In memoriam Albert Jan Wynia

Op maandag 8 juli is ons gemeentelid Albert Jan Wynia overleden in de leeftijd van 87 jaar. Hij was sinds 19 juni 2021 weduwe van Wilhelmina Postma.  Hij woonde in Erasmus in appartement 204.

Albert Jan werd op 12 januari 1937 geboren op de boerderij in Hitzum. Hij was de jongste en nakomertje in het gezin. Hij kon goed leren en ging naar de HBS in Franeker.

Via de jeugdvereniging van de kerk leerde hij zijn vrouw Wilhelmina Postma kennen. In 1964 trouwden ze en gingen ze in Franeker wonen. Daar werden de beide dochters Sjoukje en Anke geboren.

Toen hij 31 jaar was werd hij economisch directeur van een verzorgingstehuis in Heerenveen. Samen met mevrouw Anna Schotanus en anderen werd Huize Anna Schotanus gebouwd. Dat is nu nog een begrip in Heerenveen. Het gezin ging in Oranjewoud wonen.

Op zijn 48e werd hij directeur van de A.S. Talmastichting in Veenwouden en gingen ze daar ook wonen. Hier werkte hij tot hij op zijn 65e afscheid nam. Hij werd toen ook ridder in de orde van Oranje Nassau.  

Hij heeft enorm van zijn werk genoten. Hij was een bestuurder in hart en nieren en heeft zitting gehad in veel organisatie. Ook heeft hij zijn steentje bijgedragen in de kerk. Tot een paar weken voor zijn overlijden was hij nog steeds lid van het bestuur van de Anna Schotanusstichting. Hij genoot van de contacten en het bestuurlijke werk.

In 2018 bleek dat hij ernstig ziek was en de arts gaf hem nog maar 3 maanden. Een behandeling en operaties volgden in Amsterdam en hij herstelde. Helaas had zijn vrouw de ziekte van Alzheimer en moesten ze verhuizen van Veenwouden naar Erasmus. Trouw stond hij zijn vrouw bij tot zij op 19 juni 2021 overleed.

Hij kwam graag in de Oase. Hij voelde zich hier thuis en genoot van de ruimte die hij ervoer.

Hij was iemand die hield van gesprekken met inhoud. Hij kon met humor prachtig vertellen, het liefst in het Fries, want dat was en bleef zijn memmetaal.

Een paar maanden geleden bleek dat zijn ziekte terug was gekomen en herstel niet meer mogelijk was. Hij had er vrede mee. Hij had een mooi leven gehad en was dankbaar voor de nabijheid van de kinderen en kleinkinderen.  Op 8 juli is hij in het MCL overleden.

Op de rouwkaart staat:

Mar de leafde bliuwt
De dei fan hjoed
is moarn wer juster
Der is neat wat de tiid trochstiet
Mar al is it each fan triennen tsjuster
Leafde bliuwt, ek as it wêzen fan ús giet

Op dinsdag 16 juli werd de afscheidsdienst gehouden in de Grote Kerk te Leeuwarden. Wij lazen o.a. het loflied op de liefde uit 1 Korintiërs 13.

In lieve woorden en muziek schilderden zijn naasten zijn leven.

Albert Jan Wynia was een man die ruim wilde geloven. Hij was o.a. betrokken bij de Earnewâldster rûnte, waar men nadenkt over moderne theologie. Hij genoot daarvan. Hij was een zoeker, die ook wist dat hij allang gevonden was. In dat vertrouwen is hij gestorven en hebben wij zijn naam gelegd in de handen van de Eeuwige.

Mogen zijn kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun  heit en pake verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Hoewel ik hier geen namen noem, zijn er wel een aantal gemeenteleden die een spannende tijd hebben en zorg kennen. Sommigen zijn ook opgenomen geweest of nog opgenomen. Wij willen hen heel veel sterkte en kracht toewensen.

Vanaf 20 juli tot 19 augustus heb ik vakantie en ben ik afwezig. Als u een predikant of pastor nodig hebt kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). 

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

 Het boeket bloemen dat er zondags in de Oase staat wordt na afloop van de  kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht met een groet vanuit de gemeente en  als een blijk  van medeleven.

Op  30 juni naar mevr. T G Meindertsma- de Boer 

Op  7 juli naar Catrien van der Vaart

Op 14 juli naar Paul Bekker en Teun van der Wal

Helma Feenstra

Lieve mensen van de Oase,

Wat een warmte en liefde heb ik ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Door middel van bezoekjes, kaarten,bloemen en telefoontjes,bedank ik jullie allen heel erg ,en zeer gewaardeerd. Zelf ga ik langzaam vooruit, dus dankbaar dat ik weer zover ben.

Lieve groeten van Corry Kamminga.

Groene kerk

Op 10 oktober 2023 werd het Convenant Groene Kerken in Leeuwarden getekend door 10 kerken/geloofsgenootschappen. Ook onze wijkgemeente ondertekende dit convenant. Wij streven ernaar om groene kerk te zijn. Wij zijn ons bewust van onze zorg voor en om onze wereld en het milieu. Dat proberen wij te doen in gesprekken, maar ook in daadwerkelijke keuzes die wij als kerk maken.  

Wij zijn ook aangesloten bij de Groene kerken in Nederland, die als slogan hanteert: “Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt”.

Om zichtbaar te maken dat wij “Groene kerk” willen zijn, hebben wij een bordje besteld bij de landelijke organisatie, dat op de kerk kan worden geschroefd. Binnen de werkgroep Vorming en Toerusting en de kerkenraad hebben wij daarover gesproken. Dat bordje zien wij niet als iets dat wij al zijn, maar als een permanente herinnering aan iets dat wij willen zijn.

Elke keer als wij de kerk binnengaan, worden wij aan de roeping herinnerd dat de schepping vraagt om een kerk die zorg draagt.

Op donderdag 18 juli hebben Sjoerd Wendelaar Bonga en Kees de Dreu het bordje aan de kerk bevestigd.  

Ik hoop dat het ons helpt bij onze bewustwording en roeping.

Namens de kerkenraad en werkgroep vorming en toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda

7 augustus Koffieochtend met lunch 10.00 uur

20 augustus Koffieochtend 10.00 uur

2 september Kernkerkenraad 19.30 uur

4 september Koffieochtend 10.00 uur

10 september College van Kerkrentmeesters 19.30 uur

15 september Startzondag 09.30 uur

17 september Koffieochtend 10.00 uur

18 september Eetcafé 17.30 uur

19 september College van Diakenen 19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 7 juli gaat onze oud-predikant ds. Douwe Posthuma voor. De lezing van de zondag is Marcus 6:1-6.

