Bij de diensten

Op zondag 10 april is het Palmzondag en begint de “Goede of Stille Week”.  Voor mij is dit meest intense en indringende week van het kerkelijk jaar. Wij hebben in een korte tijd veel verschillende vieringen, allen met een heel eigen karakter.

Op Palmzondag lezen wij verder in het evangelie naar Johannes, zoals dat staat in Kind op Zondag. Wij lezen dan Johannes 12: 12-19. De kinderen zullen met hun Palmpasenstok in de kerk komen. Een feestelijk moment.

Op donderdag 14 april is het Witte Donderdag. Wij staan stil bij de instelling van het Avondmaal en lezen op deze avond de klassieke lezing van de voetwassing (Johannes 13).

Ik heb begrepen dat in de Oase dan de hele dienst aan tafels wordt gevierd. Dat zal voor mij een nieuwe ervaring zijn. Het is bijzonder om juist op deze avond brood en wijn te delen.

Op Goede Vrijdag is er een sobere dienst. Wij lezen samen het lijdensevangelie en verlaten in stilte de kerk.

Op de Stille zaterdag komen wij samen om het Licht van Pasen te verwelkomen en onze doop te gedenken. Wij mogen ook samen het licht delen en elkaar zo in het Licht van Pasen zetten.

Op de Eerste Paasdag mogen wij een feestelijke dienst vieren. Een dienst om ons even boven de werkelijkheid uit te zingen. Een zanggroep van gemeenteleden zal meewerken aan deze dienst.

Op de tweede Paasdag is er een zangdienst van het Groot evangelisatiekoor in de Oase met Martin Mans op het orgel. Ds. J. v.d. Veen is dan de voorganger.

U allen goede en inspirerende vieringen toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Neeltje Groenewegen-Prins

Op 24 maart is overleden ons gemeentelid Neeltje Groenewegen – Prins in de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde de laatste jaren in de Palsma Zathe (Piskhoarnedyk 1a). Daarvoor heeft zij jarenlang aan de Bostulp gewoond.  Ze was sinds 20 april 1998  weduwe van Dick Groenewegen. 

Neel werd op 26 oktober 1934 in Betterwird (vlakbij Dokkum) geboren op de boerderij. De oorlogsjaren maakten op haar indruk, want er waren onderduikers in huis en dat was soms best spannend.

Nog veel meer impact had TBC op haar leven. Toen zij 16 jaar was kreeg zij deze ziekte en moest zij 5 jaar kuren en rust houden. Wat moet dat ingrijpend zijn geweest voor een meisje van deze leeftijd. Haar leven stond vele jaren stil en ze moest een groot deel van haar jeugd missen. In die tijd deed zij een schriftelijke cursus directiesecretaresse. Toen zij hersteld was, ging zij in die functie aan de slag bij haar broer op het bedrijf, Firma Prins in Dokkum. Het werd een groot bedrijf en Neel was zeer goed in haar taak en was een spin in het web van de organisatie.

Helaas trof haar later nogmaals TBC toen er een uitbraak in het bedrijf was. Samen met andere werknemers werd zij ziek en moest geopereerd worden.

Door alle omstandigheden had Neel geen levenspartner gevonden, maar later kwam Dick Groenewegen uit Apeldoorn op haar weg. Ze trouwden en gingen wonen in Teuge. Daar werkte Neel ook weer als directiesecretaresse bij Unilever.  Het waren mooie jaren.

Helaas werd Dick ziek.  Neel wilde weer graag naar Friesland. Ze kwamen naar Leeuwarden en ging aan de Bostulp wonen. Met Dick ging het snel moeilijker en hij overleed in 1998.

Neel moest alleen verder. Ze deed veel vrijwilligerswerk en is vele jaren scriba van de wijkkerkenraad van Oase geweest. Ze was daarin zeer accuraat en gedreven. Ze heeft veel voor de gemeente gedaan en de gemeente was voor haar een warm nest.

De laatste jaren moest zij steeds meer inleveren en liet haar geheugen haar in de steek. Ze  werd liefdevol verzorgd in Palsma Zathe. Daar is zij op 24 maart overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 30 maart in de Oase, waarna de begrafenis plaatsvond te Raard. Op de rouwkaart stonden de woorden: Geborgen in Gods liefde.

In de dienst hebben wij samen Psalm 139 gelezen over Gods nabijheid, die zijn handen om ons bestaan legt. In dat vertrouwen hebben wij Neel uit handen gegeven.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar haar familie. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder Neel verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma. 

                                                        BLOEMENGROETEN

Margo Ozinga heeft jarenlang meegedaan met de bloemengroep om op zondag bloemen in de kerk te plaatsen en om na de kerkdienst de bloemen te brengen bij gemeenteleden!  En in de adventstijd, de kerst, en in de 40 dagentijd en Pasen heeft ze trouw en met creativiteit meegeholpen om symbolische schikkingen te maken!

Kortgeleden heeft zij te kennen gegeven dat ze daar mee wil stoppen.

In de kerkdienst van 20 maart is zij hiervoor bedankt en ze kreeg het bovenstaande mooie boeket!

Op zondag 27 maart zijn de bloemen als een bemoediging bij de familie Berg bezorgd.