Bij de diensten

Zondag 6 juni zal Ds. P.R.  Beintema voorgaan.
Zondag 13 juni zal Ds. J. D. Kraan uit Burgum voorgaan.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad

Op het moment van schrijven zijn er nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba.

  • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
  • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
  • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Terugblik op de diensten

Op de zondag na Hemelvaart, ook wel wezen zondag genoemd, was Ds. Wassenaar uit Hellendoorn voorganger in de Oase. Als slotlied in de dienst van de zending zongen we o.a. van lied 834 vers 1, 2 en 3. De woorden van vers 3 namen we mee op weg na Pinkster, de nieuwe week tegemoet.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht.

Op zondag 23 mei was het de Pinksterboodschap die indruk maakte:

Dominee Vlasman was onze voorganger in de Oase.

Hij gebruikte daarbij het schilderij van Marius van Dokkum:

Het dansende meisje in de kerk.

Laat Gods Geest u de inspiratie en moed geven om te worden als een kind,

dat ( in het licht gezet ) vrijmoedig danst!

DE BLOEMENGROETEN VANUIT DE OASE

Iedere week worden er door de bloemengroep bloemen gebracht naar gemeenteleden als een bemoediging of als ondersteuning.

Op 16 mei waren de bloemen voor Janny de Vries en

Op 23 mei ging bovenstaand pinksterboeket naar Alie Ferwerda.

De wijkkerkenraad