Actuele berichten

Terugblik startzondag

Op 19 september mochten wij samen de startzondag vieren. Wij stonden stil bij het landelijke thema “Van U is de toekomst”.

In de dienst maakten wij ook zichtbaar dat veel vrijwilligers “een steentje bijdragen” aan de opbouw van de gemeente. Namens verschillende groepen binnen onze gemeente werd er een steentje in een muur gelegd. Het waren stenen van verschillende kleuren, omdat onze gemeente ook een veelkleurige gemeente wil zijn, waar ook iedereen een plek mag hebben. Wij bouwen samen een muur van beschutting en geborgenheid, maar nooit een muur om uit te sluiten en buiten te sluiten. Iedereen is welkom achter die muur. Een muur die altijd het venster naar de wereld openhoudt.

Ook de kinderen van de kindernevendienst legden kleinere steentjes.

Er stonden prachtige zinnen op de stenen. Een paar opmerkingen op de stenen  geef ik ( in een vrije bewerking) door:

Het startsein voor samen vieren

Faciliteren (College van kerkrentmeesters)

Handen uit de mouwen, tijd voor actie, er moet veel gebeuren

Help ons… zonder ambtsdragers geen pastoraat

Helpen waar geen helper is/delen en dienen

Met de kinderen in de kerk samen jong van geest.

De veelkleurige verbeeldingskracht van bloemen

Wij geven “Ruimte” om te groeien naar de Toekomst

Omzien naar elkaar/ Liefde, aandacht en een luisterend oor

Muziek om woorden te laten bezinken in het innerlijk van de mens

Vorming en toerusting, bezinning, inspiratie, dialoog, verdieping, geloofsbeleving

Liefde, hoop, vrede, lachen, samen

Groei in het denken, bloei in het doen

Stil is ruimte voor God, mezelf en de ander

Het woord God horen, en nadenken over hoe we dat kunnen betrekken op ons dagelijks leven.

Met al die ingrediënten mogen wij samen doorbouwen aan onze gemeente.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 3 oktober mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. Voor mij de eerste keer in de Oase. Op het rooster van Kind op Zondag staat de lezing uit Johannes 8: 1-11. In dit gedeelte spreekt Jezus de bekende woorden uit: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”.  In Woord en sacrament mogen wij deze woorden vieren en tot ons laten komen.

Ds. Anne Henk Boschma

Corona Nieuws voor de komende vieringen op zondag

Vanwege de aangekondigde versoepelingen was er opnieuw een classisbrief op 21 september. Kern van de berichtgeving is dat we meer ruimte krijgen maar ons wordt gevraagd om elkaar ruimte te geven.  Op de website zullen we de volledige brief publiceren maar wij blijven onze kerkdiensten zo organiseren zoals we dat de laatste maanden ook gedaan hebben. Daarmee willen we nog steeds elkaar ruimte geven zoals gevraagd wordt.

Er is geen corona pas nodig maar we blijven de komende week nog wel bij binnenkomst registreren. Voor specifieke vragen of wensen kunt u altijd contact opnemen met de scriba zodat we kunnen kijken hoe we het voor u zo kunnen organiseren dat het zo veilig mogelijk voelt.

Het moderamen.

Samen hoopvol verder

In maart 2020 werd ons land “overvallen” door de coronacrisis. Wij werden plotseling geconfronteerd met hele nieuwe vragen en het sociale en kerkelijk leven kwam abrupt tot stilstand. Dat had ingrijpende gevolgen voor mensen en de hele maatschappij. Sommigen mensen werden zelf ziek of moesten afscheid van een naaste nemen. Anderen voelden de pijn van het sociale isolement. Weer anderen maakten zich zorgen om hun werk of bedrijf.

Voor het eerst in vele eeuwen konden de kerken geen diensten beleggen.

Inmiddels gaat de maatschappij weer voorzichtig open en kunnen kerkelijke activiteiten weer van start gaan. Maar de effecten van de afgelopen periode zijn duidelijk voelbaar.

Als Commissie Vorming en Toerusting van de Agneskerk en De Oase willen wij  een herstart maken. Wij willen een gezamenlijke avond beleggen rondom het thema “Samen hoopvol verder”.

