Paasgroet uit Vaida

“Ik ben degene die leef; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1,18)

Lieve broeders en zusters van Leeuwarden!

Wij zijn bezig met voorbereidingen voor het feest – net als elke jaar. Maar iedereen weet het wel, dat deze keer het zal het wat anders zijn… Een heel bijzondere Paasfeest. Want wij beleven nu zulke dingen welke wij hebben niet gewacht of gerekend. Wij ervaren moeilijke tijden welke alleen de oudste mensen tussen ons midden hadden ooit meegemaakt toen ze kleine kinderen waren tijdens de tweede wereldoorlog…

Wat is kenmerkend voor de wereld vandaag bijna overal is: quarantaine, dichtgedane deuren, teruggetrokkenheid, onzekerheid en angst.

Maar was al deze dingen niet typerend voor de discipelen , na de kruisiging van hun lieve Meester op Goede vrijdag? Het was juist ook hun levensgevoel: Al hun dromen en plannen waren in een ogenblik  geruïneerd. Ze dachten dat alles is kapot. Al hun hoop was in rook vervliegen…  

Met deze donkere achtergrond misschien zal de kern van Pasen in een vollere en heldere  Licht voor ons stralen. De glorieuze openbaring en bericht dat Hij leeft! Hij was dood, maar toch hij leeft – want hij  is opgestaan door de kracht van God. Hij heeft de dood overgewonnen.

Dit is de evangelie welke men moet nooit van de oog verliezen – ook in de zwaarste en moeilijkste  omstandigheden.

Weliswaar  deze dagen wij kunnen niet samenkomen in onze kerken net als gewoonlijk dat wij doen.  De viering valt weg, maar toch de feest het gaat door. Die kunnen wij toch houden. Iedereen van ons in zijn eigen gezin, of in zijn of haar persoonlijke stille tijd met God. Thuis kunnen wij stilstaan, onszelf zich voor God vernederen, om hoog en binnen opletten. Al deze dingen kunnen wij doen – misschien nog beter dan andere keer… Zo zullen wij kunnen  alleen de blije boodschap weer luisteren: dat Christus leeft! Hij heeft gewonnen! Want Hij komt ook in ons midden – door zijn Woord en Heilige Geest, met zijn genade. Hij is degene wie breekt door de muren en de gesloten deuren van onze dichtgedane levens, om alle angst te verjagen. Hij is de Lam van God wie is geslacht voor ons om  onze zonden af te nemen, en ons verzoenen met God; Hij is de Leeuw van Juda, wie heeft overwonnen, want hij is machtiger dan al andere machten;  Hij is degene wie fluistert in onze harten: “Jij bent vergeven! Ga maar in vrede!” Zijn liefde is sterker, en niets in deze wereld kan ons scheiden van de liefde van God.

Christus openbaart zich ook vandaag voor zijnen als levende Heer, om onze twijfels en wanhoop af te nemen; dat wij zouden kunnen in de gezegende blije gemeenschap met Hem steeds – net als de apostelen en de christenen van alle tijden heen, en nu al de christenen in de hele wereld – in Nederland, in Partium (Roemenie) of in Hongarije – beleven en ervaren de onuitsprekelijke, hemelse vreugde van het Pasen.  

Met deze woorden wensen wij jullie iedereen gezegende Paasdagen!

Namens onze kerk van Biharvajda (Vaida),

In Christus verbonden,

ds. Endre Kondor