Mededeling van het College van Kerkrentmeesters

Het College deelt mee dat de Aktie Kerkbalans 2021 tot nu toe rond € 160.000.– aan toegezegde kerkelijke bijdrage heeft opgeleverd, bij een respons van 63 % van de binnengekomen toezeggingen.

Dit bedrag ligt rond € 13.000,- lager dan vorig jaar en ligt nog altijd € 20.000,-  onder de begroting 2021.

Het resultaat is vooreerst teleurstellend te noemen, de opbrengst ligt evenals vorig jaar weer ca.11 % lager dan de begroting

Bij dezen roepen wij alle leden op, die nog geen bijdrage hebben toegezegd, dit alsnog te doen.

Wij spreken de hoop en het vertrouwen uit, dat dit verschil in de loop van het jaar alsnog wordt goed gemaakt.

Het College bedankt heel hartelijk alle medewerkers voor hun inspanningen voor de Aktie Kerkbalans tijdens de Corona pandemie!