Op deze avond willen wij verkennen wat de coronacrisis met ons heeft gedaan, maar ook zoeken wij samen naar hoop.

Het gaat in die avond om elkaar te ontmoeten en onze ervaringen te delen.

Ds. Anne Henk Boschma zal een korte inleiding houden op het thema en daarna gaan wij samen in gesprek.

U bent van harte welkom op woensdag 13 oktober om 19.30 uur in de Oase. De avond is uiterlijk 21.30 uur afgelopen.

Graag tot ziens,

Commissie Vorming en toerusting

Goutum en Huizum-Oost

Meditatiebijeenkomst

Op woensdag 6 oktober zal er weer een meditatiebijeenkomst gehouden worden.

Deze keer op een ander tijdstip en een andere ruimte.

Je bent welkom om 16.30u in de Vijverzaal

Het thema is HOOP EN VERTROUWEN.

Wil je vast nadenken over wat voor jou hoop en/of vertrouwen symboliseert?

En wil je een pen meenemen.

Het voorbereidingsgroepje Anna Trijnie en Helma

Voor info en aanmelden dhfeenstra@kpnplanet.nl of 0622607679

Koffie/thee-inloopochtenden in oktober.

In oktober staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die gezellig een kopje koffie/thee wil komen drinken en een praatje maken op de woensdagen 6 en 20 oktober. Het is fijn, dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten. U bent welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Startactiviteit voor kinderen, ouders en jongeren

Ik wil jullie alvast een vooraankondiging doen om te kijken of het in de agenda past.

Op zaterdag 9 oktober willen wij in het begin van de middag vertrekken naar Aqua Zoo. Het is een mooie ontspannende manier om elkaar te leren kennen. Na ons uitstapje gaan wij samen in de kerk pannenkoeken eten.

De praktische informatie volgt zo snel mogelijk. U/jij kunt je opgeven bij Janny (dreudec@gmail.com) of bij mij (ah.boschma@hetnet.nl).

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken ook aan allen die wij hier niet met name noemen, maar die thuis ziekte of zorg hebben. Veel sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROETEN

Ook in september hebben de leden van de bloemengroep weer bloemen vanuit de Oase mogen brengen naar enkele gemeenteleden als een warme groet en een blijk van medeleven. Op 5 september werd de familie Berg verrast. Op 12 september mocht Mies Koster de bloemen uit de kerk ontvangen. Op startzondag 19 september ging het veelkleurige boeket naar Wietske en Cees Boxman.

 De Bloemengroep

Bedank bericht voor de bloemen

Op zondag 12 september ben ik blij verrast met
de fleurige en kleurige bos bloemen van de Oase gemeente,
en ik wil graag …dank jullie wel …zeggen…
Cor en Tine Reitsma kwamen het brengen en het was heel fijn om
weer eens gemeenteleden te zien en te spreken!!!!
Groeten van Mies Koster

In memoriam Maartje van der Veer-Wassenaar

(Minnertsga, 16 maart 1930 – Leeuwarden, 10 augustus 2021)

Op dinsdag 10 augustus overleed in de leeftijd van 91 jaar Maartje Wassenaar, sinds 22 maart 2017 weduwe van Douwe van der Veer. Zij zijn 64 jaar getrouwd geweest en hen werden 4 kinderen toevertrouwd en later kleinkinderen. Eén zoon, Willem, overleed en met het zo hier opschrijven ben je stil en zeg je ook dat naast heel veel moois er ook verdriet is geweest in het gezin, bij de ouders, bij Maartje. Een hoge leeftijd, heel veel goeds is er te vertellen, maar daarbij ook veel verdriet.

Op de rouwkaart geven de kinderen en kleinkinderen aan hun liefde voor moeder en oma, in hun dank voor door haar gegeven liefde en zorg.

Geboren in Minnertsga, waar zij de oudste dochter was in een gezin met 7 kinderen. Al vroeg, door werk, kwamen zij te wonen in Leeuwarden. Daar ontmoette zij Douwe, die als militair (chauffeur) werkte op de vliegbasis. Op verschillende plaatsen hebben ze in de stad gewoond, o.a. op de Weideflora. Bij ziekte van beiden, na een mooie tijd in het St. Anthony Gasthuis, werden ze nog een tijdje verpleegd in De Batting in Harlingen, waar Douwe overleed. Daarna kwam er voor Maartje plaats in Erasmus.

