Bibliodrama

heading_bibliodrama

Aankondiging_bibliodrama_2

 

 

Wonen in een bijbelverhaal?

Veel bijbelse verhalen staan ver van ons af. Ze komen ons vreemd voor en we weten vaak niet wat we ermee moeten. Tijdens drie avonden Bibliodrama gaan we aan de slag met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament die in deze periode ook in de diensten aan de orde komen. Kunnen we brug bouwen tussen onszelf, het bijbelverhaal, de ander en de Ander?

Wat we op deze avonden doen is: een bijbelverhaal samen lezen en bespreken, de ‘rollen’ eruit halen en een plek geven in de ruimte. Vervolgens kunnen de deelnemers een rol en een plek in het verhaal kiezen. Dit kan aanleiding zijn tot het uitspelen van wat het verhaal met deelnemers doet. In een geloofsgesprek wisselen we tenslotte uit wat we hierover willen delen met elkaar.

Data: dinsdagavonden 1 februari, 15 februari, 1 maart 2011
Tijd: 19.30-22.00 uur
Plaats: Grote Kerk, Bredeplaats, Leeuwarden
Leiding: ds. Helmer le Cointre
Opgave graag vooraf via hlecoin@tiscali.nl of 058-2675825

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *