Bij de diensten

Kerkdiensten

Pinksterzondag 23 mei zal Ds. H. Vlasman uit Trynwalden voorgaan.
Zondag 30 mei zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.

Terugblik op de diensten

Op 2 mei was Ds. J.N Jurjens uit Drachten voorganger in de Oase.  Het mooie Glorialied 305 stond op de liturgie en hierbij de tekst van het 3e vers:

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

Op 9 mei, zondag Rogate, bidzondag, was voorganger in de Oase Ds. Margarithe Veen uit Franeker zongen we als intochtslied: ‘Rond het licht dat leven doet’, Lied 287 met de volgende woorden in vers 1:

Rond het licht dat leven doet

Groeten wij elkaar met vrede;

Wie in voor of tegenspoed

Zegen zoekt, mag binnen treden,

Bij de Heer zijn we hier thuis

Kind aan huis.

Op Hemelvaartsdag in een gezamenlijke viering van Leeuwarden Huizum-west en oost ging in de Oase voor mevr. A.de Vries uit Ureterp voor. Voorafgaand aan de preek die als passend motto “Met zonder Jezus” had, werd het mooie lied 666 “De Heer is opgetogen” gezongen met de passende woorden van vers 1:

De Heer is opgetogen

Hij steeg boven ons uit

Wij staan met onze ogen

Voor een beslagen ruit

Daarop heeft hij geschreven

Ik laat je niet alleen

Een glimlach van zijn vrede

Valt door die woorden heen.

Uitvoering richtlijnen

Hoopvol wachten we op de aankondiging van nieuwe versoepelingen nu het aantal besmettingen begint af te nemen en velen inmiddels zijn gevaccineerd. Op het moment van schrijven zijn er echter nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba.

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad

Bloemengroet

De bloemengroeten gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet en bemoediging naar: Mevrouw Nijhoff-van Doorn en naar Dhr. en mevr. J Bouwma.

De bloemengroep

Overig nieuws

Beroepingsnieuws

De wijkkerkenraad van de Protestante wijkgemeente Huizum-Oost heeft op 10 mei jl. een beroep uitgebracht op ds. A.H. Boschma te Drachten in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. M.E. Vroonland. De beroepsbrief en het aanhangsel zijn hem in Drachten overhandigd door de preses van de wijkkerkenraad in aanwezigheid van de voorzitter van de beroepingscommissie. Het verheugt ons u te kunnen meedelen, dat hij het beroep direct heeft aangenomen. De voorbereidingen van het inrichten van een werkplek met ontvangstmogelijkheid in zaal C van de Oase, evenals die van de bevestigingsdienst op 4 juli a.s. zijn inmiddels begonnen. Deze bijzondere kerkdienst is ’s middags om 15.00 uur, waardoor de morgendienst zal komen te vervallen. Nadere informatie over het programma van die dag volgt nog. Wij zijn blij dat de vacatureperiode boven verwachting zo kort heeft geduurd en zien in vertrouwen de ambtsperiode van ds. Boschma tegemoet.

A.K. Damstra