Bij de diensten

Zondag 26 juli zal Ds. J. Miedema uit Leeuwarden voorgaan. Zondag 2 augustus zal Ds. J.D. Kraan uit Burgum voorgaan. Zondag 9 augustus zal Drs. G. van Brug uit Leeuwarden voorgaan.

Wel en wee

In memoriam Tonnie van der Molen-van Kleef

“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”. Deze tekst van Prediker stond centraal in de afscheidsdienst van Tonnie van der Molen op vrijdag 26 juni in de Oase, in de kerk waar ze iedere zondag kwam, al vanaf het eerste begin. Geboren in Rotterdam in 1933 maakte ze als jong meisje daar de oorlog en de bombardementen op de stad mee. Die ervaring heeft diepe indruk op haar gemaakt en haar voor de rest van haar leven gevormd. Ze leerde Jacob van der Molen kennen en kreeg met hem een dochter en een zoon. Zelf zei ze dat haar man het beste was wat haar in haar leven was overkomen. Ze geloofde dat God hem op haar pad had gebracht. In 1976 verhuisde ze met haar gezin naar Leeuwarden en ze heeft erg moeten wennen in Friesland, ze voelde zich eerst niet thuis onder de Friezen. Door de kerk en het verenigingsleven veranderde dat. Velen kenden haar, van de kerkdiensten, het koffiedrinken op woensdagmorgen, het koor, het volksdansen of toneel. Ze miste bijna nooit en als persoon was ze duidelijk aanwezig. Met haar humor veroverde ze vele harten en ze stal de show bij het toneel. Vanwege de coronamaatregelen konden er maar weinig aanwezig zijn bij haar afscheid. Mevrouw van der Molen had een vast weekritme. Alle dagen hadden bij haar hun eigen invulling. Op maandag en vrijdag douchen, op zaterdag boodschappen doen. Op zondag naar de kerk en thee en koffie drinken deed ze wanneer het theetijd of koffietijd was. Het gaf haar houvast, net als dat voor veel mensen geldt. Maar alle dingen onder de hemel hebben hun tijd, zei Prediker. Wij leven als mensen met de klok, maar er zijn dingen waar je als mens geen invloed op hebt. Geen mens kan in de toekomst zien, laat staan dat je die toekomst zelf kunt maken en je leven in de grip kunt houden. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Die beide dingen overkomen je. Het overkwam Tonnie van der Molen ook. Vijf jaar geleden overleed plotseling haar man en ze miste hem nog steeds. Zelf deed ze tot voor kort alles nog: wandelen, fietsen, ze was gezond en fit. Wanneer je dan te horen krijgt dat je ziek bent en niet meer beter gaat worden, dan is het of de tijd stil staat. Fijn voor haar was dat ze de laatste weken in haar eigen huis heeft kunnen blijven. Dat kon omdat haar dochter bij haar in was getrokken. Ondanks dat ze een vrouw was van de vaste dingen op de vaste tijden, kon ze aan het einde van haar leven goed omgaan met het principe dat alle dingen onder de hemel hun tijd hebben en dat haar tijd hier op aarde er op zat. Ze kon verder kijken, had het besef dat er meer is dan het leven van hier en nu. Toen haar geen tijd meer restte om uit te kijken naar de dagen, uren en momenten, keek ze uit naar de eeuwigheid. We hebben haar naar haar laatste rustplaats gebracht op de Huizumer begraafplaats, waar ze nu mag rusten bij haar man. Voor haar en haar familie breken nu nieuwe tijden aan. Een periode wordt afgesloten, maar haar leven is niet voorbij. Om het met de woorden van Jules Deelder te zeggen, de nachtburgemeester van Rotterdam: ‘Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbijgaan’.

