Zomer

We kijken met veel tevredenheid terug op de afgelopen maanden waarin er mooie vieringen en ook weer de eerste activiteiten zijn opgestart. Veel werk gebeurt altijd achter de schermen en lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Juist al dat onzichtbare werk is zo belangrijk en willen we ook hier vanuit de wijkkerkenraad benoemen en onze dank daarvoor uitspreken. We kunnen niet zonder het netwerk van vrijwilligers in onze wijkgemeente. Tegelijkertijd doen we een oproep aan gemeenteleden om bij de scriba of een lid van de wijkkerkenraad aan te geven of u nog ruimte heeft om mee te doen aan vrijwilligersactiviteiten in de gemeente. Na de zomer starten we met onze nieuwe predikant Ds. Boschma verschillende activiteiten weer op en het is fijn als we voor een aantal taken versterking krijgen. Op vele plaatsen hebben we extra handen nodig.

Zowel voor verschillende taken in en rondom het kerkgebouw, de kostersgroep op zondag, het pastorale bezoekwerk, de kindernevendienst. Maar ook op bestuurlijk vlak ontstaan in de komende maanden vacatures. Heeft u interesse om als ouderling of diaken in de wijkgemeente mee te denken en te doen dan horen we het graag. U kunt altijd contact opnemen met het scribaat of met een lid van de wijkkerkenraad.

Voor wat betreft de kerkdiensten in deze zomerse weken gaan we op dezelfde manier verder als de afgelopen weken in juli. We houden per zondag bij wie de kerkdiensten bezoeken en houden ons aan de afgekondigde maatregelen die van belang zijn om het besmettingsgevaar te voorkomen. Verder is er na elke viering weer koffiedrinken. Uiteraard blijven we de berichtgeving van de overheid en de classis daarbij volgen.

Vanuit Drachten

Op het moment dat deze Geandewei uitkomt heb ik vakantie. Ik schrijf dit stukje een paar dagen na mijn intrede in de Oase.

Het was heel bijzonder dat na zo’n lange tijd er weer zoveel mensen in de kerk (120) samen konden komen. De ruimte was optimaal ingericht. De voorbereidingscommissie heeft er heel wat werk aan gehad om alles te organiseren.

Ds. Douwe Posthuma heeft als consulent mij verbonden aan de gemeente. Het was een waardevolle start.

Het prachtige liturgische bloemstuk staat in onze woonkamer. De kinderen hadden een prachtige kist met servies van geloof, hoop en liefde gemaakt. Dat servies zal ik een ereplaatsje geven in werkkamer. Prachtig is het.

Deze week heb ik nader kennisgemaakt met gemeenteleden die als vrijwilliger actief zijn.

Ik wil u allen bedanken voor dit warme welkom en ik hoop dat wij snel eigen met elkaar zullen zijn. Vanaf maandag 9 augustus ben ik echt present voor de gemeente. Schroom dan niet een beroep op mij te doen.

Een groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een bemoediging en als teken van meeleven.

Op zondag 4 juli kreeg ons nieuwe predikantenechtpaar Anne Henk en Nienke Boschma het bloemstuk uit de kerk mee.

Op zondag 11 juli kreeg de familie Engbrenghof een boeket.

En op 18 juli gingen de bloemen op de bijgaande foto naar de familie Elzinga .

De bloemengroep

Koffie/thee-inloopochtenden

De eerstvolgende koffie/thee-inloopochtenden zijn op 4 en 18 augustus vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte welkom op deze morgens. Het is mooi om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten voor een kopje koffie en een praatje.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com