Beroepingswerk

De wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 2 november jl. de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant vastgesteld. In deze bijzondere tijd is alles anders en was het niet mogelijk om deze profielschets op de wijkavond aan u als gemeenteleden voor te leggen. Inmiddels kunnen we u hier berichten dat de volledige profielschets op website te vinden is. Een verkorte versie is hier bijgevoegd. In de komende maanden zal de inmiddels geformeerde beroepingscommissie voortvarend haar werkzaamheden starten en we hopen u dan ook in de komende maanden regelmatig over de voortgang te informeren. Uiteraard heeft het een ieders voorkeur om dit een keer in een fysieke bijeenkomst te doen maar dat laat nog even op zich wachten. Wel vinden we het ook belangrijk om de namen van de leden van de beroepingscommissie hier te vermelden. De commissie besluit zelf wie welke taak op zich gaat nemen. We denken dan o.a. aan de rol van de voorzitter en secretaris. Vooralsnog zijn we blij dat een aantal gemeenteleden deze belangrijke taak op zich wil nemen. We wensen ze dan ook Gods nabijheid toe en uiteraard veel wijsheid bij hun werkzaamheden.

De beroepingscommissieleden zijn: 

  • De heer Miljenko Braam
  • De heer Kees de Dreu
  • Mevrouw Seppie Elgersma
  • De heer Harry de Goede
  • De heer en/of mevrouw Leo en Renske Bouma-Hengst
  • Mevrouw Jannie Wiebenga
  • De heer Ate Damstra

Lees hier meer over de profielschets