Op 14 juli gaat ds. Anne Henk Boschma voor. Waarschijnlijk kies ik op deze zondag niet de lezing van het rooster, maar één van de suggesties/vragen van gemeenteleden. Ik weet het nu nog niet precies.

Op zondag 21 juli gaat ds. Anneke Cluistra uit Makkum bij ons voor.

Ds.  Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een groet uit de gemeente en om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt.:

op 9 juni naar mevr. Meijer-Bakker

op 16 juni naar mevr. De Leeuw-Blaauwbroek

Op 23 juni naar dhr. Wijnia

Helma Feenstra

Vakantieperiode

In onze gemeente hebben al verschillende mensen vakantie gehad of ze zijn nu weg. Op 20 juli beginnen de schoolvakanties. Wij zijn nog steeds, door Nienke haar werk, gebonden aan de schoolvakantie. Ik ben van 20 juli tot 19 augustus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).  

Ik merk dat sommige gemeenteleden ook tegen de vakantieperiode opzien. Als je zelf aan huis gebonden bent dan is het soms zo stil in deze weken. Veel bekenden zijn weg en soms heeft men daar ook zorgen over. Als je afhankelijk bent van zorg, dan kan dat ook ontregeld zijn door alle vakantieroosters. Dat alles is kan behoorlijk ingrijpend zijn. Veel sterkte in deze weken gewenst. Gelukkig blijft er ook in de vakantie aandacht voor elkaar vanuit de gemeente.

Voor allen die vakantie hebben. Ik hoop dat u ervan geniet. Even rust en opademen.

Een hartelijk groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgens in juli 2024 en lunch op woensdag 7 augustus.

Tijdens de zomermaanden gaan wij gewoon door met de koffie/thee- inloopochtenden. Vooral als er veel mensen op vakantie zijn, is het fijn, als je zelf niet op vakantie gaat, om toch even te kunnen buurten onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Zelfs hebben wij voor woensdag 7 augustus een lunch op het programma staan aansluitend aan de koffiemorgen. Daarvoor vragen wij U wel om zich even op te geven bij Janny de Dreu, email: dreudec@gmail.com of tel. 2801387. Ook komt er nog een intekenlijst in de kerk te liggen, waarop men zich kan opgeven. De bijdrage voor de lunch is 3 euro. Op 7 augustus willen wij u ook tijdens het koffiedrinken aan de hand van een fotopresentatie meenemen op reis door een gedeelte van Kroatië om zo toch iets van vakantiegevoel te ervaren. Kees de Dreu vertelt daar het één en ander bij over de geschiedenis van het land. De data voor de koffie-inloopochtenden in juli zijn woensdagmorgen 3 juli en dinsdagmorgen 16 juli vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom!!!!!!!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Agenda

16 juli Koffieochtend 10.00 uur

7 augustus Koffieochtend met lunch 10.00 uur

20 augustus Koffieochtend 10.00 uur

2 september Kernkerkenraad 19.30 uur

4 september Koffieochtend 10.00 uur

10 september College van Kerkrentmeesters 19.30 uur

15 september Startzondag 09.30 uur

17 september Koffieochtend 10.00 uur

18 september Eetcafé 17.30 uur

19 september College van Diakenen 19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 16 juni hoopt ds. J.D. Kraan uit Burgum voor te gaan. Op het rooster staat Handelingen 6:8-7:7.44-60.
Op zondag 23 juni hoopt ds. Anne Henk Boschma voor te gaan. Op het rooster staat Handelingen 8:(1b)4-25.
Op zondag 30 juni hebben wij een speciale dienst. Dan zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan en Anouk zal gaan dansen. (Zie bericht hieronder)

Zondag 30 juni: Dienst met dans

Op zondag 30 juni vieren wij een bijzondere dienst. Tijdens de kinderkerstnachtdienst van afgelopen jaar heeft Anouk Gerth van Wijk gedanst op het lied “Broken Hallelujah”. Het was prachtig. Spontaan kwam het idee om een dienst te houden met deze dans en dan de langere versie en als thema “Broken Halleluja/een gebroken Halleluja”.
Wat is een gebroken halleluja?
Ik verheug mij op de dienst.

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Akke Bekker-Edelenbos

Op 29 mei is ons gemeentelid Akke Bekker-Edelenbos overleden in de leeftijd van 74 jaar. Zij was ruim 28 jaar getrouwd met Paul Bekker. Ze woonde aan de Soesdijkstraat 24 (8931 DR). Uit een eerder huwelijk had Akke drie kinderen; ze was (skoan)mem van Joke en Jille, van Antonette en van Theunis, en beppe van Anton, Feline en Sylas.
Op 8 juli 1949 werd Akke geboren in Leeuwarden. Haar vader was organist en koordirigent. Akke kreeg van huis uit de liefde mee voor muziek en zang. Ze ging als kind al naar een kinderkoor en ook later heeft ze in verschillende koren gezongen.
In december 1995 ontmoette Akke Paul. Paul ging op een Rijnreis en Akke was daar hostess. Ze leerden elkaar kennen en de vonk sprong over. Ze trouwden in de Bethelkerk in Leeuwarden. Later was Akke jarenlang koster van de Parkkerk. Ze vond het mooi om met mensen om te gaan en gastvrouw te zijn. Toen daar het kosterschap stopte, zijn ze gevraagd om samen koster te worden van de Oase. De laatste jaren moest Akke steeds meer inleveren. Langzaam maar zeker bleek dat de ziekte van Alzheimer grip op haar leven kreeg. Akke had steeds meer hulp nodig en Paul stond haar trouw terzijde en hielp haar zo goed als hij kon. Steeds meer kwam haar leven in een mist terecht. Het doet pijn als je ziet dat iemand steeds moeilijker bereikbaar wordt. Het was voor Paul en Teun, die dagelijks met haar het leven deelden, niet gemakkelijk om dat te zien.
Op 29 mei is Akke uit dit leven gegleden. Op dinsdag 4 juni is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij stonden stil bij de trouwtekst van Paul en Akke uit Filippenzen 2: 5 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. Wij zongen samen de gekozen liederen en luisterden naar muziek. In de overdenking deelden wij de herinneringen aan het leven van Akke en zochten wij naar woorden van hoop, troost en nabijheid in de Bijbel. De “gezindheid” van Jezus was dienstbaarheid en liefde. God is en blijft ons nabij. Dat kwam ook naar voren in het gedicht op de rouwkaart:

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan,
maar thuis aangekomen.

