Vieringen vanaf 5 juli

De wijkkerkenraad Huizum-Oost heeft besloten om vanaf 5 juli a.s.  weer vieringen te organiseren in de Oase op de zondagmorgen vanaf 9.30 uur. Zij zal de regelgeving volgen en mochten er wijzigingen in de voorschriften worden aangekondigd dan kan dit tot nieuwe besluitvorming leiden.