Aandacht voor elkaar

Op woensdag 2 maart is ons gemeentelid  Sikke van der Weg van ons heengegaan in de leeftijd van 85 jaar.

Op de rouwkaart staan de indrukwekkende woorden:

Us leave Sikke is oan syn grutte reis begûn.

Hy fielde him ferbûn mei wa’t ûnrjocht oandien waard.

Foar ús wie er in betrouber beaken yn it libben,

dêr’t wy altyd telâne koenen.

En

Ofskie nimme is mei tankbere hannen weemoedich meidrage

al wat it wurdich is om net te ferjitten …

Wij leven mee met Jant, de kinderen en de kleinkinderen nu zij zonder Sikke verder moeten. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid “In Memoriam” opgenomen worden.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Wat een hartverwarmende, bemoedigende en liefdevolle reacties hebben we gekregen de afgelopen weken. Allemaal blijken van medeleven die steun geven in deze heftige tijd voor Ineke en ons. We hopen dat Ineke half maart weer naar huis kan komen. Hartelijk dank voor alle aandacht en steun. Het doet ons goed.

Ineke de Lange-Pronk & familie.

Activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting

Het afgelopen seizoen waren de mogelijkheden om iets te organiseren beperkt. Daardoor zijn een aantal onderwerpen blijven liggen. Maar nu pakken wij de draad weer op. Hieronder ziet u een uitgestelde activiteiten van de werkgroep Vorming en Toerusting van de Oase en Agneskerk.

Van harte bij u aanbevolen,

Ds. Anne Henk Boschma

Themavond ‘De actualiteit en het leven van Dietrich Bonhoeffer’

Op donderdagavond 17 maart 2022 organiseert de Werkgroep vorming en toerusting Goutum en Huizum-Oost in de Oase een avond over het leven en werken van Dietrich Bonhoeffer.

Hoe actueel is Bonhoeffer en heeft hij iets tot ons te zeggen? Zoals iemand zei: ‘Bonhoeffer ging van geloof en theologie naar verantwoordelijk handelen’. Bonhoeffer stelt vitale vragen over ons geloof. Zijn teksten dagen ons – en de kerk – uit om er actief mee bezig te blijven. Kees de Dreu zal over een en ander een inleiding geven. Bij dergelijke aspecten willen wij stilstaan en er over in gesprek gaan.

Datum: donderdag 17 maart

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (met pauze)

Plaats: Oase, Weideflora 142

Kosten: vrijwillige bijdrage Info en opgave: K. de Dreu, dreudec@gmail.com

Bij de diensten

Wij vierden de eerste zondag van de 40dagentijd, 6 maart, op een bijzondere wijze samen met de Agneskerk in Goutum. In de Oase was op deze zondag ook een passende bloemschikking.

Wij hebben als gemeente een actieve bloemencommissie die voor alle zondagen van de  40dagentijd weer prachtige bloemschikkingen maakt. De verbeelding in de schikking versterkt de lezing en liturgie van de zondag.

Wij volgen dit jaar de lezingen uit Kind op Zondag.

Op zondag 13 maart is de lezing Johannes 12: 20-36.

Op zondag 20 maart hoop ik weer present te zijn en gaan wij samen Johannes 12:37-50 lezen. De kinderen van de kindernevendienst krijgen een boekje voor de 40dagentijd (net als bij de adventsperiode).

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep Pasen

Nu de coronamaatregelen langzaamaan verdwijnen is er weer meer mogelijk in de kerk. Daarom willen wij graag starten met een (ad hoc) zanggroep met Pasen. Het is een project waar verder geen verplichting aan vast zit. Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil doen is van harte welkom. 

Ik ga samen met Nienke (die de groep zal leiden) de liederen uitzoeken, Arjen Nauta gaat ons bij het oefenen en in de dienst begeleiden en ondersteunen. Wij zullen een aantal liederen als groep of in wisselzang met de gemeente zingen. Meestal zingen we meerstemmig.

Voor Pasen willen we  vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april.

Het is wel handig dat u zich van tevoren even opgeeft en aangeeft welke stem u zingt. U kunt zich opgeven via de mail (ah.boschma@hetnet.nl) of via de telefoon (app of gesprek 06-42381409).

Ik hoop dat wij zo samen de Paasdienst een extra feestelijk tintje kunnen geven.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend.

Verschillende keren zijn wij alweer bij elkaar geweest en wat is het genieten, dat dit weer mogelijk is. Op 16 maart vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de Oase. De koffie/thee staat weer klaar voor u.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en tijdens een kopje koffie met elkaar in gesprek te zijn, vooral ook in deze tijd waar er veel op ons afkomt. Wat is het dan fijn om een luisterend oor te vinden en je verhaal kwijt te kunnen.

Van harte welkom!!!!!!

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387