Bloemengroet

De bloemen werden ook de afgelopen weken weer vanuit de Oase naar gemeenteleden gebracht als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 24 oktober gingen ze naar Lena van der Werk.

Op 31 oktober mochten we Margo Ozinga blij maken met een boeket.

Bedank bericht

Weer fijn in eigen huis, wil ik iedereen bedanken voor lieve kaarten, opbeurende woorden en de vele bloemen. Daardoor zag mijn kamer in zorghotel, De Hofwyck, er altijd heel gezellig uit. De gebroken en geopereerde arm ziet er goed uit. Ik kan bijna alles weer doen.

Met hulp van enorm veel fysio, daar en thuis.

Als ik naar de diensten luisterde op zondag kreeg ik heimwee.

Heimwee naar bekende gezichten, het zingen, maar vooral de warme gemeenschap.

Iedereen bedankt en ik ben dankbaar bij zo’n gemeenschap te mogen horen.

Margo Ozinga-Kottier.

Bij de diensten

Op zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar of Eeuwigheidszondag. In onze gemeente herdenken wij alle gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn.

Een naaste verliezen gaat zo diep. Wij begrijpen dat “nooit weer” niet zo goed en dat komt sterk binnen. Je wilt soms zo graag samen delen wat je voelt, wat je vragen zijn, wat je hoop is en soms gewoon herinneringen delen aan hen die niet meer zijn. In de gedachtenisdienst komen al deze gevoelens samen.

Wij willen op deze zondag als gemeente om mensen heen staan die verdriet hebben en wij zoeken samen naar woorden van hoop en uitzicht.  Wij noemen de namen in het licht van het geloof, dat God mensen vasthoudt in leven en in sterven.

Op zondag 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. Wij leven toe naar de komst van Jezus. Dit jaar volgen wij het project van Kind op Zondag. Het gaat om het plakboek van Lucas. Wij kijken mee over de schouder van Lucas wat hij schrijft en verzameld heeft over Jezus. De kinderen van de kindernevendienst krijgen allemaal een eigen plakboek.

De lezing van de Eerste Adventszondag is Lucas 1:5-25 (Zacharias in de tempel).

De kinderen zullen elke zondag een adventskaars aansteken en wij zingen het projectlied.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 17 november.

Op woensdagmorgen 17 november staan de deuren van de Oase weer open en  staat de koffie/thee weer voor u klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. En neemt u gerust iemand mee, iedereen is welkom.

Nu de dagen weer korter worden en het kouder is buiten wat is het dan weer gezellig om elkaar te kunnen ontmoeten voor een gezellig praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Ook kunt u alvast de datum 1 december noteren, dan hopen wij weer een keertje bingo te doen met leuke prijsjes.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387