Werkgroep Roemenië

Werkgroep Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië (zie ook http://werkgroeplhhr.nl/)

roemenie

 

De werkgroep

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie is de werkgroep opgericht om steun te verlenen in Roemenie. Zelfs na de toetreding van dit land tot de Europese Unie is er met name op het platteland nog een grote achterstand in vergelijking met ons rijke westen. Veel gezinnen lijden onder de armoede. De werkgroep verleent in schrijnende gevallen financiële en materiële steun.

Werkgebied

De werkgroep is actief in het westen van Roemenië en wel in Vaida en directe omgeving. Vaida is een klein dorp zonder voorzieningen. De bevolking leeft een beetje van de landbouw, is gepensioneerd of werkeloos. Zij die wel werk hebben, doen dat in de grote stad bijvoorbeeld Oradea. De jongeren trekken meestal weg.

Projecten

Er lopen lang durende projecten die door de werkgroep worden ondersteund. Genoemd kunnen worden het houtproject, waarmee een dertigtal arme gezinnen financieel in de gelegenheid wordt gesteld hout te kopen om de meestal strenge winters door te komen.

Oudergezinnen ontvangen bij de geboorte van een kind een babypakket en een geldbedrag om de eerste onkosten te kunnen betalen.

In schrijnende gevallen springt de werkgroep bij om het woonklimaat te verbeteren door bijvoorbeeld het herstel van een woonhuis mogelijk te maken. Ook heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt dat een hartpatiënt de dringend noodzakelijke operatie kon ondergaan.

Ook participeert de werkgroep is een Warm Eten Project, waardoor oudere dorpsbewoners en jonge schoolkinderen regelmatig een warme maaltijd krijgen. De ouderen krijgen het thuisbezorgd en de kinderen eten in het kerkelijk centrum.

 

Giften

De werkgroep ontvangt graag giften voor haar humanitaire werk. Deze kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 5154105 ten name van Werkgroep Roemenië Leeuwarden-Huizum, van Harinxmaplein 139 te Leeuwarden.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden en uitbreiding zou mooi zijn. Mocht men interesse hebben om  onze gelederen te versterken dan kan men contact opnemen met de voorzitter, telefoon 058-2884434.

Nieuwsbrief

Twee maal per jaar geeft de werkgroep een nieuwsbrief uit om haar sponsoren op de hoogte te houden van de lopende en de nieuwe projecten. Van deze nieuwsbrief wordt voor nieuw geïnteresseerden een klein aantal op de leestafels van de kerken van de protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum gelegd.

Zustergemeente

De Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum onderhoudt nauwe contacten met de Reformatorische gemeente (Parohia Reformata) in Vaida. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats in de vorm van bezoeken en kanselboodschappen.

Meer informatie op http://werkgroeplhhr.nl/