Bij de diensten

Zondag 31 oktober en woensdag 3 november zal Ds. A.H. Boschma voorgaan. De Dankdienst voor Gewas en Arbeid op de eerste woensdag van november begint om 19.30 uur. Zondag 7 november zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkrijders

Zondag 31 oktober M. Tangerman       tel: 2880746       

Woensdag 3 november L. D. Bouma    tel: 06-16457845

Zondag 7 november D. Algra-Hofman tel: 2880556

Voor de mededelingen van de Diaconie, zie de rubriek Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.

Kopij Geandewei 20-10-2021

Op het moment van het schrijven en inleveren van de kopij voor de Geandewei hebben zowel de scriba als onze predikant even vakantie.

Ondertussen hebben wij als gemeente  weer diverse activiteiten op kunnen pakken. Het samen weer kunnen vieren en vooral zingen in de zondagsviering is een feest en natuurlijk het koffiedrinken na de dienst.

In Abbingahiem is ondertussen ook een bijeenkomst geweest, het was ook goed om elkaar daar te ontmoeten. De bewoners konden meteen kennismaken met ds. Boschma. De koffiemorgens en het eetcafé worden goed bezocht. Laten wij hopen dat wij dit het komende seizoen kunnen blijven, want om ons heen horen wij dat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. In ieder geval kijken blij en dankbaar terug op de afgelopen periode.

Met een hartelijke groet,

Janny de Dreu

Pastoraat

Aandacht voor elkaar.

Vanuit de gemeente veel kracht en sterkte toegewenst en dit geldt ook voor degene, die hier niet met naam genoemd worden en ook te maken hebben met ziekte en zorgen.

Uitstapje naar Aqua Zoo

Op zaterdagmiddag 9 oktober gingen wij met ouders, kinderen en kindernevendienstleiding naar Aqua Zoo. Het was een stralende dag, het kon niet beter. Onze nieuwe predikant was ook mee en dit was een mooie gelegenheid om elkaar in een informele sfeer wat beter te leren kennen. Genietend van al het moois dat er te zien was ontstonden er leuke gesprekken onderweg met zowel de kinderen als de ouders. Het was heel mooi dat het toch weer mogelijk was om elkaar ook als ouders weer te ontmoeten. Een speciale attractie vormden de dino’s en natuurlijk moesten de kinderen zich ook nog even uitleven in de speeltuin. Wij besloten ons bezoek met het eten van een ijsje en gingen terug naar de Oase, waar de middag feestelijke werd afgesloten met het smullen van heerlijke pannenkoeken, gebakken door een aantal vrijwilligers, die zich spontaan hadden aangeboden.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Koffie/thee-inloopochtend

Op woensdagmorgen 3 november staat de koffie/thee weer voor u klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. Vooral nu het weer veranderd en wij weer meer binnen zijn, is het toch gezellig om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten. Ook is mevr. Ferwerda met haar zelfgemaakte kaartjes vaak van de partij en kunt u kaartjes bij haar kopen of bestellen.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Themabijeenkomst 10 november

Op 8 september hadden wij een eerste themabijeenkomst. Het was vooral kennismaking, maar spontaan ontstonden er ook mooie gesprekken.

Daardoor zijn wij eigenlijk nauwelijks aan afgesproken onderwerp toegekomen. Daarom gaan de eerstvolgende keer echt met elkaar over het thema praten.

Wij willen samen nadenken over vroeger en nu. Hoe ervaart u de veranderingen in de kerk en het geloof (en maatschappij)? Is het verrijkend of bedreigend of……..? Wat hebt u achtergelaten en wat hebt u  daarvoor teruggekregen?

Wij komen samen op woensdag 10 november van 14.00-15.00 uur in de Oase.

Iedereen is van harte welkom.

Mede namens Janny de Dreu,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroeten vanuit de Oase

Op zondag 10 oktober gingen de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging  naar Sikke van der Weg.

En op zondag 17 oktober werden de bloemen gebracht bij Rinus en Martsen van der Meulen.

De bloemengroep.

Betanke

No, nei Rinus syn sikehûs opname, wolle wy graach eltsenien betankje foar alle belangstelling, besiken, blommen en kaarten fanút de Oase gemeente.

Wy binne der troch oandien.

Tige hertlik bedankt allegearre.

Troch al jim meilibjen fiele wy Gods earm om ús hinne.

Foar elts in freonlike groet,

Rinus en Martsen v.d. Meulen

Samen hoopvol verder

De Commissie Vorming en Toerusting van de Oase (Aldlân-Oost) en de Agneskerk (Goutum) hield woensdagavond 13 oktober een ontmoetingsavond met de titel “Samen hoopvol verder”. Deze avond was bedoeld om de aanwezigen hun ervaringen in de coronatijd te laten delen met elkaar, en zo op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor acties of verbeteringen bij een eventueel vervolg van de pandemie. Ds. Anne Henk Boschma leidde de avond in en gaf een terugblik op coronatijd vanaf maart 2020.

Hoe groot was de schok van de eerste lock down en hoe vonden we er gaandeweg toch weer een weg in. Voor de kerkgangers was de sluiting van de kerk moeilijk en niet in het minst omdat er geen gelegenheid meer was om elkaar te ontmoeten of op zondag de kerkgang af te sluiten met een gezamenlijk kopje koffie.

Na de inleiding werd er een gesprek in groepjes gevoerd aan de hand van 3 vragen:

1. Hoe heeft u de coronacrisis beleefd?

2. Heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd?

3. Hoe kijkt u naar de kerk na de coronacrisis? Liggen er kansen of is het alleen bedreigend?

De coronatijd werd als saai ervaren, maar er werd ook genoten van de rust die er ontstond. Tijd voor bezinning en meditatie. De kinderen/familie werden gemist en het was moeilijk omdat de meest kwetsbaren niet konden worden bezocht. Het afscheid van overledenen kon maar door 30 mensen worden bijgewoond.

Toch werden de mensen creatief in deze crisis. Bewegen was belangrijk, bv. wandelen, fietsen etc. In de kerk ontstonden voorzanggroepjes en we bezochten virtueel de diensten. We zochten contact met elkaar via internet, maar dat voelde toch een beetje als surrogaat. Ondanks alles zijn er ook mooie herinneringen.

Natuurlijk hebben we geleerd van de achterliggende periode en onafhankelijk van corona moeten wij de kansen, die ook moeilijke omstandigheden bieden, benutten en onderlinge contacten uitbouwen. Het doet ertoe, dat we samen kerkgemeenschap zijn! Nadat de antwoorden waren vergeleken en besproken en er werd benadrukt hoe belangrijk het was om elkaar in moeilijke tijden toch aandacht te geven, sloot Willem van de Kooi de avond af en hij sprak uit, hoe fijn het was dat we elkaar weer op deze manier konden ontmoeten.