Lockdown

Als u deze Geandewei leest dan zijn we inmiddels al wel twee maanden in een lockdown situatie. Er werd in de afgelopen weken veel van eenieder gevraagd en vooral van alle mensen die alleen zijn en/of in de tehuizen wonen en ook geen bezoek mogen ontvangen. Op het moment van schrijven wordt er gesproken over versoepeling van maatregelen en het bieden van perspectieven. Het blijft echter volhouden als het gaat om maatregelen en afstand houden en een kwestie van de lange adem waarbij we hopen op het blijvend uitbannen van het virus in afwachting van een vaccin. Daarin blijven we ook naar elkaar omkijken en dat verzacht soms de eenzaamheid.

Scriba Minke Koornstra, wijkkerkenraad Huizum-Oost