Bij de kerkdiensten

Voor de diensten op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag is opgave volgens de opgave procedure met aanmelding voor kerkdiensten niet nodig! Voor de viering op paaszondag en daarna blijft de opgave procedure voorlopig nog gehandhaafd. 

Kindernevendienst

Zaterdag 20 maart zijn  een aantal kinderen van de kindernevendienst bij elkaar geweest. Het was een gezellige middag waarbij o.a. gewerkt is aan een doopcadeau voor Anke van der Veen. De kinderen hebben een dromenvanger versierd en een slinger van papieren handen gemaakt. Verder is er die middag gewerkt aan een Palmpasenstok. Een traditie die in de Oase al vele jaren hoort bij Palmpasen. Nu dan zonder de optocht op de zondag van palmpasen  door een volle kerkzaal maar het was toch fijn om wel met elkaar de Palmpasenstok te kunnen maken en elkaar weer te ontmoeten. Tenslotte hebben we nog gezellig met elkaar gegeten.