Bij de diensten

In deze Adventstijd zal op zondag 6 en zondag 13 december Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.

Kerkdiensten

Als u deze berichten in Geandewei leest moeten we melden dat er nog geen verruimende maatregelen zijn voor de kerkdiensten. Wij blijven daarom onze werkwijze met inschrijving handhaven. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst.

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Terugblik op Eeuwigheidszondag

We kunnen terugkijken op een bijzondere viering van eeuwigheidszondag, 22 november jl. Wij herdachten 13 overleden gemeenteleden en van een aantal overleden gemeenteleden was de naaste familie aanwezig. Kaarsjes voor alle overledenen werden aangestoken door familieleden of de ouderling van dienst, de heer Eddy de Boer.

De bloemencommissie had weer een prachtige opstelling gemaakt zoals u ook op de afgedrukte foto kunt zien. De dienst werd geleid door onze voormalige predikant Ds. Madelon Vroonland. Arjen Nauta bespeelde het orgel en naast de mooie zang van een aantal inmiddels vaste zangers was er ook prachtige orgelmuziek waaronder de melodie “There is the land of pure delight”. Na de overdenking werd het prachtige lied “Door de wind”, op CD afgespeeld met een tekst van Stef Bos en gezongen door Sanne Hans. In de dienst staken we ook kaarsen aan voor eerder overleden gemeenteleden, hen die ons buiten de gemeente zijn ontvallen en degenen van wie de naam nergens genoemd worden. De namen van eenieder zullen voor altijd in de palm van Gods hand gegrift blijven staan. 

Wel en wee

In memoriam Hilly Kuperus-Klaver

16 november is Hilly Kuperus-Klaver na een verblijf van 3 weken in het MCL overleden. Met haar man Gerrit woonde ze aan het Raaigras 121.

Ze werd geboren 3 maart 1941 te Leeuwarden en groeide op met een zus en twee broers. De ziekte van haar moeder heeft veel impact gehad op haar lagere school periode. Daardoor was het moeilijk om vriendschappen op te bouwen.  Ze ging naar de kleuterkweek, maar de Hema werd haar werkgever en ze mocht mee helpen bij het inrichten van nieuwe filialen. Op 18 mei 1966 trouwde ze met haar buurjongen Gerrit Kuperus en kwamen ze te wonen in Hempens bij de werkplaats van bouwbedrijf Visser. Door de geboorte van Gerben in 1967, Gerda in 1969 en Margo in 1973 pakte ze de moederrol op. Ze zat met een kopje thee klaar als de kinderen uit school kwamen. In 1969 verhuisden ze naar de Tijnjedyk. ’s Avonds ging ze naar het kerkkoor van Pniël of kaarten met vrienden en dan waren er nog de toneelavonden in Tivoli. Bloemschikken was haar grote hobby, ze gaf workshops en deed mee aan wedstrijden. Ze is jarenlang vrijwilliger geweest bij de rommelmarkt voor Malawi. Haar eigengemaakte bloemstukjes werden daar goed verkocht. Ze maakte met de kinderen kerststukjes die rondgebracht werden naar de oudere en alleenstaande mensen. Later werd kaarten maken haar passie. In 1994/95 is ze, als een soort herintreedster, koster geworden van de Schranskerk. Ze voelde zich als een vis in het water. Het werd haar kerk en zij had het laatste woord. In 2000 werd de Schranskerk gesloten. Ze was toen gelukkig ook al koster van de Oase. Ze stopte toen ze 67 was. Er werden zes kleinkinderen geboren. Wat een verrijking. Ze organiseerde voor haar verjaardag een kinderfeestje met koekhappen, spelletjes en lekker snoepen. Hilly was een open boek: als ze lachte was ze blij, maar als iets haar niet zinde, zei ze het ook. Dat kon vooral bij mensen die haar niet kenden wel eens bot of directief overkomen. Een zorg was de gezondheid van Gerrit. Automatisch werd ze mantelzorger en het gevolg was dat ze minder vaak van huis ging. Maar ze klaagde nooit. Stilzwijgend werd aangenomen dat Gerrit vanwege zijn kwetsbare gezondheid als eerste zou gaan. Het was een hele schrik toen Hilly 26 oktober met ernstige klachten werd opgenomen in het MCL en ze een tumor in de longen met uitzaaiingen naar de hersenen ontdekten. Behandelen was niet meer mogelijk. Bijna drie weken waren Gerben, Gerda en Margo om de beurt overdag bij mem en deden ze dagelijks verslag aan heit. Met beeldbellen hadden Gerrit en Hilly zo nu en dan contact. 16 november is ze rustig ingeslapen. En dat was goed.