In dat vertrouwen hebben wij Akke uit handen gegeven en gelegd in de handen van de Eeuwige. Mogen Paul en Theun, en allen die haar zullen missen, de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Akke verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 26 mei naar dhr. en mevr. Papa .

Op 2 juni naar mevr. Fina de Bruin.

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Jubilea

Deze weken zijn er twee bijzondere huwelijksjubilea:

Op 18 juni hoopt echtpaar J.C. Stork-T. Minnema te vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Op 27 juni hoopt echtpaar Tj.D. Homsma-M. van der Berg te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Beide echtparen willen wij als gemeente van harte feliciteren met de dit bijzondere jubileum. Een hele fijne en feestelijke dag gewenst en een gezegende toekomst gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Op 24 mei waren wij 40 jaar getrouwd. Wij kregen heel veel lieve en betrokken wensen vanuit gemeente. Fantastisch. Heel erg bedankt voor alle lieve en goede woorden en gebaren.

Nienke en Anne Henk Boschma

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 3 juni 2024.

Zoals in deze tijd is in dit blad vaak te lezen, sluiten veel kerkenraden in juni het seizoen af. Zo ook die van Huizum-Oost en in dit geval de kernkerkenraad. Van de acht leden heeft er één zich afgemeld. De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit de 2de brief aan de Tessalonicenzen hoofdstuk 3 de verzen 1 t/m 5 met als bovenliggende titel ‘Doe uw dagelijks werk’ en gaat vervolgens voor in gebed. De agenda, die vier toegevoegde punten bevat, is uitermate gevarieerd en wordt zonder toevoegingen gevolgd. De notulen van de vergadering van de brede kerkenraad op 22 april worden zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst worden 8 uitgevoerd. De overige drie punten blijven staan. Onze wijkgemeente zoekt nog een kandidaat voor de werkgroep van de Algemene Kerkenraad ‘Toekomstige ontwikkeling van de PG Leeuwarden-Huizum’. Geconcludeerd wordt dat het niet mogelijk zal zijn eind juni de eerste vergadering te houden, mede gezien de vakanties. De lijst met ingekomen stukken vermeldt meerdere zaken die besproken moeten worden. Enkele punten hieruit. De consideratiewijziging waarin wordt bepaald dat een uit het ambt gezette ambtsdrager niet mag terugkeren in het ambt wordt door de kerkenraad ondersteund. Op verzoek van de werkgroep Vorming en Toerusting zal onze wijkgemeente een bordje voor montage op de Oase aanvragen, waaruit blijkt dat wij een groene kerk zijn. Voor het aanbod om een vleugel in bruikleen te krijgen in de kerkzaal zal nadere informatie worden gevraagd met betrekking tot o.a. verzekering en onderhoud. De Plaatselijke Regeling, die we hadden opgesteld is op verzoek van de classis Fryslân nader bekeken en op enkele punten aangepast. Deze herziene versie voor de jaren 2024-2027 wordt door de kerkenraad goedgekeurd. Ds. A.H. Boschma heeft voor 2023 een jaarverslag geschreven waarin zijn bevindingen zijn vermeld. Dit stuk wordt besproken. De kerkenraad is erg content met de vertrouwelijke inhoud en bedankt hem voor zijn inzet. Reeds nu hebben we ons bezig gehouden met de startzondag op 15 september. Er wordt een kleine commissie van voorbereiding gevormd, die in ieder geval zal bestaan uit de scriba M. Koornstra en diaken M. Braam. Een aantal van personen zal nog worden benaderd. De eerste ideeën zijn vastgelegd en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Bij de terugblik op kerkdiensten worden de vieringen van Pinksteren (ds. A.H. Boschma), 26 mei (ds. D. van Houten) en 2 juni (ds. A.H. Boschma) als erg positief ervaren. Uit het wijkpastoraat worden enkele recente ontwikkelingen genoemd. De mededelingen van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen geven geen aanleiding tot uitgebreide discussie. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat na een jaar eindelijk de toiletten bij de hal zijn vernieuwd. Binnenkort zal de paaskaars van 2023 worden overhandigd aan mw. W. de Leeuw die in december onze wijkgemeente verlaat en naar Kampen verhuist. Zij krijgt de paaskaars als dank voor haar inzet in onze wijkgemeente. Tot slot leest dhr. M. Braam enkele woorden van Dietrich Bonhoeffer met als titel ‘Een geloof dat niet hoopt, is ziek’. Daarna sluit de voorzitter de vergadering, wenst ieder een mooie zomer toe en hoopt dat we elkaar in goede gezondheid in september weer treffen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad zal als kernkerkenraad worden gehouden op 2 september 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

18 juni Koffieochtend 10.00 uur

24 juni Algemene Kerkenraad 19.30 uur

3 juli Koffieochtend 10.00 uur

16 juli Koffieochtend 10.00 uur

7 augustus Koffieochtend met lunch 10.00 uur

20 augustus Koffieochtend 10.00 uur

2 september Kernkerkenraad 19.30 uur

4 september Koffieochtend 10.00 uur

10 september College van Kerkrentmeesters 19.30 uur

15 september Startzondag 09.30 uur

17 september Koffieochtend 10.00 uur

18 september Eetcafé 17.30 uur

19 september College van Diakenen 19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 2 juni gaat ds. Anne Henk Boschma voor en staan wij stil bij liederen van Willem Barnard (zie bericht hieronder).

Op zondag 9 juni vieren wij samen het Avondmaal in een dienst van Schrift en Tafel. In deze dienst gaat ds. Anne Henk Boschma voor.  Het rooster geeft een prachtig passende lezing voor deze zondag uit  Handelingen 6:1-7.

Ds. Anne Henk Boschma

Dienst van 2 juni over de liederen van Willem Barnard

Vorig jaar verschenen er drie boeken waarin de liederen van Willem Barnard verzameld zijn en beschreven worden. De titel van deze werken zijn: In Wind en Vuur.  Barnard heeft een enorme invloed (gehad) op de liedcultuur in onze kerken.

Op zondag 2 juni wil ik samen met u liederen van Barnard zingen en toelichten, zoals wij dat ook eerder gedaan hebben bij de liederen van Huub Oosterhuis. De teksten van de liederen nodigen uit tot verdieping en bezinning. In ons “oude Liedboek” stonden al heel veel liederen van Barnard.

De dienst heeft dus een beetje een andere opzet dan u gewend bent.

Ik verheug mij erop.

