Wel en wee

Bloemengroet

In de afgelopen weken zijn er bloemengroeten van ons allen gegaan naar diverse gemeenteleden. Verder zijn er bloemen gegaan naar Dicky Algra, als dank voor alle inzet om alle preekbeurten die nu openvielen door het vertrek van Ds. Madelon Vroonland alsnog in te vullen. Erg fijn dat dit gelukt is. Zodra we weer samen mogen komen zijn er voor de diensten in ieder geval ook predikanten beschikbaar.

Ik wil afronden met nog te noemen dat ik als scriba ook zelf vorige week de bloemen mocht ontvangen. Een prachtig boeket waarvoor dank.

Scriba Minke Koornstra, wijkkerkenraad Huizum-Oost

In Memoriam Reijer Gerrit Oud

Op 1 april 2020 is in Veenwouden broeder Reijer Gerrit Oud overleden. Hij is 85 jaar geworden. Geboren op 25 augustus 1934 in Landsmeer als enig kind van Gerrit Oud en Geertje Dobber verhuisde hij in 1936 met zijn ouders naar Amsterdam, waar zijn vader werkte als timmerman. De oorlogsjaren in Amsterdam-Zuid maakten zijn jeugd niet gemakkelijk. Na zijn opleiding aan het Barlaeusgymnasium studeerde hij geneeskunde aan de UvA. Tegen het einde van zijn studie maakte hij kennis met en werd verliefd op Dieuwke Faber. Zij verloofden zich op Hemelvaartsdag 1959. In 1962, het jaar waarin zij trouwden, werd hij apotheekhoudend huisarts in Zuid-Scharwoude, waar Dieuwke hem in de apotheek assisteerde. Zelf deed hij in het ziekenhuis in Alkmaar de bevalling van hun beide zoons, Gerrit en Reyer Gerrit. In 1967 besloten zij terug te keren naar Amsterdam, waar hij zich ging specialiseren tot gynaecoloog. Het was voor beiden een periode van hard werken, bovendien was Dieuwke in de weekenden vaak alleen thuis met hun twee jonge kinderen. In 1972 verhuisde het gezin naar Leeuwarden. Hier vestigde Reijer zich als gynaecoloog in het ziekenhuis Triotel (later MCL), waar hij zijn praktijk voerde tot aan zijn pensionering in 1993. Ook in die praktijk hielp Dieuwke waar zij kon, onder andere met de administratie. In de jaren die volgden na zijn pensionering, heeft hij samen met zijn vrouw Dieuwke mogen genieten van reizen en vrienden, maar vooral van hun kinderen en kleinkinderen. Dat ‘samen’ heeft bijna tot aan zijn overlijden mogen duren. Ondanks het afnemende vermogen van zijn geheugen heeft Reijer nog heel lang thuis de liefdevolle verzorging mogen ontvangen van ‘zijn’ Dieuwke, ‘zonder wie mijn leven leeg zou zijn’, zo schreef hij zelf. Maar toen de verzorging voor Dieuwke te belastend werd, moest hij in november 2019 opgenomen worden in het Talmahuis “Elkander” in Veenwouden. Dat was een moeilijke periode voor zijn vrouw en hun kinderen. Voor hen blijft echter, naast dierbare herinneringen, een diep gevoel van dankbaarheid voor al het goede dat zij samen hebben beleefd en ervaren.

In de dankdienst voor het leven van broeder Oud op maandag 6 april jl. in het crematorium in Goutum, hebben wij stil gestaan bij de trouwtekst van Reijer en Dieuwke: “dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt” (Joh 15:12). Door de impact van de maatregelen tegen het covid-19 virus was het slechts een enkeling die Dieuwke en haar kinderen terzijde kon staan in dit afscheid. Passend werd deze dankdienst beëindigd met de slotkoor uit Bachs Mattheus Passion ”wir setzen uns in Tränen nieder”. Na het slotwoord van mevrouw Oud klonk nog het lied “Ere zij God”. Dit was het lied dat Reijer Oud nog mee kon zingen bij het laatste gevierde kerstfeest in het Talmahuis.

Aansluitend hebben wij zijn lichaam overgegeven om te worden verast. Wij wensen zijn vrouw Dieuwke, zijn kinderen Gerrit, Reijer en Bea met hun kinderen en de verdere familie veel kracht om dit verlies te dragen nu zij verder moeten zonder hun geliefde Reijer Gerrit Oud.

Wij bidden dat God hen allen deze kracht mag geven om dit gemis te dragen.

Ds. P.R. Beintema

50 jaar getrouwd

Op 27 mei hoopt het echtpaar van Munster–Wiersma hun 50-jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd.

Bedankt

Mevrouw B. de Groot–Jaarsma was zeer verrast door de bloemengroet namens de Oase gemeente. Heel hartelijk dank voor dit warme gebaar.