De stilte doorbreken …………

Ondertussen zijn wij een aantal weken verder in coronatijd en zijn de maatregelen iets versoepeld, maar voorzichtigheid blijft geboden. In de tehuizen wordt mondjesmaat weer iets mogelijk qua bezoeken, maar veel ouderen zijn nog veel alleen en het is erg stil om hen heen. Vanuit onze gemeente proberen wij af en toe de stilte wat te doorbreken en willen wij laten weten, dat er aan hen gedacht wordt. Zowel in april als in mei zijn door diverse mensen kaarten verstuurd en in de weken voor de Pinkster zijn er in de tehuizen bloemen bezorgd, hetzij tulpen of rozen met een hartje eraan om de mensen een hart onder de riem te steken. Houd vol en heb lief is de bemoediging die de kerk graag door wil geven op deze manier. Daarnaast willen wij niet vergeten, dat er onderling veel telefonisch contact is.

Laten wij naar elkaar om blijven kijken op wat voor manier dan ook in deze moeilijke tijd, waar er veel van ons geduld wordt gevraagd!!!!!!

Vanuit de werkgroep pastoraat: Janny de Dreu

Vanuit de gemeente

Stilte is er om te doorbreken en ook om te bezinnen. Bezinnen betekent ook ons zelf vragen stellen over hoe we met ons geloof in God en met elkaar verbondenheid kunnen blijven voelen. Juist ook een kaartje, een gebaar en bloemetje, het omzien naar elkaar in welke vorm dan ook kan maken dat we ons aangeraakt voelen. We hebben het juist in deze voor velen moeilijke tijd waarin zoveel is weggevallen nodig. Daarom blijven we bloemen brengen als groet en bemoediging van ons allen. Ook in de afgelopen weken zijn er weer bloemen gebracht bij verschillende gemeenteleden.

 Minke Koornstra namens de wijkkerkenraad.