boschma

Themavond ‘De actualiteit en het leven van Dietrich Bonhoeffer’

Op donderdagavond 17 maart 2022 organiseert de Werkgroep vorming en toerusting Goutum en Huizum-Oost in de Oase een avond over het leven en werken van Dietrich Bonhoeffer.

Hoe actueel is Bonhoeffer en heeft hij iets tot ons te zeggen? Zoals iemand zei: ‘Bonhoeffer ging van geloof en theologie naar verantwoordelijk handelen’. Bonhoeffer stelt vitale vragen over ons geloof. Zijn teksten dagen ons – en de kerk – uit om er actief mee bezig te blijven. Kees de Dreu zal over een en ander een inleiding geven. Bij dergelijke aspecten willen wij stilstaan en er over in gesprek gaan.

Datum: donderdag 17 maart

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (met pauze)

Plaats: Oase, Weideflora 142

Kosten: vrijwillige bijdrage Info en opgave: K. de Dreu, dreudec@gmail.com

Bij de diensten

Wij vierden de eerste zondag van de 40dagentijd, 6 maart, op een bijzondere wijze samen met de Agneskerk in Goutum. In de Oase was op deze zondag ook een passende bloemschikking.

Wij hebben als gemeente een actieve bloemencommissie die voor alle zondagen van de  40dagentijd weer prachtige bloemschikkingen maakt. De verbeelding in de schikking versterkt de lezing en liturgie van de zondag.

Wij volgen dit jaar de lezingen uit Kind op Zondag.

Op zondag 13 maart is de lezing Johannes 12: 20-36.

Op zondag 20 maart hoop ik weer present te zijn en gaan wij samen Johannes 12:37-50 lezen. De kinderen van de kindernevendienst krijgen een boekje voor de 40dagentijd (net als bij de adventsperiode).

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep Pasen

Nu de coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen is er weer meer mogelijk in de kerk. Daarom willen wij graag starten met een (ad hoc) zanggroep met Pasen. Het is een project waar verder geen verplichting aan vast zit. Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil doen is van harte welkom. 

Ik ga samen met Nienke (die de groep zal leiden) de liederen uitzoeken, Arjen Nauta gaat ons bij het oefenen en in de dienst begeleiden en ondersteunen. Wij zullen een aantal liederen als groep of in wisselzang met de gemeente zingen. Meestal zingen we meerstemmig.

Voor Pasen willen we  vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april.

Het is wel handig dat u zich van tevoren even opgeeft en aangeeft welke stem u zingt. U kunt zich opgeven via de mail (ah.boschma@hetnet.nl) of via de telefoon (app of gesprek 06-42381409).

Ik hoop dat wij zo samen de Paasdienst een extra feestelijk tintje kunnen geven.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend.

Verschillende keren zijn wij alweer bij elkaar geweest en wat is het genieten, dat dit weer mogelijk is. Op 16 maart vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de Oase. De koffie/thee staat weer klaar voor u.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en tijdens een kopje koffie met elkaar in gesprek te zijn, vooral ook in deze tijd waar er veel op ons afkomt. Wat is het dan fijn om een luisterend oor te vinden en je verhaal kwijt te kunnen.

Van harte welkom!!!!!!

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Actuele berichten

Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de Oase gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht uit onze gemeente kunnen gebruiken.

 Zo kreeg Foekje Breimer op 6 februari een boeket en op 13 februari ging bovenstaand boeket naar  Mevr. Miedema-Jongbloed.

De bloemengroep

Zondag 6 maart

Op zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40dagentijd, vieren wij een heel bijzondere dienst samen met de Protestantse gemeente van Goutum.

Al enige jaren werken wij als gemeenten samen in een werkgroep Vorming en Toerusting. In deze groep kwamen wij op het idee om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan.

Vorig jaar stond er een artikel in de krant over twee zussen Hasina en Sara, wonend in Leeuwarden, die mensen helpen in Afghanistan. Hasina en Sara komen van oorsprong uit Afghanistan.  Zij hebben een stichting opgericht “Stichting Supporters Afghanistan”.  Deze stichting zorgt voor directe hulp aan de mensen daar.

In het voorgesprek raakten wij diep onder indruk van hun verhalen en van hun gedrevenheid om mensen te helpen. Op zondag 6 maart zullen zij ook in de dienst aanwezig zijn om hun verhaal met onze gemeenten te delen. En zal ook een collecte gehouden worden voor deze stichting en de diaconieën staan garant voor een prachtige gift.

Wij hadden deze dienst graag op 6 februari willen houden, dus op de zondag voor het werelddiaconaat, maar dat was helaas niet mogelijk. Nu is het op 6 maart, de eerste zondag van de 40dagentijd. De dienst wordt gehouden in de Agneskerk te Goutum en ik mag voorgaan.

