Een nieuw seizoen

Vanuit het moderamen:

Schreven we in de vorige Geandewei nog over de zomer en alle bijzondere activiteiten in de laatste weken van juli met natuurlijk de mooie intrededienst. De afgelopen rustige weken gaan nu langzaam over in het opstarten van activiteiten in de aanloop naar startzondag.

Eind deze maand komt het moderamen bij elkaar met dan voor het eerst ook onze nieuwe predikant Ds. Anne Henk Boschma. Aansluitend vindt op maandag 6 september de eerste wijkkerkenraadsvergadering van dit seizoen plaats. We hopen op een goede tijd waarin de ontwikkeling van de daling van de Covid besmettingen door blijft zetten.

De kerkdiensten kunnen gelukkig gewoon doorgaan. Registratie vooraf is niet nodig en we hebben ruimte genoeg in de kerkzaal om de afstandsregels te handhaven.

Op de agenda van de wijkkerkenraad staan verschillende zaken zoals de invulling van de startzondag maar ook de noodzaak om werk te maken van het benaderen van gemeenteleden voor de verschillende vacatures. Nogmaals vermelden we dat u niet hoeft te wachten totdat wij u benaderen maar nog fijner is het als u zelf al bij een wijkkerkenraadslid aangeeft dat u wel beschikbaar bent voor werkzaamheden in onze gemeente.

Koffie-inloopochtenden:

De eerstvolgende koffie-inloopochtend is weer op 1 september a.s. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Of er 15 september weer gelegenheid is om koffie te drinken hangt samen met het wel of niet starten van het eetcafé. Dat is op dit moment nog niet bekend.

Als het “koffiedoek” de banner bij de kerk hangt, kunt u zien of er wel of niet koffiedrinken is. Ook zal het door middel van andere publicaties/mededelingen kenbaar worden gemaakt.

Voor informatie kunt u ook altijd terecht bij Janny de Dreu tel.: 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Aandacht voor elkaar

Op maandag 9 augustus ben dan echt als pastor van de gemeente begonnen. Ik probeer figuurlijk, maar ook soms letterlijk mijn weg te vinden in de gemeente. Als u mij wilt spreken, laat u het dan vooral weten. U kunt het doorgeven aan het pastoraal meldpunt of direct aan mij via de telefoon, mail of whatsapp.

Deze week heb ik mijn eerste kennismakingsbijeenkomst gehad met het pastoraal team Aldlân Oost (wijken 6, 7, 8). Komende weken zal ik zo met alle teams kennismaken.

In deze bijeenkomst namen wij ook afscheid van één van de bezoekmedewerkers: Frederika van Steinvoorn – Miersma. Zij is meer dan 40 jaar actief geweest in het bezoekwerk. Ze werd door Janny de Dreu toegesproken en met woorden en bloemen bedankt voor haar inzet. Het is belangrijk dat er een groep is die de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid gestalte geeft. U snapt wij kunnen altijd weer nieuwe mensen gebruiken die mee willen doen in het pastoraat en diaconaat in de gemeente.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma.

Huwelijksjubilea

Ik mag deze keer drie bijzondere huwelijksjubilea vermelden

Dhr. en Mevr. H. Breur-S. Geertsma zijn op 25 augustus 50 jaar gehuwd.

Dhr. en Mevr. J.C. Lilipaly-A. Mangerongkonda zijn op 25 augustus 65 jaar gehuwd.

Dhr. en Mevr. B. Sikkes-T. Bartsma zijn op 7 september 60 gehuwd.

Namens de gemeente wil ik deze echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpalen. Ik hoop dat jullie, samen met de mensen die met jullie verbonden zijn, een hele feestelijke dag mogen hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Themabijeenkomsten

Vanuit de koffieochtenden kwam de wens om in gesprek te gaan rondom een thema. Janny en ik heb voor het komende kwartaal eerst twee data geprikt (8 september en 10 november)

De eerste keer is dus op 8 september van 14.00-15.30 uur in de Oase. De start zal in het teken staan van kennismaken en samen verkennen wat wij precies willen bespreken. 

Na de kennismaking willen wij in gesprek gaan over de verschillen tussen vroeger en nu. Hoe ervaart u de veranderingen in de kerk en het geloof. Is het verrijkend of bedreigend of……..?

Iedereen is van harte welkom.

Mede namens Janny,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een bemoediging en als teken van meeleven.

Op zondag 25 juli kreeg Eddy de Boer van het Mauritsplein de bloemen.

Op zondag 1 augustus werd dhr. Anne van der Werf verrast met het boeket op de foto 

 En op 8 augustus gingen de bloemen naar dhr. Wijnia 

De bloemengroep