Liturgie & kerkmuziek

Sfeer

De diensten op zondagmorgen in de Oase kenmerken zich door een ontspannen sfeer en een grote inbreng van gemeenteleden. Er wordt aandacht besteed aan symbolen en rituelen. De muzikale begeleiding varieert: orgel, piano, orkest of speelgroep.

Aanvang

De zondagmorgendiensten beginnen doorgaans om 9.30.

Orde van dienst

Tijdens de dienst hanteren we de zogenaamde Oecumenische orde van dienst,. We beginnen met het aansteken van de Paaskaars en een moment van stilte. Na welkom, openingsgebed en eerste lied gaan we verder met een gebed om ontferming, door een gemeentelid (lector), waarbij de gemeente antwoord met een gesproken of gezongen Kyrië (Heer ontferm U). Dan volgt doorgaans de lofzang (Gloria) en begint vervolgens het gedeelte waarin de Bijbel centraal staat (Dienst van het Woord). Dan komt de predikant aan het woord. Na de lezing en de uitleg van de bijbeltekst van de zondag en daarbij behorende liederen, komt de diaken aan het woord met mededelingen, worden de collecten gehouden en volgen de gebeden, slotzang, heenzending en zegen.

Daarna

Dan is er koffie en de werkgroep Amnesty staat elke derde zondag achter in de Oase om informatie te geven en brieven te verkopen die naar regeringen gestuurd kunnen worden.

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden.

De Cantorij hoopt ook in 2016 weer een paar keer mee te kunnen werken aan een eredienst.

Hiervoor wordt er 4 keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30-20.30 uur in De Oase.

Onder leiding van Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellende worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen kijken, luisteren en meezingen.

Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Alle mensen, vrouwen en mannen, die van zingen houden worden van harte uitgenodigd om eens een keer te komen kijken en om met ons mee te doen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety v.d.Mossel-de Boer,

telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com