Beroepingscommissie

In verband met de huidige status van het beroepingswerk is het goed de wijkgemeente nog even te attenderen op de uitnodiging die bij hen is bezorgd voor de bijzondere wijkavond van woensdag 28 april om 19.30 uur in de Oase. Vooraanmelding is net als bij onze kerkdiensten weer noodzakelijk. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. De wijkgemeente kan dan kennismaken met de beoogde predikant. De Algemene Kerkenraad heeft inmiddels de kandidaatstelling goedgekeurd en dat verheugt ons zeer.

De uitnodiging kunt u hier ook downloaden:

A.K. Damstra