De bloemen en groeten vanuit de Oase

Alweer hebben we op zondag van een mooi boeket bloemen kunnen genieten in de Oase, wat na de viering werd gebracht aan gemeenteleden, als een groet en bemoediging vanuit onze kerkelijke gemeente.

Op 26 september werd de familie van der Veen deze bemoediging

En op 3 oktober mocht mevr. Pels-van der Pol het boeket ontvangen.

                                                                                              De Bloemengroep

Herfstvakantie

Binnenkort is het herfstvakantie en daarom ben ik vanaf 16 t/m 21 oktober afwezig. Als u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met Siska Vellinga, ons pastoraal aanspreekpunt (tel.06-33826822.)

Op zondag 24 oktober hoop ik weer in de dienst present te zijn. Wij lezen dan verder in het evangelie naar Johannes. Dit keer komt hoofdstuk 8: 21-36 aan bod. Het thema van Kind en Zondag is “Vrij zijn”.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie-inloopochtenden:

Vandaag heb ik zin in een kopje gezelligheid,
een lepeltje liefde, twee klontjes vriendschap
en een gevuld geluk.

Nafiss Nia

Met bovenstaande mooie woorden van Nafiss Nia op een servetje willen wij u van harte uitnodigen voor de koffie-inloopochtend op woensdagmorgen 20 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. De eerstvolgende koffie-inloopochtend daarna is op woensdagmorgen 3 november.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Ruth. Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Data: woensdag 27 oktober, woensdag 24 november en woensdag 15 december 2021

Plaats: de Oase, Weideflora 142

Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87  

In memoriam Itte Volberda

Op woensdag 29 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Itte Volberda in de leeftijd van 105 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Abbingahiem.

Itte is geboren op 19 april 1916 te Woudsend. Haar vader werd later boer in Hemelum. In de crisisjaren moesten ze de boerderij opgeven en werd haar vader boerenarbeider. Ze zijn meerdere keren verhuisd als er in mei weer een nieuwe plek bij een boer werd gezocht. Itte moest ook al jong bij de boer wonen en werken. En ze werd al jong geconfronteerd met verdriet toen haar oudere broer op 12-jarige leeftijd overleed.

Itte werd het dorpsleven en het boerenleven zat en koos voor een baan als dienstmeisje in Leeuwarden. 

Ze leerde daar haar eerste man kennen Theunis Runia. Ze trouwden en woonden eerst bij andere mensen in, en later woonden ze lang in de Delistraat. Ze kregen samen twee kinderen, Aagje en Leendert.

Op 38-jarige leeftijd is Theunis overleden. De kinderen waren nog heel klein en Itte moest alleen verder. Er waren toen ook geen goede voorzieningen.

Later leerde Itte haar tweede man kennen en samen kregen zij een dochter Gerda.

Helaas is later het huwelijk gestrand, dat was een moeilijke tijd voor haar.

De kinderen herinneren zich hun moeder als een zorgzame en liefhebbende moeder. Bij de uitvaartplechtigheid hebben zij alle drie ook zo hun liefdevolle herinneringen met ons gedeeld.  De klein en achterkleinkinderen deelden ook hun mooie herinneringen met ons.

Itte was een harde werker en had een hoog levenstempo. Ze hield ervan dat alles schoon en netjes was. Ze liet zich niet gemakkelijk kennen en was soms een binnenvetter. Praten over gevoelens vond ze moeilijk.

Ze was een moeder en oma die creatief was. Ze kon goed koken en kleren maken en tot op hoge leeftijd bleef zij actief.

Vanaf 2006 woonde ze in Abbingahiem. De laatste jaren moest ze steeds meer inleveren en de coronacrisis was ingrijpend voor haar, maar ze hield nog volop van het leven. Ze las de krant en boeken. Ze bleef genieten van het leven.

Itte is vele jaren betrokken geweest bij de Koepelkerk in Leeuwarden. Vroeger ging ze met de kinderen twee keer op een zondag naar de kerk. Het deed haar veel verdriet toen de kerk niet meer gebruikt werd.

Op 29 september is zij van ons heengegaan.

Op dinsdag 5 oktober is de uitvaartplechtigheid gehouden in de Noorderhof. Wij stonden stil bij een woorden uit Psalm 91 en een gedicht van Nel Benschop:

Nu mag je rustig in Gods
schaduw overnachten.
Zijn liefde dekt je veilig toe.

Wij mogen in tijd en eeuwigheid geborgenheid vinden bij God. In dat geloof hebben wij Itte Volberda uit handen gegeven.

Mogen de kinderen, klein en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder, oma en oma-oma verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Betanke

No, nei Rinus syn sikehûs opname, wolle wy graach eltsenien betankje foar alle belangstelling, besiken, blommen en kaarten fanút de Oase gemeente.

Wy binne der troch oandien.

Tige hertlik bedankt allegearre.

Troch al jim meilibjen fiele wy Gods earm om ús hinne.

Foar elts in freonlike groet,

Rinus en Martsen v.d. Meulen