Bij de diensten

De ochtenddienst van zondag 23 augustus is komen te vervallen. Zondag 30 augustus zal Ds. M.J. Visschers uit Wolvega voorgaan.

Afscheid ds. Madelon Vroonland

De toename van het aantal Corona besmettingen in de afgelopen weken heeft ertoe geleid dat we als voorbereidingscommissie aanpassingen hebben doorgevoerd in de opzet van het programma voor 21 en 23 augustus a.s. De aangekondigde vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus gaat niet door. We hopen t.z.t. dat we een dergelijke avond in 2021 wel kunnen organiseren.

Zondag 23 augustus om 15.00 uur staat wel de afscheidsdienst van Ds. Madelon Vroonland gepland. We richten de kerkzaal met vijverzaal zodanig in dat veel gemeenteleden deze dienst kunnen bijwonen waarbij we de Corona maatregelen met elkaar naleven. Landelijke richtlijnen blijven we volgen in de komende weken. Dit kan nog tot aanpassingen leiden. We hopen echter wel op een bijzonder samenzijn dat na de dienst een vervolg zal krijgen in het teken van afscheid nemen. We zijn ons bewust van het feit dat een aantal gemeenteleden toch niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsdienst op zondagmiddag vanwege te grote risico’s, maar wel graag persoonlijk afscheid willen nemen. Daarvoor is er de volgende mogelijkheid georganiseerd. Op vrijdag 21 augustus a.s. is er gelegenheid om in de middag vanaf vier uur en in de avond vanaf half acht persoonlijk afscheid te nemen van Ds. Madelon Vroonland. U kunt zich opgeven bij de scriba via mail en/of telefonisch; zie onderaan).

Naast een bijdrage voor het cadeau vragen we u om persoonlijke herinneringen te delen middels een mooi verhaal en/of persoonlijke woorden, foto, kaart, tekening, persoonlijke woorden of andere creatieve bijdragen, een mooi gedicht en/of lied enz. We bundelen alle persoonlijke herinneringsbijdragen tot een persoonlijk herinneringsboek. Dit bieden we Ds. Madelon Vroonland dan na de kerkdienst op de 23 augustus ook aan namens ons allen. Achter in de kerk liggen witte en gekleurde A4tjes met insteekhoesjes. U kunt een A4tje meenemen en uiterlijk zondag 16 augustus a.s. inleveren in de doos die daarvoor achter op de tafel in de kerk staat. Komt u nog niet in de kerk dan heeft u ongetwijfeld zelf ook een A4tje liggen al dan niet met insteekhoes. Indien nodig halen we het op.

Wilt u bijdragen aan het cadeau van de gemeente dan zijn er twee mogelijkheden:

1.         Er staat achterin de kerkzaal een speciale doos waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld. (Laatste mogelijkheid is zondag 16 augustus a.s.)

2.         U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland. Ook deze bijdrage graag uiterlijk 16 augustus overmaken.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

De voorbereidingswerkgroep: Miljenko Braam, Eddy de Boer, Fetze Elgersma, Sjoerd Wendelaar Bonga, Minke Koornstra

Ontvangen gift

Via mevrouw Jasper hebben we een gift van 50 euro voor de wijkkas ontvangen waarvoor uiteraard hartelijk dank.

Bedankt

De familie Greidanus wil graag iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen die zij mochten ontvangen ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijksjubileum en bij de 90ste verjaardag van mevrouw Greidanus. Een hartelijke groet namens hen voor u allen.

Koffie/thee inloopochtend

Na de gezellige morgen op 5 augustus willen wij graag weer bij elkaar komen op woensdagmorgen 19 augustus van 10.00 tot 11.30 uur om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten en bij te praten. Van harte welkom. Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387