Vluchtelingen opvang Leeuwarden

Door oorlog en geweld ontvluchten steeds meer mensen hun land 
 
Noodgedwongen. Ook Leeuwarden neemt verantwoordelijkheid en organiseert noodopvang. In onze opvanglocatie komen vanaf 16 oktober 2015 zo’n 600 mensen. Er wordt gezorgd voor een bed, maaltijden en sanitaire voorzieningen. En men krijgt de rust om op verhaal te komen. Maar deze mensen hebben ook behoefte aan ontspanning, aan beweging, aan contact. 
 
Dit vraagt van ons allemaal menskracht, middelen en ideeën. Deze worden voor een deel ingevuld door professionele organisaties die nauw samenwerken. Maar ook particulieren, bedrijven en verenigingen WILLEN WAT DOEN. Om de aangeboden hulp op de gewenste plek te krijgen hebben de samenwerkende organisaties een platform opgericht, inclusief de website WEWILLENWATDOEN.NL.