Muziek

Cantorij Huizum – Oost

De Cantorij bestaat uit een klein, maar uiterst enthousiast, groepje leden. De Cantorij werkt het seizoen 2011- 2012 ook weer een paar keer mee aan een eredienst. Hiervoor wordt er vier keer gerepeteerd op de woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de Oase. Onder leiding van Cantor Olchert Clevering worden dan de liederen voor de komende eredienst ingestudeerd.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een avond te komen [kijken, luisteren] en meezingen. Toongevoel en enige kennis van muzieknotatie zijn vereist.

Hierbij doen wij een dringend beroep op mensen [vrouwen en mannen] die van zingen houden om eens een keer    te komen kijken en om met ons mee te doen!

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

 Piety v.d.Mossel-de Boer, telnr. 0517 – 852279 en e-mail: pietydeboer@hotmail.com