Wij gedenken Jikke Reinsma

Op zondag 21 juni overleed in een hospice bij Sassenheim, waar ze een goede week is verpleegd, Jikke Reinsma in de leeftijd van 83 jaar. Ze was moeder van Johan (en Sandra, in Sassenheim), Peter (en Christina, in San José Californië) en Corinne, groot- en overgrootmoeder en woonde op de Antillenweg 36-4. Jikke, een bewogen leven. Geboren in Gytsjerk, getrouwd in Andijk, waar ze kleuteronderwijzeres was, haar liefde vond, in het bloembollenexportbedrijf van haar man hard meewerkte, en waar hun kinderen werden geboren. Een gelukkige tijd, maar ze werd daar heel ziek, verbleef lange tijd uit huis, kreeg een wonderlijk maar traag herstel, en bleef blijvende klachten houden, wat haar huwelijk niet goed deed. Een scheiding, zo verdrietig. En daarom kwam Jikke terug in Friesland, in Leeuwarden, op de Antillenflat, eerst nog met haar dochter, later alleen en moest een ander, nieuw leven beginnen. Haar kinderen kwamen ver(der) weg te wonen. De zonen in afstand, de dochter in omgaan. En lichamelijk bleef ze vaak ‘te moe’ om zelf te gaan, en bij ouder worden kwam er toch altijd iets tussen om de reis naar ‘Amerika’ niet te doen, ook niet meer naar Sassenheim. Ze moest opgehaald worden om te gaan. Zo ging het tenslotte ook met de kerkgang. Ze had en kreeg heel goede vrienden/vriendinnen: Uit Oldenburg, Hoorn en dichtbij, in Leeuwarden en vanuit de kerk. Haar zonen kwamen veel en trouw, voor zover ze daarvoor in staat waren. De laatste weken van haar leven is ze niet alleen geweest. Jarenlang was zij scriba van de Parkgemeente. Tot voor kort deed ze veel op de fiets. Ze was thuis op de Antillenflat, de woning die goed om haar heen paste. En dat kwam ook naar voren na die ‘balkonramp’ in 2011 (die ze voor haar ogen zag voltrekken!), waar ze een jaar lang een flat kreeg toegewezen op de Amelanderhof. Daar had ze een moeilijk jaar, ze wilde zo graag weer terug naar haar eigen flat. Op zaterdag 27 juni was er een afscheidsdienst in de Noorderhof. We lazen een loflied (“Wij loven U o God, belijden U als Heer”), een tekst uit Jesaja 41,10: “Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen”, we hoorden liederen ‘Abide with me’, maar ook Udo Jürgens (ze hield van deze zanger) in een profaan lied, maar zo passend in geloof in haar Heer, ‘Gib mir deine Angst’, wat we kennen in: “Geef mij nu je angst, ik geef er hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug”! Alles zelf uitgekozen, opgeschreven. Johan sprak liefdevol van zijn moeder. En we wisten de lach op haar gezicht en haar vertrouwende geloof in ‘geborgen te zijn in Gods hand’. In Gytsjerk is Jikke daarop begraven, bij haar ouders. We zullen haar missen, gemeentelid, een kind van God, en bidden wie achterblijven de troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma