Collecten in coronatijd

Nu het er helaas naar uit ziet dat er de komende tijd geen wekelijkse erediensten gehouden kunnen worden gaan er diverse suggesties rond wat je intussen met je collectegeld zou kunnen doen. Een suggestie is om het ‘op te sparen’ en zodra het weer kan het geld alsnog in de collectezakken te doen. Een andere suggestie is om het geld zo af en toe over te maken op de bekende bankrekeningen.

Voor uw kerkelijke collectegeld is dat NL55INGB0000885707 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden, onder vermelding van ‘Collectegeld voor de kerk’.

Voor uw diaconale collectegeld is dat NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden, onder vermelding van ‘Collectegeld voor de diaconie’.

Voor de werkgroep Roemenië is dat NL76INGB0005154105 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Lwd-Huizum (Roemenië), onder vermelding van ‘Roemenië’.

En voor de Malawi-werkgroep is dat NL60INGB0000520315 t.n.v. Diaconie Prot. Gem Lwd-Huizum, onder vermelding van ‘Malawi’.

De suggesties zijn warm aanbevolen. De colleges zijn u er dankbaar voor.

De colleges van kerkrentmeesters en van diakenen