Malawi Werkgroep: Bazaar, Corona en Oud papier

Bazaar

Helaas hebben wij de bazaar afgelopen maart weer af moeten blazen, vanwege de corona maatregelen. Als nieuwe datum is toen 8 oktober gekozen, in de veronderstelling dat de corona dan wel onder controle was. Dat blijkt niet zo te zijn. Het is ook niet zeker, dat wij een vergunning van de gemeente Leeuwarden krijgen. Aangezien de voorbereiding een paar maanden kost hebben wij moeten besluiten de bazaar niet door te laten gaan. En nu maar hopen dat het op de 2e zaterdag in maart 2022 wel lukt.

Oud papier

De gemeente Leeuwarden kwam een jaar geleden met de mededeling dat het oud papier ophalen in de huidige vorm zou stoppen. Het zou voordeliger zijn dat Omrin dit zelf zou gaan doen. De organisaties die nu met Omrin het papier ophalen zouden hun vergoeding kunnen behouden en daarvoor vervangende werkzaamheden moeten doen. Welke werkzaamheden dit warden was onduidelijk.Tegen deze mededeling/ voorgenomen besluit is bezwaar gemaakt. Met de andere “ophaalorganisaties” en met een aantal fracties in de Raad van de gemeente Leeuwarden is contact opgenomen om dit voorgenomen besluit te keren.

Het blijkt de gemeente tot nu toe niet te lukken om vervangende werkzaamheden te vinden en daarom blijft tot eind 2022 alles bij het oude.

De ophaalploeg wil graag aanvulling; wie wil ons ongeveer drie uur per 2 maanden helpen? Opgave of vragen bij ondergetekende.

Ziekenhuis

We kregen het bericht dat binnenkort opnieuw een Nederlands dokter gaat werken in het ziekenhuis. Ze vertrekt halverwege oktober naar Malawi. Voordat ze vertrekt hoopt Henriëtte nog persoonlijk kennis met haar te maken.

Het was de afgelopen tijd heel druk in het ziekenhuis, ze hebben net weer een corona piek achter de rug. Die piek is gelukkig niet vergelijkbaar met Nederland want een grote toestroom van corona patiënten had het ziekenhuis niet aan gekund. Gelukkig is het personeel wel gevaccineerd; helaas is ongeveer 2% van de bevolking volledig gevaccineerd.

Steun

Wij kunnen uw steun goed gebruiken nu de inkomsten een stuk lager zijn (zo)  zonder bazaar. U kunt uw bijdrage storten op rek. nr. NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden – Huizum; t.a.v. Malawi werkgroep.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Malawi werkgroep,

Pieter Kooistra voorzitter.