Ds. Anne Henk Boschma

Wij gedenken

Op 27 april is overleden ons gemeentelid Bokke Meijer in de leeftijd van 89 jaar. Hij was de echtgenoot van Annie Meijer-Bakker. Ze woonden in Erasmus, appartement 210 (en zijn lid van Huizum Oost). Ze waren op 2 april  65 jaar gehuwd en mochten dat ook nog samen vieren. Dat was een dag met een gouden randje.
Bokke heeft jarenlang gevaren als machinist op de grote vaart. Dat was een grote passie. Op de rouwkaart stond ook een foto van één van de schepen waarop hij heeft gewerkt.
Door alle verdriet op deze wereld, vond hij geloven in God moeilijk.
Op vrijdag 3 mei heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden in de Noorderhof te Leeuwarden.
Wij willen zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Op 11 mei is overleden ons gemeentelid Pieter de Boer in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 4 december 2014 de weduwnaar van Adriana de Boer-Kalkman. Hij woonde in Aldlanstate, appartement 530.
Op de rouwkaart staat: Ons hele leven heeft heit ons omringd met zijn liefde en zorg. Wij zullen hem missen, maar de dankbaarheid voor zijn aanwezigheid in ons leven overheerst.
Pieter de Boer heeft ook veel voor de kerk gedaan. Hij is ouderling geweest, Penningmeester en was betrokken bij het studentenpastoraat.
Ook hij had, door alles wat er gebeurde op deze aarde,  vragen over het geloof en God. Dat gaf soms diepe en bijzondere gesprekken. Tot het laatst toe volgde hij wat er in de wereld gebeurde.
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 17 mei in Andringastate Marsum.
Mogen zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun heit, pake en oerpake verder moeten.

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in moeilijke tijden.

Op 12 mei ging het boeket naar Arjen Nauta en op 19 mei naar Dicky Algra

Helma Feenstra

Koffie/thee-inloopochtenden in juni.

Op woensdagmorgen 5 juni en dinsdagmorgen 18 juni staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die zin heeft in een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Het is een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten en te luisteren naar elkaars verhalen. Tijdens deze periode gaan er weer veel mensen op vakantie, dit is niet voor iedereen weggelegd en dan is dit toch een mooie gelegenheid om er even tussenuit te zijn. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Tot ziens!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Agenda.

3     juni      Kernkerkenraad                          19.30 uur

5     juni      Koffieochtend                             10.00 uur

18   juni      Koffieochtend                             10.00 uur                                  

Bij de diensten

Op zondag 19 mei vieren wij Pinksteren. Ds. Anne Henk Boschma gaat dan voor. Wij lezen het Pinksterevangelie en u krijgt ook allen iets tastbaars mee aan het einde van de dienst.

Op zondag 26 mei hoopt ds. D. van Houten uit Heerenveen bij ons voor te gaan. De lezing van de zondag is Handelingen 4:32-37.

Kerkrijders

Zondag 19 mei D. Algra-Hofman tel: 2880556

Zondag 26 mei Y. ten Kate tel: 06-15456340

Kerkdiensten in beeld

Een deel van onze gemeenteleden kan niet in de kerk komen en is afhankelijk van de kerkomroep. Daar konden zij de dienst meeluisteren. Het was voor verschillende mensen een wens dat zij ook beeld zouden hebben bij de diensten. Dan zie je ook wat er gebeurt.

Sinds enkele weken worden de diensten ook in beeld gebracht. Ik hoor enthousiaste reacties. Het is duidelijk een verrijking van de beleving van de vieringen.

Wij hebben een team van 6 vrijwilligers die om de beurt de camera bedienen.

Als u een kijkje wilt nemen, dan kan dat via kerkomroep. Zoek bij kerken in Friesland naar Leeuwarden, en dan de Oase. Of ‘via deze link ‘Meeluisteren’

Allen die mee hebben gewerkt om dit te realisteren heel hartelijk dank.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in moeilijke tijden.

Op 28 april ging het boeket naar mevr. Tilma-Link en op 5 mei naar dhr. H Berg en ook naar zijn vrouw mevr. J Berg .

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Op 20 mei viert echtpaar H. Schuurmans-S. Schuurman-van der Meer  dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Helaas kan het feest op deze dag niet doorgaan, omdat mevrouw Sapie Schuurman nog niet fit genoeg is. Wij hopen dat dat later alsnog kan. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en wij willen jullie kracht en zegen toewensen voor de toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Namens onze gemeente willen we gelukwensen uitspreken aan onze predikant Anne Henk Boschma en zijn vrouw Nienke. Zij zijn 24 mei a.s. 40 jaar getrouwd. Wij wensen jullie nog vele mooie jaren samen toe met jullie kinderen en kleinkinderen.

Scriba Minke Koornstra

Agenda.

3     juni      Kernkerkenraad                          19.30 uur

5     juni      Koffieochtend                             10.00 uur

18   juni      Koffieochtend                             10.00 uur          

Bij de diensten

Op zondag 5 mei zal ds. J.G. v.d. Boogaard uit Hallum voorgaan. Op het rooster staat de lezing Johannes 15:9-17

Op 8 mei is het Hemelvaartsdag en is er een gezamenlijke dienst in de Kurioskerk. In deze dienst zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Wij lezen dan Handelingen 1: 1-14

Op zondag 12 mei zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. In de dienst lezen wij Joh. 14: 15-21.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in verdrietige en moeilijke

tijden. Zo werden op Pasen 3 boeketten gebracht naar

Pieter en Leny Kooistra , Marleen Postmus, Jelte en Rinske , Willy de Leeuw .

Op 7 april was er een boeket bloemen voor Rennie Buursma, op 14 april naar mevr. Ineke Wachter-Zomerman S

En tenslotte op 21 april waren er bloemen voor Mevr. Riek van Steinvoorn

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 22 april 2024.

