Vanuit het moderamen

Terwijl ik deze kopij uitwerk valt op de achtergrond bij een gesprek op de televisie het woord dilemma. Het woord valt me op omdat ik ook zelf het woord dilemma tegenwoordig regelmatig gebruik. Deze bijzondere tijd waarin we het hebben over het: “Nieuwe Normaal” zit vol met dilemma’s. Dilemma’s zijn er altijd in het leven en ook in onze geloofsbeleving maar we worden er in deze bijzondere tijd nu nadrukkelijker mee geconfronteerd. Dilemma’s niet uit de weg gaan is ook verrijkend en maakt je bewust van waar het in het leven echt om gaat. Dilemma’s leiden ook tot het stellen van vragen aan elkaar en vragen aan onszelf. Dat we daarbij niet altijd de antwoorden hebben is niet erg en mag. Er is niet altijd een antwoord op “Het Waarom?” en “Leven doen we voorwaarts terwijl we het leven achterwaarts pas echt begrijpen”. Een levenswijsheid van de protestantse Deense theoloog Soren Kierkegaard die me erg aanspreekt. Maar ook het omgekeerde zou gezegd kunnen worden: “Het leven wordt achterwaarts begrepen maar voorwaarts geleefd”. Bewustwording van dilemma’s kunnen verrijkend zijn en horen erbij. In deze Coronatijd heeft het moderamen in de week voor Hemelvaart een aantal zaken besproken. Dilemma’s hebben geleid tot keuzes en standpuntbepaling. We komen ook in juni nog niet bij elkaar voor kerkdiensten in de Oase. We hopen dat we in juli wel vorm kunnen geven aan onze vieringen op zondag. Hier gaan we verder over nadenken en bekijken we hoe we vorm kunnen geven aan de anderhalve meter richtlijnen in de vieringen op zondag.

Afgelopen zondag is Ds. Madelon Vroonland officieel bevestigd in een aangepaste kerkdienst in Westmaas en daarmee is per 17 mei formeel een eind gekomen aan haar dienstverband in onze wijkgemeente. We hebben inmiddels Ds. D.G. Posthuma bereid gevonden om het consulentschap op zich te nemen. Dit betekent dat hij voor advisering van de wijkkerkenraad en de begeleiding van uitvaarten beschikbaar is. Daarnaast zijn wij in overleg over de pastorale taken met een kerkelijk werker. Daarover in de volgende Geandewei meer.

In het op te starten beroepingstraject wordt gewerkt aan de profielschets van een nieuw te benoemen predikant en het zoeken van leden voor de beroepingscommissie. Evenals de afgelopen weken zijn er weer boeketten bloemen namens de gemeente bezorgd bij o.a. de heer en mevrouw Jan en Janny Elzinga, mevrouw Hoekstra en de heer Edema.

Scriba, Minke Koornstra