In ouderdom, doofheid en slechte ogen, naast de lange ‘corona’-tijd, was het voor haar niet gemakkelijk meer zich echt daar thuis te geraken, maar haken en breien, een grote liefhebberij, en een e-reader vulden de tijd.

Een gelovige vrouw, in haar jongere jaren was er ook even de wens heilsoldaat te worden.

In Erasmus werd ze trouw bezocht door de wijkpost van Huizum-Oost.

Op maandag 16 augustus namen we afscheid van haar in een dienst in het crematorium in Goutum.

Er werden mooie herinneringen opgehaald, we waren dankbaar voor wie ze mocht zijn en we hoorden vertrouwde liederen en overdachten 1 Korintiërs 13, liederen en het Bijbelgedeelte die ze zelf nog had uitgezocht. En zo konden we haar toevertrouwen aan Gods liefde en hoorden we troost voor wie achterblijven.

ds. Douwe Posthuma

In memoriam Gerda Johanna de Boer

Op dinsdag 7 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Gerda Johanna de Boer in de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde in Erasmushiem (14).

Gerda is op 13 november 1940 in Leeuwarden geboren. Haar ouders kwamen uit Maastricht en zij voelde zich altijd nog verbonden met Limburg. Als kind kreeg ze al te maken met ziekte en zorg; ze kreeg suikerziekte. In die tijd had dat grote consequenties in wat en hoeveel zij mocht eten. Ze moest omgaan met beperkingen en had daardoor geen onbezorgde jeugd. Haar ziekte is haar leven lang een schaduw over haar leven geweest en was bijna met haar identiteit verbonden.

Ze trouwde en mocht twee kinderen krijgen. Ze was dankbaar dat dit, ondanks haar gezondheidsproblemen, allemaal goed ging. Het was voor haar een gelukkige periode in haar leven. Maar helaas liep het huwelijk stuk en de scheiding trok diepe sporen in haar leven en heeft haar veel verdriet en zorg gegeven.

In die tijd kreeg ze veel steun van de kerk. Ze was verbonden met de Adelaarskerk en voelde zich daar heel erg thuis. Ze was ook actief in vrijwilligerswerk.

Gerda was ook dol op dieren. Voor haar was haar hond een waardevolle en een prachtige afleiding.

De kleinkinderen vertelden dat ze graag bij oma kwamen logeren, omdat oma altijd met hen meespeelde en creatieve dingen bedacht. Kostbare herinneringen om mee te nemen.

De laatste jaren werd haar gezondheid steeds kwetsbaarder en moest zij steeds meer inleveren. De wereld om haar heen werd kleiner en ze had vaak pijn. Als ze dan in de nacht wakker lag zong ze liederen en dan voelde alles weer wat lichter. Ze zong dan graag het lied “Wat de toekomst brenge moge”. De liederen tilden haar op en gaven moed.

Het geloof was voor Gerda een bron van kracht en troost dat onlosmakelijk bij haar leven hoorde.  Op dinsdag 7 september is zij nog onverwacht van ons heengegaan.

Op maandag 13 september is de uitvaarplechtigheid gehouden in Andringastate te Marssum. Gerda had zelf ook aangegeven welke liederen en lezingen wij moesten gebruiken bij haar afscheid.

 Wij stonden stil bij de woorden van Psalm 23 “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets”. In dat geloof hebben wij Gerda Johanna de Boer uit handen gegeven in de handen van de Goede Herder.

Mogen de kinderen en kleinkinderen zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Verzoek Stichting Present

De stichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden vanwege vertrek van enkele zittende bestuursleden. De stichting Present is een actieve vrijwilligersorganisatie die een beweging op gang wil brengen waarin ieder het vanzelfsprekend vindt om zich in te zetten voor een ander. Zij wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hiermee kunnen worden geholpen. Vrijwilligers worden gekoppeld aan hulpvragers. 

Meer info bij P. Kooistra, 0582880038 of kijk op de website: www.stichtingpresent.nl/leeuwarden.