Bij de diensten

Zondag 11 april zal Ds. B. Nijendijk uit Midlum voorgaan.
Zondag 18 april zal Ds. K.J. Faber uit Wolvega voorgaan.

Kindernevendienst

Zaterdag 20 maart zijn een aantal kinderen van de kindernevendienst bij elkaar geweest. Het was een gezellige middag waarbij o.a. gewerkt is aan een doopcadeau voor Anke van der Veen. De kinderen hebben een dromenvanger versierd en een slinger van papieren handen gemaakt. Verder is er die middag gewerkt aan een Palmpasenstok. Een traditie die in de Oase al vele jaren hoort bij Palmpasen. Nu dan zonder de optocht op de zondag van Palmpasen door een volle kerkzaal maar het was toch fijn om wel met elkaar de Palmpasenstok te kunnen maken en elkaar weer te ontmoeten. Tenslotte hebben we nog gezellig met elkaar gegeten.

Verder hebben de kinderen nog een paasslinger met afbeeldingen van de gebeurtenissen rondom Jezus in de Stille week meegekregen. Ze kunnen dan ook thuis de lijdensweek mee beleven. Op de website kunt u nog meer foto’s vinden over deze gezellige bijeenkomst.

Kindernevendienstleiding, Willy, Anna-Frouk en Minke

Terugblik doopdienst

Op zondag 21 maart jl. konden we in een bijzondere dienst de doop van Anke, dochter van Gert Jan en Tine van der Veen en zusje van Wyan meemaken. Het was fijn en feestelijk dat de doop van Anke te midden van naaste familie en een aantal gemeenteleden kon plaatsvinden. In de dienst was onze voormalige predikant Ds. Madelon Vroonland voorganger en voelden we de verbondenheid met elkaar doordat God ons allen bij naam roept zoals hij ook indertijd Samuel geroepen heeft. Het doopwater, opgehaald door Wyan met zijn vader Gert Jan had, nadat het water in het doopvont was gegoten, een bijzondere aantrekkingskracht op Wyan. Het werd op die manier wel heel speciaal want zo was er ook een sterke verbondenheid tussen broer en zus middels het water. De doopkaars en het cadeau met Fryske Bibelverhalen werd aangeboden namens de gemeente door ouderling van dienst Eddy de Boer. Namens de kinderen van de kindernevendienst waren er ook nog de dromenvanger en slinger met handjes, mee overhandigd door Gijs, als welkom aan Anke en Wyan in de kring van de kinderen in onze gemeente. Het hield daarmee niet op want er waren ook nog zelfgemaakte knuffels voor Anke, gemaakt door een gemeentelid.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Ook in de vieringen na Pasen blijven we samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba.

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar: op 21 maart Truus en Bouwe van de Zee; op 28 maart Tjitske Hiemstra.

Namens de bloemengroep, Helma Feenstra