De brede kerkenraad, die tweemaal per seizoen bijeenkomt, wordt geopend door de voorzitter met het lezen van Psalm 4 en gebed. Er zijn drie leden verhinderd en 11 leden zijn aangeschoven in de Vijverzaal. Een bijzonder welkom gaat uit naar mw. W. Beek-Bakker, die als nieuwe ouderling voor het eerst aanwezig is. Na het vaststellen van een stevige agenda worden de notulen van de kernkerkenraad op 4 maart ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 items op de actiepuntenlijst kunnen 10 worden afgevoerd. De lijst met poststukken bevat meerdere punten die moeten worden besproken, zoals het branden van de kaars van Amnesty International op de derde zondag van de maand, het voorgenomen optreden van het christelijk Mannenkoor ‘Patrimonium’, een verzoek van Tsjerkepaad om de Oase open te stellen, waar we niet aan zullen deelnemen en een verzoek om mee te doen aan “Tsjerke van de Moanne”. De kerkenraad besluit aan dit verzoek te voldoen. Het betekent dat de vier kerkdiensten in de Oase op de Adventszondagen in 2024 door Omrop Fryslân live op televisie zullen worden uitgezonden. Wij zullen onze wijkgemeente hierover tijdig informeren, want het heeft wel enige gevolgen voor het preekrooster, de liturgie en de aanvangstijden. De diensten beginnen dan om 10.00 uur en de bezoekers moeten om 09.45 uur binnen zijn. Een goed gesprek met de drukker van Geandewei heeft wel een aantal fouten aan het licht gebracht met betrekking tot het plaatsen van berichten en foto’s die wij aanleveren. We hopen dat het in de toekomst beter gaat. De controle van de wijk kas over 2023 heeft plaatsgevonden. Mw. M. Koornstra en dhr. M. Braam hebben geen onregelmatigheden ontdekt, zodat we de jaarrekening kunnen goedkeuren en de leden van de controlecommissie, alsmede mw. A. Timmermans kunnen bedanken voor hun werk. Ze worden gedechargeerd. Als nieuw lid voor 2024 wordt benoemd mw. W. Beek-Bakker als opvolger van dhr. M. Braam. Vervolgens wordt het preekrooster voor 2025 in principe goedgekeurd, maar er zullen wel nog enkele wijzigingen nodig zijn. De bezetting van de werkgroep ‘Toekomstige ontwikkeling PG Leeuwarden-Huizum’ is voor Huizum-Oost nog niet compleet. Er wordt nog één lid gezocht. De uitwisseling van informatie met de leden van de brede kerkenraad leidt tot een kleine wijziging bij de vieringen van het Heilig Avondmaal. Het betreft de uitreiking van het brood en de wijn aan de dienstdoende ambtsdragers. Bij de terugblik op de laatstgehouden kerkdiensten wordt waardering uitgesproken voor de kerkdiensten op Palmpasen en in de Lijdensweek. Het was een indrukwekkende cyclus. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele zaken doorgegeven en besproken. De aangeleverde mededelingen vormen geen punt van bespreking. Bij de rondvraag wordt het voornemen gemeld dat de diaconie voor de Oekraïense kinderen op de Zonnebloem-school een activiteit voorbereidt op 4 juli. De Plaatselijke Regeling 2023-2026 heeft op aangeven van de classis enkele wijzigingen ondergaan en zal als PR 2024-2027 op de volgende vergadering worden behandeld. Ter afsluiting leest ds. A.H. Boschma het avondgebed ‘Heer nu de avond valt’ uit het liedboek (566) van Klaas Holwerda. De voorzitter sluit daarna om 22.00 uur de vergadering. De eerstvolgende en laatste vergadering van onze wijkkerkenraad zal als kernkerkenraadsvergadering worden gehouden op maandag 3 juni 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

6       mei        College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

14     mei        Koffieochtend                                     10.00 uur

15     mei        Eetcafé                                                   17.30 uur

16     mei        College van Diakenen                       19.30 uur

3       juni        Kernkerkenraad                                 19.30 uur

5       juni        Koffieochtend                                     10.00 uur

18    juni        Koffieochtend                                     10.00 uur                                              

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 21 april zal er een nieuwe ambtsdrager bevestigd worden. Wij zijn heel blij en dankbaar dat Willy Beek-Bakker ouderling wil worden in onze gemeente.  Dit valt toevallig samen met de “roepingenzondag”, waar de landelijke kerk voor pleit. Op het rooster voor deze zondag staat Johannes 10:11-16 over de “Goede Herder”. 

Op zondag 28 april hoopt ds. J.P. Boomsma uit IJlst voor te gaan. Op het rooster staat dan Johannes 15:1-8.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 27 maart is overleden Anne Hielkje Schokker, Anneke, in de leeftijd van 73 jaar. Ze was de partner van onze organist en gemeentelid Arjen Nauta. Ze was eerder gehuwd met Riekus Tiemersma.

Een paar jaar geleden kwam Anneke samen met Arjen in ons midden. Aan beide zagen wij dat ze heel gelukkig waren met elkaar. Beiden hadden hun partner verloren en hadden bij elkaar opnieuw mogen beleven wat liefde en nabijheid mag betekenen.  Het werd door hen als een geschenk ervaren. Anneke werd ook meteen opgenomen in onze gemeenschap. Ze voelde zich thuis in ons midden.  Ze genoot van de muziek van Arjen, de vieringen en de nabijheid van mensen.  Toen ze ziek werd, was ze ook verrast over zoveel betrokkenheid van onze gemeente bij haar en Arjen.

Het was eind vorig jaar een schok toen bleek dat Anneke ernstig ziek was. Arjen en Anneke leefden een poos tussen hoop en vrees over de toekomst. Helaas kwam de ene teleurstellende uitslag na de andere. Steeds ging haar gezondheid achteruit. Op 27 maart is zij omringd door haar naasten overleden.  

Het doet pijn om te zien dat het geluk dat Arjen en Anneke weer hadden gevonden zo wordt afgebroken.

In de dienst op Pasen hebben wij haar herdacht en hebben wij een steentje met haar naam ter nagedachtenis gelegd.

Ter nagedachtenis zongen wij:  Lied 512: 6 en 7

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

De afscheidsplechtigheid van Anneke heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij denken aan Arjen die zoveel moest meemaken. Mag hij zich omringd weten door ons allen en door de Eeuwige.

Mogen de kinderen en kleinkinderen van beide families troost en kracht krijgen.

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn of behandelingen ondergaan. Veel kracht en sterkte gewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Jubileum

Op 22 april is het een bijzondere en feestelijke dag voor echtpaar R. van der Meulen-M. van der Meulen-Visser. Op deze dag mogen zij vieren en gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum.  Samen met jullie dierbaren een fijne dag toegewenst en vooral samen een gezegende toekomst.

