Actuele berichten

In memoriam Mina Jeannette van Dijk-Boorsma

Op 20 augustus is van ons heengegaan Mina Jeannette van Dijk-Boorsma in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in Erasmushiem. Zij was sinds 13 maart 2010 weduwe van Andries van Dijk.

Mina is op 4 juni 1926 in Schettens geboren als dochter van Jan en Hiltje Boorsma. Zij was de tweede van zes kinderen.

Al jong verhuisde zij naar Twijzelerheide waar ze opgroeide.

Na de lagere school en huishoudschool kreeg zij werk in een bontwinkel. Ze reisde elke dag met de trein naar haar werk. Zo ontmoette zij Andries van Dijk die bij de NS werkte als loketmedewerker. Andries wachtte elke avond op haar om samen met de trein te reizen.

Na 5 jaar zijn ze getrouwd. Helaas kregen Andries en Mina geen kinderen. Dat was een groot en blijvend verdriet voor haar. Ze genoot van de nabijheid van de kinderen van de familie en dat gaf met sommigen een speciale band.

Andries en Mina hebben heel lang genoten van watersport. Ze hebben verschillende boten gehad, totdat het door de gezondheidssituatie van Andries niet meer ging.

Mina had een sterke betrokkenheid bij mensen die zorg nodig hadden. Ze heeft op haar eigen bescheiden manier heel veel gezinnen geholpen. Ze was sociaal bewogen.

Ze kon ook intens genieten van het leven. Door haar omgeving werd zij ervaren als een lieve, vrolijke en betrokken vrouw, die veel liefde en warmte gaf.

Op 13 maart 2010 overleed Andries en moest zij alleen verder.

Ze verhuisde van het Lenteklokje naar Erasmushiem, waar zij met plezier gewoond heeft.

De vader van Mina was Hervormd, maar niet iedereen in het gezin was kerkelijk actief. Mina koos daar wel bewust voor. Op 22 maart 1959 deed ze belijdenis en werd ze gedoopt in de Westerkerk te Leeuwarden. Een bijzonder moment waar ze altijd met dankbaarheid aan terug dacht.  Het geloof in God was en bleef voor haar een bron van kracht en inspiratie.

Op woensdag 25 augustus werd de uitvaartplechtigheid gehouden in het crematorium in Goutum. Wij stonden samen stil bij de woorden boven de rouwkaart uit Psalm 119: 105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.  In het licht van Gods liefde mogen wij leven en worden wij omgeven ook als wij gestorven zijn. In dat vertrouwen hebben wij afscheid van Mina Jeannette van Dijk-Boorsma genomen.

Mogen de naasten zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Ik heb een lange lijst van namen waar ik  zo snel als mogelijk is, langs wil gaan. Als u mij graag wilt spreken, schroom dan nooit om even te bellen of op een andere manier contact met mij op te nemen.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen, wat na de Viering door de bloemengroep bij een gemeentelid gebracht, om te laten weten dat er aan hem en/of haar gedacht wordt.

Op zondag 15 augustus kreeg Margo Ozinga een mooi boeket hortensia’s.

Op zondag 22 augustus waren de bloemen voor de familie Veldhorst.

En op de laatste zondag van augustus werd dhr. van der Meulen verrast met een bloemetje.

De bloemengroep

Koffie/thee-inloopochtenden:

U bent weer van harte welkom bij de koffie/thee-inloopochtenden. Op verzoek van de mensen blijft voorlopig ook de tweede koffiemorgen in de maand doorgaan op de derde woensdagmorgen in de maand. De eerstvolgende data zijn 15 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Loop gerust eens even binnen en kent u iemand die belangstelling heeft, neem hem of haar een keertje mee.

Contact: Janny de Dreu, tel 2802387 of email dreudec@gmail.com

Een prachtige werkkamer. Bedankt!

Op zondag 15 juli mocht ik voor het eerst in een “gewone” dienst voorgaan. Na de dienst nam ouderling-kerkrentmeester Ad Halma namens de kerkenraad het woord. Het was het startschot voor de opening van mijn werkkamer.  Ik had bij de beroepingsprocedure gevraagd of er in de kerk een plekje is waar ik kan werken. Een groep vrijwilligers (Sjoerd en Rennie, Eddy en Corrie) hebben actie ondernomen en hebben zaal C omgetoverd tot een prachtige werkplek.

Uit handen van Sjoerd mocht ik de sleutel van de werkkamer ontvangen en mocht ik zaal C openen. Wat  ik zag overtrof verre mijn verwachting. Het is zo mooi geworden. Een prachtige plek om in alle rust te werken, maar ook om mensen te ontvangen en met groepen te overleggen. Ik was sprakeloos. Gemeente, kerkenraad, Sjoerd, Rennie, Eddy en Corrie heel erg bedankt voor deze prachtige plek. Aan de muren hangen schitterende schilderijen van Henk Breur (bedankt). Het geheel heeft een prachtige uitstraling.

Na de dienst konden alle gemeenteleden even een kijkje nemen. Volgens mij was iedereen onder de indruk van het prachtige resultaat. Het mooiste vond ik nog dat verschillende gemeenteleden mij vertelden dat deze kamer een mooi beeld van nabijheid weergeeft. Ik ben als pastor meteen te vinden in de kerk. Een vertrouwde plek voor gemeenteleden en, naar ik hoop, zonder drempels, waar mensen zich welkom mogen weten. Ik hoop van harte dat het zo ervaren wordt. Door de week (uitgezonderd op dinsdag) ben ik regelmatig in de kerk aanwezig. Natuurlijk ben ik ook vaak op bezoek. Dus als u mij wilt spreken is het daarom handig om even een afspraak te maken via mijn mobiele nummer (06-42381409).

Voelt u zich welkom,

Ds. Anne Henk Boschma

Startzondag

Op zondag 19 september mogen wij onze Startzondag vieren. Gelukkig kunnen wij weer voorzichtig starten met allerlei activiteiten en komt het kerkelijk leven weer op gang na een ingrijpende coronacrisis.

In de dienst zullen wij stilstaan bij het landelijke thema “Van U is de toekomst”. Ik heb daar in De Ruimte al wat over geschreven. Er zal in de dienst ook aandacht zijn voor de kinderen van de nevendienst.

En na de dienst is er tijd voor ontmoeting en wat lekkers bij de koffie.

Maar het grootste feest is misschien wel dat wij weer samen kunnen starten en elkaar weer mogen ontmoeten. Wij hebben de afgelopen maanden ook gevoeld hoe sterk de onderlinge verbondenheid gemist wordt.

Ik hoop dat wij zo samen, in alle bescheidenheid, een feestelijke start mogen hebben.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Startactiviteit voor kinderen, ouders en jongeren

Ik heb inmiddels met bijna alle wijkteams kennisgemaakt. Janny en ik hebben samen ook een plan om kinderen, hun ouders en jongeren te ontmoeten.

Ik wil jullie alvast een vooraankondiging doen om te kijken of het in de agenda past.

Op zaterdag 9 oktober willen wij in het begin van de middag vertrekken naar Aqua Zoo. Het is een mooie ontspannende manier om elkaar te leren kennen. Na ons uitstapje gaan wij samen in de kerk pannenkoeken eten.

De praktische informatie volgt zo snel mogelijk. U/jij kunt je opgeven bij Janny of bij mij.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma