Bij de diensten

Kerkdiensten in Coronatijd

Rondom de vieringen die er deze zondagen niet zijn in de Oase is nog geen nieuws te melden. Er zijn alweer weken verstreken waarin er verscherpte maatregelen gelden en met elkaar proberen we ons zo goed mogelijk daaraan te houden. Zowel de vieringen in de Oase als de online vieringen zijn er ook de komende zondagen niet. In een periode waarin de 40 dagen tijd is begonnen voelt dat als onwerkelijk. In ons wijkbericht “Ruimte” schreef Ds. Siena Cnossen een inspirerende meditatie waarin ze ook schrijft over hoe we ook in de 40 dagen in vertrouwen op weg kunnen zijn. Hoe we daarin elkaar kunnen blijven vinden met de hoop om vol te houden en lief te hebben in het besef van de diepere betekenis van Pasen rondom de levensweg van Jezus, zijn sterven en opstanding.

Gemeentezijn is meer dan de kerkdienst alleen. Hoe houden we verbinding met elkaar nu ontmoeten met allerlei beperkende maatregelen omgeven is blijft een uitdaging maar gelukkig zijn velen in onze gemeente actief in het omzien naar elkaar. Vanuit pastoraat en de bloemencommissie zijn er berichten die daar ook op wijzen. Verder heeft u inmiddels “Ruimte” ontvangen bij de start van de 40 dagen tijd en ook voor de Pasen verschijnt er nog een Ruimte.

De Wijkkerkenraad

Pastoraat

De 40dagentijdkalender

De veertigdagentijdkalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag staat er een bijbeltekst in, aangevuld met gedichten, spreuken, leuke recepten om iets te bakken of een bloemstuk te maken. Het thema van de veertigdagentijdkalender is “Ik ben er voor jou”. De zeven werken van barmhartigheid vormen de rode draad door de veertigdagentijd heen. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Als u nog één wilt hebben, kunt u contact opnemen met dhr. Fetze Elgersma, email f.elgersma1@chello.nl of tel. 058 2881380 of met mevr. Janny de Dreu, email dreudec@gmail.com of tel. 058 2801387.

Kaarten schrijven voor elkaar

Het ziet er naar uit, dat wij voorlopig nog met veel beperkingen te maken hebben. Alles wat vorig jaar nog zo vanzelfsprekend leek, is dat nu zeker niet meer. Maar “omtinke” is en blijft belangrijk. Laten wij elkaar niet vergeten. Zo op weg naar Pasen willen wij daar wat extra aandacht aan schenken en een kaartenschrijfactie gaan houden: “Gemeenteleden schrijven gemeenteleden”. Wilt u meedoen, dan kunt u zich melden bij mevr. Janny de Dreu, email dreudec@gmail.com of tel. 058 2801387. 

De 40dagentijd een tijd van bezinning zo op weg naar Pasen. Juist in deze tijd van beperkingen worden wij daar nog meer mee geconfronteerd. Wat is belangrijk in het leven? En welke keuzes maken wij? Dat zijn vragen, die bij ons opkomen. De kerk wil daarin een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Ook al kunnen wij dan niet naar het gebouw om samen te vieren, te bidden en te zingen, ook buiten de kerkmuren kunnen wij als kerk aanwezig zijn in de maatschappij en iets zichtbaar maken van Gods liefde voor mensen door er te zijn voor elkaar.

Wij wensen u een gezegende tijd op Weg naar Pasen.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar mevrouw Oud (op 7 februari) en Foekje Breimer (op 14 februari). Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Gift

Mw. Timmermans heeft een gift van € 100,- gekregen van N.N. voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.