Gerda van Brug

In memoriam Tjeerd Meindertsma

9 april 1940 – 30 juni 2020. Tjeerd werd op 9 april 1940 geboren in Leeuwarden. Samen met zijn oudere broer Jan en zus Sietske groeide hij op in Birdaard. Zijn vader was veehandelaar. Tjeerd ging na de lagere school naar de landbouwschool. In de weekenden kon je hem vinden op de boerderij bij omke Rindert. Neef Hessel vertelde over de bijzondere band die toen al met neef Tjeerd is ontstaan en is gebleven. Hij hield van het werken op het land en daarnaast zong hij bij het koor. De liefde voor de muziek is daar geboren. Broer Jan werkte bij de verzekeringen en omdat er moeilijk werk te vinden was op de boerderij is Tjeerd ook die richting op gegaan. Hij heeft zich laten bijscholen en heeft heel wat verzekeringen afgesloten. Na zijn huwelijk met Feikje Cnossen werd er naar Leeuwarden verhuisd. Kort na de geboorte van hun zoontje Jan Tjeerd overleed Feikje. Tjeerd ging door een diep dal en kwam daar uit door zijn kennismaking met Truus de Boer waar hij niet veel later in 1975 mee trouwde. Het leven kreeg weer zin: dochter Maris en zoon Klaas maakten het gezin compleet en samen met “hun” drie kinderen hebben ze ruim 45 jaar lief en leed mogen delen. Op 4 juli hebben we in het crematorium Goutum afscheid van Tjeerd Meindertsma genomen. We hebben nagedacht over bijzondere momenten tijdens zijn levensweg. Hij was een echte familieman. Dat bleek uit de woorden van de mensen die zijn leven in herinnering brachten. Hessel haalde herinneringen op over zijn jeugdjaren. Tjeerd was er bijna elk weekend te vinden en je kon altijd op hem rekenen. Maris vertelde in dichtvorm het levensverhaal met de sprekende titel: Lieve Pa. Kenmerkende woorden waren: Veerkracht, levensgenieter, vrolijk en plichtsgetrouw. Op een positieve manier het leven leven. Om kunnen gaan met verdriet en zorgen. De broze gezondheid van Truus maakte van hem een liefdevolle mantelzorger.  Soms was hij vader en moeder tegelijk. Hij was liefdevol, trouw, verantwoordelijk en zorgzaam. Drie jaar geleden kwam het omslagpunt: Het lichaam wilde niet meer zoals hij het wilde. Soms was hij ook wat vergeetachtig. Telkens moest Tjeerd inleveren en werd hij beetje bij beetje afhankelijk van de zorg van anderen met de wetenschap dat het deze keer onomkeerbaar was.  Dat hij op 4 april zijn 80ste verjaardag nog mocht vieren, was heel bijzonder. Femke en Emma lieten in een fotosessie Tjeerd als pake zien en ze hadden het lied Opa van Marco Bossato uitgekozen als eerbetoon voor pake. Orgelmuziek, muziek van Bach, koormuziek, alle muziek was door Tjeerd uitgezocht. De kracht van muziek was de basis voor de overdenking.  We lazen psalm 23, omdat die na het eten vaak door Tjeerd was voorgelezen.  De dragende kracht van de Heer als een goede Herder hebben Tjeerd en Truus tijdens moeilijke perioden in hun leven ervaren. Maar de regel uit een lied van Huub Oosterhuis die op de kaart stond “Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt” mogen we lezen als hun compacte geloofsbelijdenis. Ze wisten zich diep van binnen gedragen door Gods liefde. En wat klinkt het lied afsluitende lied Wat de toekomst brenge moge, gezongen door het Noordermannenkoor dan troostvol. Vooral die laatste woorden blijven klinken: Waar de weg mij brenge moge, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. We hebben afscheid genomen van een uniek mens en gedenken hem met liefde en respect. We denken aan Truus zijn vrouw, de kinderen Jan Tjeerd en Christa, Maris en Edwin, Klaas en Jellie, de pakesizzers Femke en Emma en aan allen die Tjeerd Meindertsma zullen missen.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Verslag pastorale werkgroep 8 juli

Het was fijn om elkaar in deze setting na zo lange tijd weer te kunnen ontmoeten. Op allerlei manieren is geprobeerd om toch contact te houden met de gemeenteleden tijdens de afgelopen tijd, waarin het niet mogelijk was om veel bezoeken af te leggen. Door middel van kaartjes, telefoontjes en een bloemetje af en toe is er met elkaar meegeleefd. Alhoewel er weer wat meer vrijheid is, blijft het oppassen, het virus is nog niet weg en voorlopig hebben wij nog te maken met de anderhalve meter samenleving. De pastorale werkgroep, die eerst bestond uit een kleine groep, is inmiddels uitgebreid en bestaat nu uit: mw. J. de Dreu-van der Laan, dhr. F.D. Elgersma, mw. G.J. van der Zee-van der Wal, dhr. A.K. Damstra, mw. H. van der Meulen, mw. A. Timmermans, dhr. E. de Boer. Samen buigen wij ons over allerlei zaken van pastorale aard. Vooral het bezoekwerk heeft onze aandacht en ook om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Wij zijn heel blij, dat wij tijdens de periode van vacant zijn ondersteuning krijgen van ds. S. Cnossen-Hoekzema en ds. D.G. Posthuma. In verschillenden secties zijn vacatures op het gebied van ouderlingen, coördinerende wijkbezoekers en wijkbezoekers. Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die dit mooie werk op zich willen nemen. In de tehuizen zijn op dit moment genoeg wijkbezoekers, dat is in ieder geval een positief punt. De mensen krijgen daar ook geregeld bezoek van hun wijkbezoeker. Ondertussen proberen wij wel om de lopende zaken zo goed mogelijk door te laten gaan. Destijds zijn wij gestart met het bezoekproject om toch in een behoefte te voorzien. Wij zijn dan ook erg blij met al die bezoekmedewerkers die hier aan meedoen. Het pastoraal meldpunt kwam tijdens ons overleg eveneens uitgebreid ter sprake. Hoe kunnen wij dit nog meer onder de aandacht brengen. U kunt hier meer over lezen in dit wijkbericht. Daarnaast hebben wij ons nog gebogen over de lijst met pastorale taken en hier en daar wat wijzigingen aangebracht. Mevrouw Koster heeft aangeboden om welkomstpakketjes te maken voor de nieuw-ingekomenen, die daarna door de desbetreffende wijkbezoeker bij het nieuwe gemeentelid gebracht zullen worden. Wij hopen zo weer wat meer aandacht hieraan te besteden. Er wordt besloten om aan het begin van het seizoen een brief met suggesties aan gemeenteleden te richten om te vragen aan welke activiteiten zij eventueel mee zouden willen doen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Ondertussen zijn er ook drie kennismakingsbijeenkomsten van wijkbezoekers met ds. S. Cnossen-Hoekzema geweest. In oktober hopen wij ons volgend overleg te hebben.

Pastoraal meldpunt

Nu wij als gemeente Huizum-Oost vacant zijn, willen wij graag nog eens extra de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt: mw. S. Vellinga-Kuperus, tel.06-33826822. Ook is het mogelijk om een app-bericht te sturen. Waar kunt U zoal aan denken om te melden: ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar zorgcentrum of verpleeghuis (soms ook tijdelijk). Als U graag een bezoek wilt hebben van een ouderling of predikant dan kunt U dit ook via het pastoraal meldpunt doorgeven. Ook kunnen er nog andere zaken zijn die pastorale aandacht nodig hebben. Schroom niet om dit door te geven! Tijdens deze periode van vacant zijn willen wij graag blijven “Omzien naar elkaar”.

Namens de wijkkerkenraad