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april hebben 14 mensen vanuit onze gemeente een bezoek gebracht aan Kamp Westerbork. Wij begonnen met een inleidende film over de geschiedenis van het kamp. Het werd in 1939 opgericht op een kaal stuk heide als kamp voor gevluchte Duitse Joden en het lag ver van de bewoonde wereld. Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen bleef het kamp voortbestaan. Pas in juni 1942 werd het een doorgangskamp voor Joden die naar ‘het oosten’, naar de vernietigingskampen werden afgevoerd. De Joden waren daar zelf niet van op de hoogte, maar leefden in de veronderstelling dat zij voor de “arbeitseinsatz” zouden worden ingezet en in de oorlogsindustrie te werk zouden worden gesteld. Alles in kamp Westerbork was zodanig ingericht, dat de mensen dachten, dat het wel mee zou vallen. Vooral kampcommandant  Gemmeker speelde hier een grote rol in. In totaal werden vanaf juni 1942 tot en met september 1944 ruim 107.000 gevangenen vanuit Westerbork per trein gedeporteerd. Slechts 5.000 keerden na de oorlog levend terug, ruim 102.000 van hen zijn vermoord.

Nadat wij de film hadden bekeken konden we de twee tentoonstellingsruimten gaan bekijken. Om 14.10 uur vertrokken we met de pendelbus naar het eigenlijke kampterrein. Daar kwam onze gids-vrijwilliger ook aan en hij nam ons mee voor een rondleiding over het centrale gedeelte van het kampterrein en gaf gedurende bijna twee uren uitleg. We stonden stil bij de grote barak waar de registratie plaatsvond en waar daarnaast cabaret- en theateravonden werden gegeven. In het kamp werd gesport en getrouwd. De Duitsers wilden een zo ‘gewoon’ mogelijk leefklimaat tonen, zodat er geen grote angst ontstond voor ‘de werkkampen in het oosten’.

Op het terrein staan onder andere twee veewagons, van het type als waarmee de meeste gevangenen destijds meestal op de dinsdagen werden afgevoerd. In totaal zijn er 103 transporten vertrokken. Rond het vertrek van een trein was het altijd erg chaotisch en hoop en wanhoop overheersten dan: wie moet mee en wie mag nog blijven?

We stonden ook stil bij de 102.000 steentjes die ter nagedachtenis aan de omgekomenen zijn neergelegd in de vorm van Nederland, steentjes voor Joden, maar ook voor Roma en Sinti.

Even verderop staat een reconstructie van een van de grote barakken die in 1942 door de Duitsers werden neergezet toen zij het kampterrein veel groter maakten. Een gedeelte van de barak staat er nog, de rest werd aangegeven door palen, zodat wij toch een idee kregen van hoe groot deze is geweest.

Uiteindelijk kwamen we ook bij de restanten van de rails en het originele stootblok aan het andere einde van het terrein, wat dienstdoet als herdenkingsmonument.

Op diverse plekken vertelde de gids op indringende wijze zowel algemenere als ook gedetailleerde verhalen over het leven van de mensen. Eén van de verhalen was van Etty Hillesum. Met name hierdoor werd ons bezoek een erg indrukwekkend iets. Wij bedankten de gids voor de bijzondere verhalen en na in het museum nog iets te hebben gedronken vertrokken wij daarna vol met indrukken weer richting Leeuwarden.

Kees de Dreu, namens de taakgroep vorming en toerusting

Meivakantie

Vanaf 27 april tot en met 5 mei heb ik vakantie. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).  

Een hartelijke groet voor u allen,  

Ds. Anne Henk Boschma 

Koffie/thee-inloopochtenden in mei 2024.

Op woensdagmorgen 1 mei en op dinsdagmorgen 14 mei is iedereen weer welkom voor wat gezelligheid, ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee en uiteraard hoort daar nog iets bij. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur weer open. Loop gerust eens even binnen.

Contact: Janny de Dreu. Tel. 2801387

Agenda

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

01   mei               Koffiedrinken                               10.00 uur

14   mei               Koffiedrinken                               10.00 uur

Bij de diensten

Op zondag 7 april is het Beloken Pasen. Op het rooster van Kind en Zondag staat dan de lezing over Thomas uit Johannes 20: 19-29. Voorganger is dan ds. Ulbe Tsjallingii. Het zal een Friese dienst zijn.

Op zondag 14 april zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Wij lezen dan Johannes 21:15-24. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem liefheeft.

Verstilling voor aanvang van de dienst

Vanuit de gemeenteavond kwam de vraag of er niet meer stilte kon zijn voor de aanvang van  de diensten. Het is mooi dat er zo’n sterke betrokkenheid bij elkaar is in de gemeente en wij veel willen delen met elkaar. De gesprekken voor de dienst hebben zo een samenbindende functie, maar het is ook goed om voor de dienst rust en stilte te creëren. Een deel van de kerkgangers ervaart dat als waardevol en passend.  

De kernkerkenraad heeft zich over deze vraag gebogen. Ons voorstel is om een paar minuten voor de aanvang van de dienst een lied te zingen. En na dat lied is er zacht orgelspel en bereiden wij ons in “stilte” voor op de dienst. 

Wij zijn hier op zondag 17 maart mee begonnen. Wij hopen dat het een waardevolle toevoeging mag zijn aan de viering van onze diensten

Namens de kerkenraad

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 17 maart naar Piety en Ad Halma

op 24 maart naar Corry Kamminga en Eddy de Boer

Helma Feenstra

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Op 7 maart mochten wij onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst weer houden. Deze keer was het thema “Omgaan met verlies” Vanaf 17.00 uur was de inloop met koffie en thee. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, wij mochten zo’n 40 mensen welkom heten. Wat is het mooi, dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij pastoraat en diaconaat, twee belangrijke pijlers binnen de gemeente. Binnen het pastoraat is het gesprek en de ontmoeting belangrijk en het diaconaat richt zich vooral op praktische zaken, maar zij kunnen niet zonder elkaar en soms overlappen deze twee elkaar, zoals bijvoorbeeld bij de koffiemorgens en eetcafé.

Na de opening, waarin enkele gedachten werden uitgesproken over verlies, afscheid en loslaten en een gebed voor de maaltijd begonnen wij de avond met soep en broodjes.

In een ongedwongen sfeer konden wij alvast wat in gesprek gaan met elkaar.

Het thema werd daarna ingeleid door ds. Anne Henk Boschma. Hij begon met te zeggen, dat dit een thema is, dat iedereen raakt, want veel mensen, die aanwezig waren, hebben van heel dichtbij te maken gehad met het verlies van iemand, die hen dierbaar was.

Er is veel geschreven over rouw en rouwverwerking. Wij kwamen tot de conclusie, dat verwerking eigenlijk niet een goed woord is. Er zijn wel verschillende fases. Het was mooi hoe ds. Boschma dit uitlegde. Mensen gaan hier ook weer heel verschillend mee om. De één wil veel praten, een ander heeft juist behoefte aan rust. Het mag er allemaal zijn. Ook voor de mensen erom heen is het soms lastig om met een verlies van iemand om te gaan. Wat doe je: ga je iemand uit de weg of zoek je toch even contact?

