Vieringen in de Oase worden weer opgestart m.i.v. 7 maart

De beperkte verruimingen van de Covid-19 maatregelen die in de persconferentie van afgelopen dinsdag 23 februari zijn bekend gemaakt, maken ook de zondagse vieringen onder voorwaarden weer mogelijk. Hierover hebben we een classisbrief ontvangen:

Het moderamen van onze wijkgemeente Huizum-Oost heeft besloten dat we per 7 maart a.s. weer starten met vieringen in de Oase volgens de voorgeschreven richtlijnen. Wij zijn bijzonder blij dat zondagse vieringen door de versoepeling van maatregelen weer mogelijk zijn, weliswaar met een beperkt aantal gemeenteleden. Dat betekent ook dat u de dienst weer online kunt volgen. Voor zondag 7 maart a.s. hebben we Ds. Siena Cnossen bereid gevonden om voor te gaan in de viering.  Het is bijzonder fijn dat zij deze zondag kan voorgaan in de Oase nu zij als vervangend predikant ook zo betrokken is bij het pastorale werk in de Oase.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

  • Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk.
  • Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.
  • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
  • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
  • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.
  • Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.
  • Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygi├źne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels.

Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte.

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost