Kerkdiensten

Zondag 14 maart zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan. Zondag 21 maart zal Ds. M.E. Vroonland uit Nieuwland voorgaan.

Voedselbankactie

Door middel van veel succesvolle acties in december zijn er enorm veel producten binnen gekomen bij de Voedselbank. De voorraad loopt inmiddels weer terug en is er behoefte aan aanvulling. Daarom willen we op dinsdag 23 maart en woensdag 24 maart een inzamelingsactie houden in/bij de Oase en de Kurioskerk. U kunt uw (bij voorkeur houdbare) producten brengen op Dinsdag 23 maart van 10-12 uur en 14-16 uur en op Woensdag 24 maart van 10-12 uur in/bij de Oase, Weideflora 142 en de Kurioskerk, Julianalaan 38.

De volgende producten hebben de voorkeur: Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Alvast hartelijk dank!

Fetze Elgersma

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is de laatste tijd regelmatig bij elkaar geweest en wil u op de hoogte stellen van de stand van zaken. Na het plaatsen van onze vacature op de website van de PKN hebben zich in eerste instantie zes predikanten gemeld. Omdat een daarvan kort daarna al in gesprek raakte met een andere gemeente, konden we met vijf predikanten na het ontvangen van hun brief met CV gesprekken organiseren. Deze gesprekken hebben in wisselende samenstelling plaats gevonden en zijn door ons geëvalueerd. Hierdoor zijn drie predikanten overgebleven, waarmee we een tweede gespreksronde zijn ingegaan. Na deze gesprekken, waarbij nu de gehele beroepingscommissie aanwezig was, willen wij twee predikanten kiezen om daaruit te komen tot de voordracht voor een beroep naar onze wijkgemeente.

Uiteraard komt dan de officiële procedure om de hoek kijken, die zorgvuldig moet worden gevolgd. In dat traject zal bv. de wijkkerkenraad, de wijkgemeente, de Algemene Kerkenraad en de classis aan bod komen. We zijn op de goede weg en hopen in een vervolgbericht nog meer positief nieuws te kunnen melden.

A.K. Damstra

Vieringen in de Oase zijn weer opgestart m.i.v. 7 maart

De beperkte verruimingen van de Covid-19 maatregelen die in de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. zijn bekend gemaakt, maken ook de zondagse vieringen onder voorwaarden weer mogelijk. Hierover hebben we een classisbrief ontvangen die u ook op de website gepubliceerd vindt.

Het moderamen van onze wijkgemeente Huizum-Oost heeft dan ook besloten dat we per 7 maart a.s. weer starten met vieringen in de Oase volgens de voorgeschreven richtlijnen. Wij zijn bijzonder blij dat zondagse vieringen door de versoepeling van maatregelen weer mogelijk zijn, weliswaar met een beperkt aantal gemeenteleden. Dat betekent ook dat u de dienst weer online kunt volgen. Hieronder staan ook de richtlijnen voor de aanwezigheidsregistratie weer uitgewerkt. Op het moment van schrijven van dit bericht kunnen we nog niet terugblikken op deze eerste diensten. Wel zijn we erg blij dat in deze diensten in de 40-dagen tijd predikanten voor gaan die sterk verbonden zijn met onze gemeente door hun bijstand in de pastorale zorg nu we als gemeente vacant zijn.  Zondag 7 maart a.s. hebben we Ds. Siena Cnossen bereid gevonden om voor te gaan in de viering.  Voor 14 maart stond Ds. Douwe Posthuma al op het preekrooster.  

Doopdienst

Nu we weer mogen starten met de diensten is het extra fijn om aan te kondigen dat er op zondag 21 maart a.s. een doopdienst is. Anneke Aukje, roepnaam Anke, dochter van Gert-Jan en Tine van der Veen-Bosch, zusje van Wyan wordt deze zondag gedoopt. Anke is geboren op 7 november 2020. In deze dienst zal voorgaan onze voormalige predikant, Ds. Madelon Vroonland uit Westmaas.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

  • Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk.
  • Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.
  • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
  • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
  • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.
  • Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.
  • Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels.

Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte.

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

BLOEMENGROET VANUIT DE OASE

Ieder weekend worden er  bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht,

omdat  ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug.

De bloemen gingen  met een groet naar:

Op 21 februari : Tseard en Aly Kramer

Op 28 februari : Janny en Jan Elzinga

Namens de bloemengroep Helma Feenstra