Identiteit

Wie zijn wij?

De Protestantse Wijkgemeente Leeuwarden-Huizum-Oost

wil een Christelijke gemeenschap zijn die:

 

  • Open staat voor ieder die zoekt naar zin, geloof, hoop en liefde en daarom
  • ruimte schept voor veelkleurigheid,
  • Oecumenisch is ingesteld en dus
  • zich oefent in ontmoeting en dialoog, ook met anders gelovigen;
  • gericht wil werken aan behoud van de schepping, gerechtigheid en vrede en daartoe
  • concrete projecten steunt en activiteiten ontplooit (zie elders op de site);
  • zich wil oefenen in vrij worden voor God, jezelf en de ander en daarom
  • veel aandacht besteedt aan de liturgische viering van de bevrijdende liefde van God.

 

Versie 15 september 2010

Download de plaatselijke regeling