Veiligheidsvoorschriften i.v.m. Corona

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Helaas moeten we met elkaar constateren dat de verspreiding van het Covid-19 virus sterk is toegenomen in de afgelopen weken, ook bij ons in de provincie. Naast de afgekondigde maatregelen van dinsdag 13 oktober in verband met een gedeeltelijke lockdown zijn er begin oktober ook al nieuwe richtlijnen vanuit de classis gekomen. Dit heeft er toe geleid dat we begin oktober in het plan van aanpak van de kerkdiensten aanvullende maatregelen hebben genomen. Hierbij onze maatregelen zoals u ze ook kunt vinden op de website.

Aanmelden kerkdienst

Kerkdiensten blijven mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Ook in onze gemeente gaan we nu over naar opgave voorafgaand aan de kerkdienst op zondag. Dat betekent dat we u vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur. Dit kan op verschillende manieren:

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.

2.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

3.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

4.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Tijdens de dienst

Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygi├źne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. In navolging van het advies (t.z.t. verplichting) rondom het dragen van mondkapjes vragen we u om bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels. Het zingen met een koortje van twee of drie gemeenteleden blijven we handhaven in plaats van de gemeentezang. Het is heel fijn dat er elke zondag voorzangers zijn die ook in de aanloop naar de zondag steeds weer bereid zijn om te oefenen.

Overige punten

De overheid roept ons op om sociale contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat we voor de komende weken ons terughoudend opstellen als het gaat om de organisatie van bijzondere activiteiten. Het koffiedrinken na de dienst gaat voorlopig niet door. Ook zijn er geen koffie/thee inloopochtenden in de huidige vorm in de komende weken (zie aparte berichtgeving). De vesper en de wijkavond van 4 november a.s. gaan ook niet door.

Ten slotte

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

Scriba Huizum-Oost