U bent natuurlijk van harte welkom in de Agneskerk., maar misschien is het reizen ook een bezwaar. Daarom willen wij deze dienst ook live uitzenden in de Oase. Via de beeldverbinding (op onze nieuwe schermen) kunt u ook deze dienst meevieren. Er zal ook na de dienst gewoon koffiedrinken zijn in de Oase. Het is even een andere vorm, maar ook bijzonder om zo in verbondenheid deze dienst te vieren en zo samen aandacht te vragen voor de naasten in Afghanistan.

Namens de werkgroep vorming en toerusting Agneskerk en Oase,

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep Pasen

Nu de coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen is er weer meer mogelijk in de kerk. Daarom willen wij graag starten met een (ad hoc) zanggroep met Pasen. Het is een project waar verder geen verplichting aan vast zit. Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil doen is van harte welkom.  

Ik ga samen met Nienke (die de groep zal leiden) de liederen uitzoeken, Arjen Nauta gaat ons bij het oefenen en in de dienst begeleiden en ondersteunen. Wij zullen een aantal liederen als groep of in wisselzang met de gemeente zingen. Meestal zingen we meerstemmig.

Voor Pasen willen we vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april.

Het is wel handig dat u zich van tevoren even opgeeft en aangeeft welke stem u zingt. U kunt zich opgeven via de mail (ah.boschma@hetnet.nl) of via de telefoon (app of gesprek 06-42381409).

Ik hoop dat wij zo samen de Paasdienst een extra feestelijk tintje kunnen geven.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themamiddag

Op woensdag 9 maart is er weer een themamiddag. Vorige keer hebben we gesproken over muziek en liederen. Iedereen heeft zijn/haar favoriete liederen genoemd. Het was mooi en verrassend om dat met elkaar te delen. Deze startvraag riep zoveel op, dat wij aan het rest van het programma niet toe zijn gekomen. Op 9 maart gaan wij verder nadenken over muziek in de Bijbel en de traditie.

De middag wordt gehouden van 14.00-15.30 uur in de Oase.

U bent van harte welkom.

Trouwens in die week kwam ook de Protestantse kerk met een eigen top 10 van kerkliederen uit. Bij toeval waren wij dus heel actueel bezig. Sommigen hebben al het idee geopperd om als gemeente van de Oase een eigen top 10 te maken en die in een dienst terug te laten komen. Een idee dat ik graag overneem en hopelijk komt dat dus ook tot een vervolg.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgen op woensdag 2 maart vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat is het weer fijn, dat wij bij elkaar kunnen komen om gezellig met elkaar koffie/thee te drinken. Ook op 2 maart staan de deuren van de Oase weer open en bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Pastoraat:

Op donderdag 26 januari is de werkgroep pastoraat bij elkaar geweest en hebben wij verschillende zaken op pastoraal gebied door kunnen spreken: hoe loopt het bezoekwerk en wij hebben een aantal activiteiten kunnen plannen.

Op 24 maart zal er een pastorale-diaconale avond worden gehouden, waarvoor alle ouderlingen, wijkbezoekers en diakenen een uitnodiging zullen ontvangen.

De bijeenkomst begint om 17.30 uur. Wij starten met soep en broodjes. De betreffende mensen mogen alvast deze datum in hun agenda zetten.

Ondertussen is er een bijeenkomst met een aantal medewerkers aan het bezoekproject geweest. Deze medewerkers zijn gemeenteleden, die wel een aantal bezoeken willen brengen bij een aantal vaste adressen. Dit project is een mooie aanvulling op het andere bezoekwerk, omdat wij ook steeds minder vrijwilligers krijgen. Wij proberen zo op een creatieve manier toch oplossingen te vinden en mogelijkheden om het gemeentewerk zo goed mogelijk door te laten gaan.

Op woensdagmorgen 9 februari onder het genot van een kopje koffie/thee konden de bezoekmedewerkers van gedachten wisselen en elkaars ervaringen delen. Het was heel mooi om te zien en te horen hoe betrokken en enthousiast iedereen is.

Op 31 maart staat er een bijeenkomst gepland in Abbingahiem in de vorm van een groot huisbezoek. Wij hopen dat het straks ook weer mogelijk is om in Erasmus bij elkaar te komen.

Ondertussen gaan de gewone bezoeken ook weer door en zijn wij blij dat er weer meer ruimte is om activiteiten te ontplooien.

Wij wensen u op weg naar Pasen een gezegende 40dagentijd toe.

De werkgroep pastoraat