Op een goede manier afscheid nemen en ook rituelen bij herinneren kunnen helpen om verlies een plek te geven. Daar kan de kerk ook een belangrijke rol in spelen. Als gemeente kun je om mensen heen staan, vooral ook in het pastoraat kunnen wij er zijn voor mensen.

Na de inleiding en een kopje koffie/thee was er nog gelegenheid om te reageren. Het was een hele bijzondere avond, waar wij veel met elkaar konden delen. Wij sloten de avond af met het zingen van lied 416 :

                                          Ga met God en Hij zal met je zijn,

                                           jou nabij op al je wegen

                                           met zijn raad en troost en zegen.

                                           Ga met God en Hij zal met je zijn.

Janny de Dreu van der Laan (coördinator pastoraat)

Palmzondag 24 maart 2024

In een klein voorbereidingsgroepje zijn wij aan de slag gegaan om te kijken hoe wij op palmzondag een mooie dienst zouden kunnen houden voor jong en oud. Het idee werd geboren om via de school te vragen of kinderen mee zouden willen doen met een koortje. Tjeerd Kramer wilde wel dirigeren. Ook werden grootouders ingeschakeld om te vragen of er kleinkinderen mee zouden willen doen. Het lukte om een mooie groep bij elkaar te krijgen. Op een paar vrijdagmiddagen zijn wij aan het oefenen gegaan. De kinderen deden enthousiast mee. Via de schoolapp zijn uitnodigingen voor palmzondag verstuurd aan de ouders, wel met de vraag of kinderen zich van tevoren even wilden opgeven in verband met het maken van Palmpasen stokken. De kindernevendienstleiding kon er zo voor zorgen dat er voldoende stokken aanwezig waren en de benodigdheden om de stokken mooi te versieren

Zo konden wij op palmzondag veel mensen welkom heten, waaronder een grote groep kinderen. Het was een vrolijk gezicht al die Palmpasen stokken, die de kinderen met veel plezier hebben gemaakt en ondertussen werd er naar hartenlust gesnoept.  De ezel was ook nog aanwezig en het koortje zong uit volle borst. Het was een dienst met een gouden randje met dank aan alle medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 april vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Iedereen is weer van harte welkom op dinsdagmorgen 16 april. De koffie/thee staat weer klaar vanaf 10.00 uur. Ook op dinsdagmorgen zien wij dat de belangstelling groot is. Daarom hebben wij besloten om op deze manier door te gaan ook tijdens de zomermaanden, als er geen eetcafé is. Er zijn mensen, die beter op dinsdagmorgen kunnen en er zijn mensen, die de voorkeur aan de woensdagmorgen geven. Zo is er voor elk wat wils. Dit betekent dus dat er voortaan op de eerste woensdagmorgen en de derde dinsdagmorgen koffie/thee- inloopmorgen is. Samen hopen wij zo met elkaar weer veel gezellige en waardevolle ontmoetingsmomenten te creëren.

Wij hopen tot ziens op één of meerdere koffie/theemorgens!!

Contact: Janny de Dreu-van der Laan tel. 2801387

Themagespreksmiddag

De volgende themagespreksmiddag is op woensdag 10 april om 14.00 in de Vijverzaal in de Oase. Wij stoppen om 15.30 uur.

De laatste keer heeft de groep het verzoek gedaan om samen in gesprek te gaan over rechtvaardigheid. Ik hoop dat wij samen de diepte van dit woord mogen peilen.

Iedereen is welkom. Ook als u voor één keer mee wilt doen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

Bij de diensten

Wij zullen in de komende weken veel bijzondere diensten vieren.

De Goede of Stille week begint met de viering van Palmzondag, zondag 24 maart. Deze viering zal voor een deel gericht zijn op de kinderen. Een kinderkoortje o.l.v. van ons gemeentelid Tseard Kramer zal meewerken aan de dienst. De kinderen zullen een Palmpasenstok maken en in optocht door de kerk gaan. De lezing voor deze zondag is Marcus 11: 1-11.

Op Witte donderdag, 28 maart, vieren wij samen de maaltijd van de Heer.

Op de Goede Vrijdag, 29 maart, vieren wij een sobere dienst. Wij lezen samen het lijdens evangelie, deze keer uit evangelie naar Lucas.

Op 30 maart vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Op de Eerste Paasdag, zondag 30 maart, mogen wij een feestelijk Paasdienst vieren. Er werkt een zanggroep van gemeenteleden mee aan de dienst.  In dit weekeinde begint ook de zomertijd en begint de dag extra vroeg. (Zoals dat ook wel bij Pasen hoort).

Op de Tweede Paasdag is er feestelijke zangdienst met het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist is Martin Mans en trompettist Sydo van der Bijl. De voorganger is ds. Ton van der Wekken. De dienst begint om 10 uur!

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in verdrietige  en zware tijden, maar ook bij blijde gebeurtenissen of gewoon zo maar.

De bloemen gingen op 3 maart naar mevr. Oud-Faber

En op 10 maart naar mevr. Postma-Brouwer

 Helma Feenstra

Jubileum

Op 2 april is het een feestelijke dag voor echtpaar Meijer-Bakker. Zij zijn op die dag 65 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. Wij willen hen namens de gemeente van harte feliciteren. Wij hopen dat jullie een feestelijke dag mogen hebben en een gezegende toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Een bedankje in het kerkblad van ons 60-jarig huwelijk.

Voor het bezoek van Dominee Boschma de kaarten en de prachtige bloemen.

Het was geweldig, en heeft ons goed gedaan.

Jan&Ypie Raukema, Julianalaan 24.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 4 maart 2024.

