Actuele berichten

Wel en wee

Wij gedenken Sjoukje van der Meulen

Op zaterdag 28 maart overleed Sjoukje van der Meulen in de leeftijd van 98 jaar. Ze was moeder van 5 kinderen, beppe en oerbeppe en woonde op de Nijlânsdyk 85. Toch nog onverwacht is die kleine, sterke vrouw heengegaan, maar gelukkig waren twee dochters bij haar, ze is niet alleen gestorven.

Ze had voor haar overlijden alles geregeld, opgeschreven. Er zou een dienst gehouden worden in de Oase, waarna ze op het kerkhof in Noardburgum begraven zou worden. Door de ‘corona’-tijd, waar toch in klein familieverband afscheid moest worden genomen, werd de dienst daarom ook gehouden in de Protestantse kerk in Noardburgum, het dorp waar ze was geboren en waar ze begraven wilde worden in haar ouders graf.

Velen van ons kennen haar als mw. Douma, een trouw kerkgangster, eerst jaren in de Kurios, later de Oase. En na afloop van de diensten, toen het voor haar nog mogelijk was, aanwezig bij de koffie, maar daarvoor ook altijd koffiedrinken bij haar thuis met andere kerkgangers/vriendinnen. Je kon haar altijd ontmoeten bij de Malawi-bazaar, ze heeft zich altijd zelf goed kunnen redden, met lieve mensen om zich heen, vriendinnen en betrokken kinderen. In Noardburgum is ze geboren en opgegroeid, in Burgum getrouwd en heel wat jaren gewoond, waarna er verhuisd werd naar Leeuwarden, waar haar man nieuw werk kreeg. Toen is er in haar huwelijk iets verschrikkelijk misgegaan. Oude foto’s laten zien dat er veel van elkaar is gehouden, de kinderen zijn ook in liefde geboren. Ze hield de naam van haar ex-man, maar bij haar overlijden wilde ze haar eigen naam weer hebben.

Op vrijdag 3 april hebben we in de kerk Sjoukje in liefde en dankbaarheid herdacht, een lang leven. We zongen bekende en door haar uitgezochte liederen en haar trouwe huishoudelijke hulp van de laatste jaren speelde op het orgel. Een dochter en een kleinzoon spraken lieve woorden. In de 40 dagentijd met het zicht op Pasen lazen we haar Psalm 23 en in geloof en vertrouwen van de dichter horen: ‘ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare, salang’t de dagen duorje’. We zullen Sjoukje missen, mem, beppe, vriendin, gemeentelid, een kind van God, en wensen wie achterblijven de troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

Bloemengroet gemeente

In het paasweekend zijn er weer bloemen bij een aantal gemeenteleden bezorgd als groet van ons allen. Janny Fokkema en Helma Feenstra hebben in het paasweekend zelfs bij vier adressen bloemen bezorgd.

Overig nieuws

Tenslotte…

Zo eindigde ik mijn kopij altijd… “tenslotte”… Nu is het definitief. Wat is het een ongekende manier van afscheid nemen van u als gemeente! Inmiddels heb ik honderd telefoongesprekken kunnen voeren, waardoor ik velen van u toch nog persoonlijk ‘telefonisch de hand kon drukken’. Daarnaast kreeg ik vele kaarten vanuit de gemeente, waarvoor veel dank! Bijzonder, dat we elkaar zo op een alternatieve manier toch het beste hebben kunnen wensen!

Zoals u weet hebben we een nieuwe datum geprikt voor het ‘echte’ afscheid: 23 augustus. Aan een kant lijkt het nog ver weg: nog vier maanden… Tegelijkertijd komen af en toe ook vraagtekens boven: is dat wel haalbaar? Het is op dit moment niet in te schatten, het is afwachten. Hoe dan ook, ik hoop u in de toekomst, op 23 augustus of wanneer dan ook, te ontmoeten, zodat we elkaar dan het goede voor de toekomst kunnen wensen, waarbij we elkaar dan weer aan kunnen kijken! Mocht u eens na deze coronatijd in de buurt zijn van Westmaas, weet u dan van harte welkom! Op verzoek hierbij mijn nieuwe adresgegevens: Smidsweg 10A, 3273LK Westmaas. Ik wil eindigen met het vers dat op veel van uw kaarten werd geciteerd: Ga met God en Hij zal met u en jullie allen zijn!

Ds. Madelon Vroonland

Koffie/thee inloopochtenden

Het ziet er voorlopig naar uit dat wij niet bij elkaar kunnen komen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Wij missen de contacten en de gezelligheid met elkaar. Maar ondanks dat weten wij ons verbonden met elkaar. Namens de medewerkers aan de koffie/theemorgens wil ik iedereen veel sterkte en geduld toewensen. Wij blijven hopen en vertrouwen dat wij elkaar in de toekomst weer kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Wanneer dit weer zal zijn weten wij nu nog niet, maar via de Geandewei houden wij u op de hoogte. De bijeenkomsten op de koffie/thee morgens sluiten wij altijd af met een mooi gedicht of verhaal ter bemoediging. Omdat wij dat nu niet kunnen doen, wil ik dit hierbij doen met lied 416:1 en 4 Dit lied vind ik wel heel toepasselijk voor deze tijd.

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Contactpersoon Janny de Dreu