Hier kunt u de zondagsbrief bekijken. Als u meeluistert via www.kerkomroep.nl heeft u dan ook de liturgie bij de hand.

Het thema in de 40dagentijd is:

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Zoals een moeder haar kind  onvoorwaardelijk liefheeft en haar kind  zal beschermen , zo heeft God ons mensen onvoorwaardelijk lief. Als teken daarvan zien we  een kruis (paars de kleur van inkeer en bezinning), te midden van Licht ( geel) en Liefde (rood)

Het hart voor het kruis laat ons zien dat God hart voor ons heeft.

De twee boogvormen zijn als uitgestrekte armen roepend naar God om ontferming vanuit onze kwetsbare wereld.

 

Bij de symbolische bloemschikking:

NIEUW LEVEN

We horen over het geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden.

In de schaal ligt zwarte aarde en daarbij korenaren.

De klimop herinnert aan het doorgaande leven en aan trouw.

De narcissen staan voor nieuw leven.

Als een graankorrel

afdalen in de duisternis

van de zwarte aarde en

vertrouwen op kiemkracht.

Eeuwige

omring ons

met uw onvoorwaardelijke liefde

zodat ook wij

blijven vertrouwen in

levenskracht en vruchtbaarheid.

5e zondag in 40dagentijd

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION