Bij de diensten

Zondag 5 juli zal Ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord voorgaan. Zondag 12 juli zal Drs. G. van Brug voorgaan. Zondag 19 juli zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.

In juni heeft de wijkkerkenraad haar eerste bijeenkomst weer kunnen houden met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Een verslag van de besproken zaken kunt u ook in deze Geandewei lezen. Eerder schreven we al dat er zou worden nagedacht over de vormgeving van onze vieringen in juli. Een kleine groep wijkkerkenraadsleden heeft inmiddels een gebruikersplan opgesteld en dat betekent dat we vanaf 5 juli onze vieringen in de Oase weer hervatten. U hebt daar inmiddels via de post een brief over ontvangen met de richtlijnen die we volgen. Wij hopen velen van u weer in de kerk te ontmoeten in de komende weken. Daarnaast zullen er ook gemeenteleden zijn die in ieder geval de kerkdiensten weer online kunnen volgen.

In de dienst van 5 juli a.s. kunnen we vooral ook genieten van het orgelspel op het nieuwe orgel, deze zondag bespeeld door Arjen Nauta. Naast het consulentschap van Ds. D.G. Posthuma hebben we ook een oplossing gevonden voor de pastorale werkzaamheden in onze gemeente. We hebben Ds. S. Cnossen-Hoekzema wonende te Scharnegoutum bereid gevonden om ons in de komende vacante periode te ondersteunen. Ook op zondagen is zij in het verleden wel als gastpredikant voorgegaan in de Oase. Zij zal onze gemeente ondersteunen bij de verschillende pastorale werkzaamheden die er zijn, met name bezoekwerk van gemeenteleden die pastorale bijstand nodig hebben waaronder ernstig zieke gemeenteleden. Gelukkig is er ook een heel team van wijkbezoekers, contactpersonen, ouderlingen en diakenen actief. We werken aan een aantal afspraken. Verzoeken voor bijstand kunnen gedaan worden bij het pastoraal meldpunt via mevrouw Siska Vellinga (06-33826822), uw wijkbezoeker en of ouderling/diaken. Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het contactformulier van onze website (www.kerkhuizumoost.nl) of via het scribaat (06-13395526). Nu we in de komende weken weer de diensten op zondag kunnen starten, hopen we in de toekomst natuurlijk ook andere gemeentelijke activiteiten met waar nodig aanpassingen weer langzaam op te starten. Dit betekent dat we inmiddels weer nadenken over de organisatie van de vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus a.s. en de geplande kerkdienst van zondagmiddag 23 augustus waar Ds. Madelon Vroonland afscheid neemt. We schreven voor de Coronatijd al over een cadeau. Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.            Er zal achterin de kerkzaal een speciale doos neergezet worden waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld.

2.            U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

Minke Koornstra, scriba