Actuele berichten

Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de Oase gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht uit onze gemeente kunnen gebruiken.

 Zo kreeg Foekje Breimer op 6 februari een boeket en op 13 februari ging bovenstaand boeket naar  Mevr. Miedema-Jongbloed.

De bloemengroep

Zondag 6 maart

Op zondag 6 maart, de eerste zondag van de 40dagentijd, vieren wij een heel bijzondere dienst samen met de Protestantse gemeente van Goutum.

Al enige jaren werken wij als gemeenten samen in een werkgroep Vorming en Toerusting. In deze groep kwamen wij op het idee om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan.

Vorig jaar stond er een artikel in de krant over twee zussen Hasina en Sara, wonend in Leeuwarden, die mensen helpen in Afghanistan. Hasina en Sara komen van oorsprong uit Afghanistan.  Zij hebben een stichting opgericht “Stichting Supporters Afghanistan”.  Deze stichting zorgt voor directe hulp aan de mensen daar.

In het voorgesprek raakten wij diep onder indruk van hun verhalen en van hun gedrevenheid om mensen te helpen. Op zondag 6 maart zullen zij ook in de dienst aanwezig zijn om hun verhaal met onze gemeenten te delen. En zal ook een collecte gehouden worden voor deze stichting en de diaconieën staan garant voor een prachtige gift.

Wij hadden deze dienst graag op 6 februari willen houden, dus op de zondag voor het werelddiaconaat, maar dat was helaas niet mogelijk. Nu is het op 6 maart, de eerste zondag van de 40dagentijd. De dienst wordt gehouden in de Agneskerk te Goutum en ik mag voorgaan.

U bent natuurlijk van harte welkom in de Agneskerk., maar misschien is het reizen ook een bezwaar. Daarom willen wij deze dienst ook live uitzenden in de Oase. Via de beeldverbinding (op onze nieuwe schermen) kunt u ook deze dienst meevieren. Er zal ook na de dienst gewoon koffiedrinken zijn in de Oase. Het is even een andere vorm, maar ook bijzonder om zo in verbondenheid deze dienst te vieren en zo samen aandacht te vragen voor de naasten in Afghanistan.

Namens de werkgroep vorming en toerusting Agneskerk en Oase,

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep Pasen

Nu de coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen is er weer meer mogelijk in de kerk. Daarom willen wij graag starten met een (ad hoc) zanggroep met Pasen. Het is een project waar verder geen verplichting aan vast zit. Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil doen is van harte welkom.  

Ik ga samen met Nienke (die de groep zal leiden) de liederen uitzoeken, Arjen Nauta gaat ons bij het oefenen en in de dienst begeleiden en ondersteunen. Wij zullen een aantal liederen als groep of in wisselzang met de gemeente zingen. Meestal zingen we meerstemmig.

Voor Pasen willen we vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april.

Het is wel handig dat u zich van tevoren even opgeeft en aangeeft welke stem u zingt. U kunt zich opgeven via de mail (ah.boschma@hetnet.nl) of via de telefoon (app of gesprek 06-42381409).

Ik hoop dat wij zo samen de Paasdienst een extra feestelijk tintje kunnen geven.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themamiddag

Op woensdag 9 maart is er weer een themamiddag. Vorige keer hebben we gesproken over muziek en liederen. Iedereen heeft zijn/haar favoriete liederen genoemd. Het was mooi en verrassend om dat met elkaar te delen. Deze startvraag riep zoveel op, dat wij aan het rest van het programma niet toe zijn gekomen. Op 9 maart gaan wij verder nadenken over muziek in de Bijbel en de traditie.

De middag wordt gehouden van 14.00-15.30 uur in de Oase.

U bent van harte welkom.

Trouwens in die week kwam ook de Protestantse kerk met een eigen top 10 van kerkliederen uit. Bij toeval waren wij dus heel actueel bezig. Sommigen hebben al het idee geopperd om als gemeente van de Oase een eigen top 10 te maken en die in een dienst terug te laten komen. Een idee dat ik graag overneem en hopelijk komt dat dus ook tot een vervolg.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgen op woensdag 2 maart vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wat is het weer fijn, dat wij bij elkaar kunnen komen om gezellig met elkaar koffie/thee te drinken. Ook op 2 maart staan de deuren van de Oase weer open en bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Pastoraat:

Op donderdag 26 januari is de werkgroep pastoraat bij elkaar geweest en hebben wij verschillende zaken op pastoraal gebied door kunnen spreken: hoe loopt het bezoekwerk en wij hebben een aantal activiteiten kunnen plannen.

Op 24 maart zal er een pastorale-diaconale avond worden gehouden, waarvoor alle ouderlingen, wijkbezoekers en diakenen een uitnodiging zullen ontvangen.

De bijeenkomst begint om 17.30 uur. Wij starten met soep en broodjes. De betreffende mensen mogen alvast deze datum in hun agenda zetten.

Ondertussen is er een bijeenkomst met een aantal medewerkers aan het bezoekproject geweest. Deze medewerkers zijn gemeenteleden, die wel een aantal bezoeken willen brengen bij een aantal vaste adressen. Dit project is een mooie aanvulling op het andere bezoekwerk, omdat wij ook steeds minder vrijwilligers krijgen. Wij proberen zo op een creatieve manier toch oplossingen te vinden en mogelijkheden om het gemeentewerk zo goed mogelijk door te laten gaan.

Op woensdagmorgen 9 februari onder het genot van een kopje koffie/thee konden de bezoekmedewerkers van gedachten wisselen en elkaars ervaringen delen. Het was heel mooi om te zien en te horen hoe betrokken en enthousiast iedereen is.

Op 31 maart staat er een bijeenkomst gepland in Abbingahiem in de vorm van een groot huisbezoek. Wij hopen dat het straks ook weer mogelijk is om in Erasmus bij elkaar te komen.

Ondertussen gaan de gewone bezoeken ook weer door en zijn wij blij dat er weer meer ruimte is om activiteiten te ontplooien.

Wij wensen u op weg naar Pasen een gezegende 40dagentijd toe.

De werkgroep pastoraat