Karakter

Karakter

Wie zijn wij?
Wat moet er gebeuren, wil er over 10 jaar op deze plek nog een levende gemeente zijn? Met deze vraag is de werkgroep gemeente-opbouw
aan het werk gezet door de kerkenraad.  Inmiddels zijn er diverse verkenningen gedaan en is er ook een start gemaakt met de bezinning op de vraag: wie zijn wij eigenlijk als gemeenschap en wie willen wij zijn?

Wanneer je als werkgroep of als kerkenraad plannen wil maken voor de toekomst, moet je toch eerst goed weten wat de situatie nu is, wat er wel is en ook: wat er mist. Wat zijn sterke kanten en waar zitten mogelijk de blinde vlekken? Want, ook al is de gemeente
Leeuwarden-Huizum(oost) nog maar net in het leven geroepen;  iedere gemeenschap heeft sterke en zwakke punten. Net als ieder mens haar of zijn mooie en moeilijke kanten heeft. Die goede en die lastige kanten willen we eerst in kaart brengen, voor we de vraag gaan beantwoorden: wat is er nodig?

Een vragenlijst
De kerkenraad en de werkgroep gemeente-opbouw willen dus eerst graag weten hoe gemeente-leden en anderen het gemeente-zijnin Huizum-oost ervaren. Daartoe maken we gebruik van een vragenlijst uit het ‘Handboek gezonde gemeente’ van Robert Warren. De mensen die op 9 maart op de gemeentevergadering waren hebben deze
vragenlijst al ingevuld. Maar een heleboel mensen waren daar niet. En omdat we een zo breed mogelijk beeld willen hebben van de gedachten en gevoelens van onze gemeenteleden, willen we ook graag dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen. Dat kan hier

of door een exemplaar op te halen in de kerk of op het redactie-adres.
Uw antwoorden kunt u opsturen aan het adres van de redactie van Ruimte, liefst per e-mail maar via de reguliere post of zelf
door de bus doen, mag ook.
Er wordt in deze vragenlijst een beroep gedaan op onze verbeeldingskracht. Denk dus niet al te lang na, maar geef uw antwoord gewoon zoals het bij u opkomt. Het is daarbij wel van belang dat u enige toelichting geeft als dat gevraagd wordt; waarom dit antwoord? Probeer het met een paar woorden uit te leggen, pas dan kunnen we er wat mee. Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking!

Namens de werkgroep gemeente-opbouw, ds. Helmer le Cointre