Bij de diensten

Zondag 8 november zal Ds. K. Kwint uit Meppel voorgaan.

Zondag 15 november zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkdiensten

Het is fijn om te kunnen melden dat de kerkdiensten goed verlopen. Een persconferentie met evt. aanvullende maatregelen is pas dinsdag 3 november.

Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst. 

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waarop u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Eeuwigheidszondag

Op zondag 22 november a.s. willen we graag in een bijzondere kerkdienst met familie van in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden, stilstaan bij het verlies van een dierbare. Wij willen de overleden gemeenteleden gedenken in het geloof dat wij met hen verbonden zijn en blijven. Ds. Madelon Vroonland gaat voor in deze dienst en voorlopig gaan we ervanuit dat we kunnen samenkomen in een dienst in de Oase uiteraard met in achtneming van het voorgeschreven aantal. Als eerste worden familieleden van overleden gemeenteleden uitgenodigd middels een uitnodigingsbrief. Dat betekent wel dat er nog maar een beperkt aantal plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar zal zijn via aanmelding.

We ontsteken in de dienst het licht:

Licht ontloken aan het donker, licht als waarachtig levensteken.

Licht, geschapen, uitgesproken, aan liefde aangestoken.

Licht dat door het donker brandt als het vuur dat nooit meer dooft.

Het licht dat ons zo voor gaat van hand tot hand.

Pastoraat 

Fijn dat u gereageerd hebt op de vragen, die gesteld zijn. Met uw antwoorden gaan wij aan de slag. Nu in deze coronatijd is het even de vraag welke activiteiten wij kunnen realiseren. Wij blijven hopen, dat wij binnen afzienbare tijd weer groepsbijeenkomsten kunnen houden, hetzij in kleine groepjes of in wat grotere groepen. Ook is het op dit moment weer even wat afzien wat bezoekwerk betreft. Gelukkig is er de telefoon, email of kaarten waardoor wij toch contact met elkaar kunnen houden. Hartelijk dank voor al de ingevulde formulieren, die wij terug hebben gekregen. Juist in deze donkere dagen kan het een lichtpuntje zijn om even iets van elkaar te horen. Laten wij hoop en vertrouwen houden, wij mogen ons geborgen weten in Gods Liefde. Laten wij zo in verbondenheid met elkaar en met God de komende tijd tegemoet gaan. Ook de zieken in onze gemeente en de mensen die om hen heen staan, wensen wij veel kracht toe en Gods Nabijheid. Wij willen ook nogmaals attenderen op het pastoraal meldpunt. Geeft u vooral door als er iets aan de hand is aan het meldpunt, zodat wij ook vanuit de gemeente mee kunnen leven. Ook als u het fijn vindt, dat er eens een dominee bij u langs komt, dan horen wij dat graag.

De pastorale werkgroep

Overig nieuws

Beroepingscommissie en beroepingstraject

In de wijkkerkenraadsvergadering van maandag 2 november a.s. denken we o.a. het profiel van een nieuw te zoeken predikant vast te kunnen stellen en de verwachting is dat de beroepingscommissie kan starten met haar werkzaamheden. Helaas konden we 4 november a.s. niet als wijkgemeente bij elkaar komen nu we te maken hebben met de COVID -maatregelen. Via de website, Geandewei en de decemberuitgave van Ruimte zullen we u als gemeente verder informeren over profiel, beroepingscommissie en hoe de commissie aan de slag gaat.

Bijbelse Dagkalender 2021

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel in de vijverzaal en bij de uitgang. Als u momenteel niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!