Bij de diensten

Zondag 11 oktober zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.

Zondag 18 oktober zal Ds. A.R. van der Honing uit Joure voorgaan.

Wel en wee

Wij gedenken Eelke Edema

Op maandag 28 september overleed Eelke Edema, in de leeftijd van 99 jaar. De laatste jaren van zijn leven werd hij liefdevol verpleegd in Parkhove. Sinds 1 januari 2015 was hij weduwnaar van Sjoerdtje Kamstra, met wie hij 68 jaar getrouwd is geweest. Ze kregen 2 kinderen, Bert en Freek, hij was groot- en overgrootvader. Geboren in Metslawier, getrouwd in Leeuwarden, na de oorlog de bakkerszaak opgebouwd in de Breedstraat, waar alles weer plaats moest krijgen. Hard werken, het gehele gezin is erbij betrokken. Zo was het, maar later worden daarbij ook gezinsvakanties mogelijk. In de 70-er jaren werd de bakkerij verkocht, een ziektereden bij Eelke was daarvan de oorzaak. Daarna volgden heel veel mooie jaren op het Raaigras, een 30-tal op de Weideflora. Vakanties, naar familie in Zuid-Afrika, Portugal, een caravan, er kon nog lang een auto worden aangehouden. Verdrietige jaren ook, want daarin het vroege overlijden van de vrouwen van de beide zonen. Er werd gedeeld, al begrijpen we vaak niet de hardheid, die het leven kan aantasten. Een vriendelijke, lieve man. 99 jaar is hij geworden, toch ook bijzonder, want wat is er in zijn eeuw van leven veel gebeurd en veranderd. Gemeentelid was hij bij ons in ‘de Oase’. Op zaterdag 3 oktober namen we afscheid in de Dorpskerk. We hoorden muziek en lazen Prediker 3, passend bij de tijden in Eelke’s leven. Mooie tijden in verwondering, we noemen baren, planten, helen, bouwen, lachen, dansen……, én verdrietige: sterven, rooien, breken, huilen. Met daarin, 1921-2020, die tijden van oorlog en van vrede. Prediker schrijft: ‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’ Bij het afscheid van Eelke in de kerk mochten we zeggen: ‘God haalt wie voorbij is altijd weer terug’, om te horen dat in liefde niet zal worden loslaten wie Zijn kind is. Op het kerkhof gaven we hem uit onze handen en vertrouwden hem toe aan Gods zorg en liefde. We zullen hem missen, en bidden wie achterblijven om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Overig nieuws

Actie Voedselbank

Voor de derde keer dit jaar hebben we weer een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank bij ons kerkgebouw de Oase, “Kerk in de Wijk”. Ook nu werden er weer volop producten gebracht en zo konden we na afloop van deze succesvolle actie weer 15 tot de rand toe gevulde kratten laten ophalen door de chauffeur van de Voedselbank. GEWELDIG!!! Namens de Voedselbank Leeuwarden heel hartelijk dank!!!

Auke, Bouwe en Fetze