De kernkerkenraad is behoudens de ambtelijk tijdelijke afwezigheid van een lid, voltallig aanwezig. De voorzitter opent de vergadering met een welkom en het lezen van Psalm 23, waarna hij voorgaat in gebed. De agenda wordt vastgesteld met als wijziging dat de controle van de wijkkas verschoven moet worden naar de vergadering van de wijkkerkenraad in april. Als nieuwe datum voor april wordt de 22ste gekozen, waardoor de vergadering in mei komt te vervallen. De notulen van 5 februari worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst kunnen 10 worden afgevoerd en een punt wordt aangepast. Op de lijst met ingekomen stukken vragen een zestal om nadere aandacht, die worden afgehandeld. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze zwakke punten, zoals die voortkwamen uit de bevraging van onze wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 19 punten besproken en daarbij werden zo nodig acties bepaald. Op de wijkavond van 13 maart zal een en ander worden toegelicht. Het is intussen gelukt om enkele personen te vinden, die bereid zijn zitting te nemen in de werkgroep die zich zal buiten over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum. Ook dit zal worden meegedeeld op de komende wijkavond. Het Convenant Groene Kerken in Leeuwarden zal aan de orde komen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid en op de wijkavond op 6 november. De terugblik op de laatstgehouden kerkdiensten leverde geen kritische opmerkingen op. Alle kerkdiensten worden goed bezocht en daar zijn we blij mee. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. Diaken mw. M. Dijkstra is herstellende en krijgt van de kerkenraad ter bemoediging een kaart toegestuurd. De mededelingen zijn beperkt. Wel wordt ernstige zorg uitgesproken over het tekort aan ouderlingen-kerkrenmeester en kerkrentmeesters, zeker als in de toekomst belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Een dringende oproep is daarom ook hier op zijn plaats. Bij de rondvraag wordt bepaald wie de Paaskaars 2023 zal ontvangen. De naam van de uitverkorene kan helaas nu nog niet worden vrijgegeven. Tot slot leest de voorzitter het verhaal van de Meubelmaker, een soort gelijkenis met een heel serieuze ondertoon. De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur, waarna de aanwezigen blijmoedig huiswaarts gaan. De eerstvolgende vergadering van onze wijkkerkenraad zal als brede kerkenraadsvergadering worden gehouden op maandag 22 april 2024.

A.K. Damstra, preses

Verslag wijkavond van 13 maart 2024.

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid, waarin ds. A.H. Boschma als thema ‘Zaaien’ had gekozen, gingen ruim veertig kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een tweede Bijbelquiz vulde de rest van de avond. De wijkgemeenteleden worden geïnformeerd over de volgende zaken: De Plaatselijke Regeling die in 2023 is opgesteld, zal volgens de classis nog even tegen het licht moeten worden gehouden. Er zijn nieuwe bloemenkaarten gedrukt met meer ruimte voor namen van de kerkbezoekers. Voor de vernieuwing van de gedachtenishoek moest een ander glasatelier worden gezocht, welke intussen is gevonden. Voor de bezetting van de werkgroep ‘Toekomstige ontwikkelingen’ in onze PG Leeuwarden-Huizum, waarin wij 3 afgevaardigden zullen hebben, zijn inmiddels twee gevonden. Voor het op peil houden van het aantal ouderlingen kerkrentmeesters en kerkrentmeesters worden nog twee kandidaten gezocht. Dit vormt een punt van zorg. Een vacature van wijkouderling kon gelukkig op korte termijn worden ingevuld. De bevestiging van mw. W. Beek-Bakker zal op 21 april plaatsvinden. Als laatste feit volgt het resultaat van de bevraging van de wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 53 reacties ingeleverd, waarvan 34 als sterk punt en 19 zwak werden gekenmerkt, verdeeld over 6 categorieën. De zwakke punten worden toegelicht en daarbij wordt de mogelijke vervolgactie genoemd. Ds. Boschma schetst daarna zijn ervaringen van het laatste half jaar. Met veel plezier noemt hij het pastoraat, de goedbezochte themamiddagen, de toerusting bijeenkomsten en zijn vieringen in de Oase. De vragen uit de zaal worden vervolgens beantwoord. Na de pauze volgt de tweede versie van de Bijbelquiz, die met vragen voor beginners en kenners niet altijd eenvoudig was. Het leverde drie winnaars op met een gelijk aantal punten te weten mw. R. Hoekstra, dhr. Y. ten Kate en mw. M. Miedema. De voorzitter sloot de avond om 22.30 uur, waarbij de aanwezigen konden terugzien op een nuttig en geanimeerd samenzijn. De volgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 6 november.

A.K. Damstra, voorzitter

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april willen we met een groepje mensen uit de Oase een bezoek brengen aan Kamp Westerbork. Dit kamp was tijdens de 2e wereldoorlog een zogeheten ‘doorgangskamp’ voor Joden, van waaruit ze werden doorgestuurd naar de concentratiekampen.

We hebben een programma afgesproken wat er samengevat als volgt uitziet:

12.55 uur Aankomst

13.00 uur Filmvoorstelling

13.20 uur Het museum bekijken op eigen gelegenheid, ook gelegenheid voor koffie en thee.

14.10 uur Vertrek bus naar het kampterrein

14.15 uur Rondleiding op het kampterrein

15.40 uur Vertrek bus terug naar het museum (einde bezoek)

Wij willen met eigen vervoer erheen gaan (willen diegenen die willen rijden dat aangeven). We willen om 11.45 uur bij de Oase vertrekken. Het is de bedoeling om tegen 13.00 uur bij het museum aan te komen. Graag van tevoren lunchen of zelf broodjes voor onderweg meenemen.

In de hal van de Oase liggen intekenlijsten waarop je je kunt opgeven. Uiterste datum 31 maart a.s.

Voor verdere informatie (en ook opgeven): Kees de Dreu, tel. 2801387, dreudec@gmail.com

Agenda.

28   maart         Viering Witte Donderdag          19.30 uur

29   maart         Viering Goede Vrijdag              19.30 uur

30   maart         Viering Stille Zaterdag              19.30 uur

1     april            Viering Paaszondag                  09.30 uur

2     april            Evangelisatiekoor                     10.00 uur

3     april            Koffieochtend                           10.00 uur

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

Jubileumkrant 40 jaar Aanloophuis Leeuwarden

Het Aanloophuis van de kerken viert dit jaar haar 40-jarig bestaan.

Samen vieren we 40 jaar Warmhartigheid.’

We staan hier graag op een bijzondere en feestelijke manier bij stil. Dit doen we met een jubileumbijeenkomst in de prachtige Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden samen met alle betrokkenen op zaterdag 23 maart. Tegelijk met dit jubileum is een speciale jubileumkrant uitgegeven:

In deze jubileumkrant nemen we je graag mee in de historie maar ook in de actualiteit van het Aanloophuis. Een aantal vrijwilligers is in de archieven gedoken, heeft met (oud-)vrijwilligers, gasten en beroepskrachten gesproken en heeft een prachtige krant vol informatie gemaakt. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen, maar ook aan iedereen die in de afgelopen veertig jaar het Aanloophuis heeft mogelijk gemaakt.

Bestuur Aanloophuis Leeuwarden