Coronamaatregelen in de kerk met ingang van 7 november

Opnieuw moeten we aandacht hebben voor de toename van het aantal Corona besmettingen. Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het  moderamen kan zich vinden in de  volgende uitspraak die door onze PKN kerk ook landelijk is  geschreven: “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.” Nieuwe maar eigenlijk bekende maatregelen zijn weer van belang. Er wordt vanuit het moderamen van de PKN geadviseerd om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.  Daarmee vallen we terug op een advies dat reeds eerder is gegeven. Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen.  In de oase willen we als wijkgemeente deze voorgestelde maatregelen met ingang van 7 november weer uitvoeren en we roepen gemeenteleden dan ook op om deze maatregelen in acht te nemen.