Werkgroep toerusting

Wat doet de werkgroep Toerusting?
De werkgroep Toerusting Leeuwarden-Zuid bestaat uit enkele mensen uit Huizum-Oost en de RK parochie. Zij stellen, samen met de predikanten een programma op dat wordt meegenomen in de stadsbrede toerustingsgids die in september en januari wordt verspreid.
De informatie over het toerustingswerk in de stad is tevens te vinden op: www.geloveninleeuwarden.nl
De werkgroep bestaat uit:
Liesbeth van Asperen
Harry Berg
ds. Helmer le Cointre
Hinke Koelmans
ds. Douwe Posthuma
Hans Willems