Op 20 november hebben we in besloten kring afscheid genomen in een dankdienst voor haar leven in de Oase. Wat was het fijn dat de voorzangers in deze coronatijd de liederen hebben gezongen en de kleinkinderen kaarsen voor beppe hebben aangestoken met het licht van de Paaskaars. Dankbaarheid leeft er in de harten van haar dierbaren voor alles wat Hilly in haar leven heeft gedaan. Ze is velen tot zegen geweest. We hebben daarom stilgestaan bij de woorden uit Mattheus 25, die bekend zijn geworden als de werken van barmhartigheid. En ook bij de woorden van Jezus uit Johannes 14 die op de rouwkaart stonden: In het huis mijn Vaders zijn vele woningen. Gerrit voelde op het moment dat Hilly op de brancard hun huis werd uitgedragen dat ze niet weer terug zou komen. In de week daarna gingen die woorden van Jezus met hem mee. Ineens was daar de Kracht van Gods liefde die Gerrit zo nodig had tijdens die laatste weken: Hilly in een ziekenhuiskamer en hij in de woonkamer aan het Raaigras. Het was hem duidelijk: er wordt een kamer voor Hilly gereedgemaakt.  Hilly is van haar aardse kamer naar het huis van de Vader met de vele kamers gegaan. Na de dienst hebben we haar begraven op de Huizumer Begraafplaats. Dat Gerrit, de kinderen, kleinkinderen en allen die haar dierbaar waren de draagkracht van Gods Liefde mogen ervaren als het duister zijn best doen het Licht te keren. Vandaag, morgen en alle dagen van het leven tot in eeuwigheid. 

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Pastoraat

Activiteiten op een laag pitje

Op dit moment ziet het er naar uit, dat de situatie rond het coronavirus niet veel veranderd. Dit betekent dat diverse activiteiten op een heel laag pitje staan. Voorlopig is het dan ook nog niet mogelijk om koffie/theeochtenden te houden. Wij dachten eerst dat het misschien mogelijk zou zijn om in kleine groepjes iets te ondernemen, maar dat zit er ook in december nog niet in. Voorzichtigheid blijft geboden. Ook het bezoekwerk wordt in beperkte mate gedaan.

Omzien naar elkaar

Uit wat ons ter ore komt blijkt wel, dat wij elkaar niet vergeten. Zo op de achtergrond wordt er wel om elkaar gedacht, worden door diverse mensen kaarten gestuurd of er wordt eens een bloemetje gebracht en er worden diverse telefoontjes gepleegd. Soms wordt er ook voor elkaar gebakken of even een bakje lekkere soep gebracht bij iemand. Op velerlei manieren kunnen wij toch wat licht brengen in deze donkere tijd.

Advent op weg naar het Licht

Na eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarbij wij ook hebben stilgestaan bij degenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, zitten wij nu in Advent en zijn wij op weg naar Kerst, het feest van het Licht. Het Licht, dat wij op dit moment zo hard nodig hebben. Wij maken het gezellig in onze huizen, kaarsen worden aangestoken. Door een kaars(je) aan te steken kunnen wij ons verbonden voelen met elkaar, met mensen die in onze harten leven.

Een kaarsje aansteken in de kerk

In de Oase willen wij graag de deur openzetten voor iedereen, die graag een kaarsje aan wil steken, even in de kerk wil zijn om stilte te ervaren of misschien even iemand te spreken om wat gedachten te delen met elkaar. Hiervoor willen wij één keer per week op een doordeweekse dag de gelegenheid geven. Iedereen is van harte welkom op woensdagmiddag 9 december tussen 15.00 uur tot 16.30 uur. Wij willen dit herhalen op 16 december en 23 december rond dezelfde tijd.

Groet

De pastorale werkgroep wenst iedereen een goede adventstijd toe in deze bijzondere tijd. Onze gedachten zijn vooral bij die mensen, die ziek zijn en veel alleen door het coronavirus. Veel sterkte gewenst en Gods liefde en nabijheid. Laten wij elkaar niet vergeten!

Voedselbankactie

Op 15 en 16 december zal de diaconie in samenwerking met hogeschool NHL Stenden een voedselbankactie organiseren; én in de Oase én in de Kurioskerk.