Terugblik kerkdiensten in de Oase

Nadat een kleine commissie in juni voortvarend een gebruikersplan voor onze kerkdiensten heeft opgesteld konden we op 5 juli jl. na drie maanden weer starten met de kerkdiensten. Een goede beslissing omdat we nu als gemeente toch weer de mogelijkheid hebben om met elkaar te vieren in de Oase zelf en ook een ieder die verbonden is via de techniek kan meeluisteren met de kerkdiensten in de Oase. De eerste twee zondagen in juli mochten we 40 tot 50 gemeenteleden in de dienst begroeten. Stoelen staan op gepaste afstand en er wordt goed rekening gehouden met de anderhalve meter afspraak. In de diensten werden we begeleid bij de liederen door mooi orgelspel op het nieuwe orgel. Als gemeente hebben we besloten om in de komende tijd toch terughoudend om te gaan met het zingen van de liederen door de gemeenteleden zelf. De eerste dienst werden we verrast door een trio zangers inclusief de voorgaande predikant die de liederen zongen. Ook bij de tweede dienst was er een gelegenheidstrio om de liederen te zingen. Een mooie tijdelijke traditie. Mocht u ook zo mee willen voorzingen dan kunt u zich altijd melden voor de dienst bij de dienstdoende ouderling en/of diaken.

Afscheid Ds. Madelon Vroonland

De voorbereiding voor de organisatie van de vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus a.s. en de geplande kerkdienst van zondagmiddag 23 augustus waar Ds. Madelon Vroonland afscheid neemt zijn we weer gestart. Naast de informatie over een bijdrage voor het cadeau hieronder vragen we u op om persoonlijke herinneringen te delen middels een mooi verhaal en/of persoonlijke woorden, foto, kaart, tekening, persoonlijke woorden of andere creatieve bijdrages, een mooi gedicht en/of lied enz. We bundelen alle persoonlijke herinneringsbijdragen tot een persoonlijk herinneringsboek. Dit bieden we haar dan na de kerkdienst op 23 augustus ook aan namens ons allen. Hiervoor liggen achter in de kerk witte en gekleurde A4tjes met insteekhoesjes. U kunt daarvan een meenemen en uiterlijk zondag 16 augustus weer inleveren in de doos die daarvoor achter op de tafel in de kerk staat. Komt u nog niet in de kerk dan heeft u ongetwijfeld zelf ook een A4tje liggen al dan niet met insteekhoes. Indien nodig halen we het op. We schreven voor de Coronatijd al over een cadeau voor Ds. Madelon Vroonland. Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.         Achterin de kerkzaal staat een speciale doos waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld.

2.         U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

Het moderamen en de wijkkerkenraad