Zangmiddag Engelse liederen 24 juni

NEDERLAND ZINGT ENGELSE HYMNEN
op zondagmiddag 24 juni a.s. Domkerk, Utrecht van 14:00 – 16:30

t.g.v. het verschijnen van‘De liefste liederen van overzee’
een boek van Sytze de Vries met 60 vertalingen en nieuwe teksten ( met eenstemmige muziek)
op de meest bekende en geliefde melodieën uit de Engelse Kerk.
Deze zangmiddag is bedoeld voor elke zanglustige,
die deze prachtige Engelse klassiekers ook in de eigen taal wil zingen,
begeleid op het beroemd Bätz-orgel.
De muzikale leiding is in handen van diverse beroepsmusici met wie de auteur
in de loop der jaren samenwerkte.
De toegangsprijs is geen andere dan de aanschaf van het boek
voor de gelegenheidsprijs van € 15. Dit boek is meteen ook het programma!
Een meerstemmige bundel is ook verkrijgbaar.
Een gelijknamige CD verschijnt binnenkort.
Het NCRV-radioprogramma Te Deum Laudamus besteedt eveneens aandacht aan dit project.
opgave:
telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)
per mail: a.mopman@kpnplanet.nl
door overmaking van € 15 p.p. op ING-rekening 4 861 278
t.n.v. Stichting de Vertaalslag, Nieuwerkerk IJssel
Dan ligt het programmaboek voor u klaar!